Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2018 vyšlo
tiskem 5. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 5. 1. 2019. 

Téma: Měření a měřicí přístroje; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Termovízne merania v energetike
Smart Cities (5. část)

Aktuality

ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily ŠKODA AUTO DigiLab spustila v Praze pilotní fázi nového projektu mobilních nabíjecích…

Nejlepší projekt energetických úspor na Slovensku je z dílny ENESA z ČEZ ESCO V Bratislavě se předávaly ceny za nejlepší slovenské energeticky úsporné projekty. Letos…

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 14. Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 nabídne vše, co lze ze dřeva vyrobit, moderní technologie,…

Výstava Národního technického muzea Pražské vzorkové veletrhy Výstava „Pražské vzorkové veletrhy“, která je součástí projektu k oslavě výročí republiky…

Podniky v Moravskoslezském kraji řeší transformaci průmyslu Transformaci průmyslu od těžkého, hutního, k moderním digitalizovaným a automatizovaným…

ČOI začala kontrolovat dobíjecí stanice pro elektromobily Automobily s elektrickým pohonem jsou v České republice stále populárnější. Výrobci…

Více aktualit

OMC 8000 – PLC s širokou podporou měřících funkcí

16.09.2015 | ORBIT MERRET, spol. s r. o. | www.merret.cz

Jakožto zavedený výrobce měřících přístrojů jsme přišli s novým konceptem. Jedná se o vícekanálový univerzální měřicí přístroj, ke kterému jsme přidali logické vstupy a výstupy tak, jak je znáte z PLC. Výsledkem je zařízení, kterému říkáme měřicí PLC. Nejedná o nějaký amatérský pokus, naopak, programování našeho OMC 8000 je plně v souladu s EN 61131-3, která specifikuje syntaxi a sémantiku unifikovaného souboru programovacích jazyků, včetně obecného softwarového modelu a strukturujícího jazyka. 

Pro tvorbu uživatelských programů jsou k dispozici tyto programovací jazyky:

IL - instruction list - textový jazyk seznamu instrukcí

ST - structured text - textový jazyk strukturovaného textu

LD - ladder diagram - grafický jazyk příčkového diagramu neboli kontaktních schémat

FBD - function block diagram - grafický jazyk funkčních bloků

SFC - sequential function chart - strukturující jazyk, který graficky popisuje sekvenční chování řídícího programu.

Jinými slovy, ten kdo již někdy programoval PLC v některém z výše uvedených jazyků, měl by být schopen naprogramovat i to naše, byť nějaké odlišnosti v rámci standardu se vždy najdou. 

PLC OMC 8000 Orbit Merret

Hlavní modul PLC OMC 8000 může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy spojené s napájením, dále šest univerzálních vstupů, které jsou izolovány od vstupů, výstupů a napájení, s možností připojit signály:

 • impulzní PNP do 30 V nebo NPN otevřený kolektor, HW měření frekvence do 3 kHz,
 • analogový napěťový do 0 – 0,06 / 0,45 / 2,8 / 10 / 20/ 30 V nebo proudový do 0/4 - 20 mA,
 • analogový Pt1000, Ni1000, Pt100, KTY81-2xx, termočlánky B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK,
 • dva plné kvadraturní vstupy pro inkrementální snímače (do 500 kHz),
 • RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními s protokolem ASCII či MODBUS.

Orbit Meret PLC

Hlavní modul je vybaven uživatelsky programovatelným barevným TFT displejem s rozlišením 160 x 128 bodů a poskytuje informaci o stavu celého systému. 

Výstupem je pět spínacích relé, 250 V/10 A nebo pět otevřených kolektorů NPN, 30 V/0,3 A. Místo dvou relé může být přístroj vybaven univerzálním, galvanicky odděleným, analogovým výstupem 0-5/10 V, 0 – 5 mA, 0/4 – 20 mA. OMC 8000 je vybaven rozhraním ETHERNET 100Base pro komunikaci v síti. Přes toto rozhraní může být PLC propojeno s dalšími PLC, s operátorskými panely HMI nebo s nadřazeným systémy, například SCADA.

Základní modul OMC 8000 může být rozšiřován přídavnými moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti nebo vzdáleně, v celkové vzdálenosti až 40 m. Přídavné moduly jsou vyráběny ve dvou šířkách – 36 mm s maximálním počtem svorek 18 a 72 mm s maximálním počtem svorek 39. Moduly jsou napájeny buď po mezimodulové lince nebo vlastním napájecím zdrojem.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 36 mm:

 • 5/15 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V,
 • 4 relé nebo 6 otevřených kolektorů NPN 30V/0,3A,
 • 8 otevřených kolektorů PNP 30V/0,7A,
 • univerzální analogový výstup, napětí do ±10 V, proud do 20 mA,
 • 8 univerzálních analogových/digitálních vstupů – stejné rozsahy jako hlavní modul,
 • 5 W napájecí zdroj pro napájení modulů po intermodulové lince. 

Dále připravujeme:

 • 4 vstupy pro lineární potenciometr,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.02%, až 100 měř/s,
 • jednofázový wattmetr – analyzátor sítě,
 • komunikační modul s 2 x RS-485 + RS-232 / RS-485 nebo CAN,
 • komunikační modul PROFIBUS slave nebo PROFINET device.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 72 mm:

 • 8 / 12 / 36 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V
 • 10 spínacích, 250 V/10 A nebo 10/12/24 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A
 • 24 otevřených kolektorů se společným emitorem PNP 30V/0,7A
 • 30 W napájecí zdroj, 24 V/1 A + 5 W napájení modulů po intermodulové lince
 • 2 nebo 4 univerzální analogové výstupy, napětí do ±10 V, proud do 20 mA


Dále připravujeme:

 • 2 přesné univerzální analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné analogové vstupy 0,02%, až 1000 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné vstupy pro tenzometry + digitální nebo analogové výstupy
 • třífázový wattmetr – analyzátor sítě
 • komunikační GSM modul pro SMS zprávy a datovou komunikaci


Nová generace PLC OMC 8000, uváděná na trh od podzimu 2015, nabízí třikrát vyšší výpočetní výkon a díky přítomnosti RTOS rozšířené možnosti analýzy a ladění programu. Aplikace je vykonávána v RAM paměti, což umožňuje využití ladících funkcí jako jsou breakpointy, logický analyzátor či nahrání změn uživatelské aplikace v době jejího běhu. Paměť pro uživatelský program je rozšířena z 300 kB na 1 MB, datová paměť ze 16kB na 1 MB, sdílená paměť ze 3 kB na 8 kB. Velikost ukládané paměti, kde jsou ukládána data při výpadku napětí, je 1 kB.

Další rozšíření představují nové možnosti komunikace. Nově základní modul nabízí protokol Modbus over TCP/IP - 1 socket pro komunikaci jako slave, který zpřístupňuje celou sdílenou paměť jako holding registry, a až 6 socketů pro komunikaci jako master.

Pro vzdálenou obsluhu uživatelské aplikace je k dispozici webový server. Ten v současné verzi umožňuje vícestránkové textové zobrazení hodnot proměnných označených v programu jako PDD. Každá programová jednotka POU má svoji stránku. Další možností je zobrazení hodnot s ležatým sloupcem. Hodnoty proměnných lze též webovým server zadávat, pokud jsou označeny pro zápis. Zatím poslední možností je vizualizace hodnot prostřednictvím 9 typů ukazatelů. WEB server umožňuje připojení až 4 uživatelů se stejným jménem i heslem. Displej PLC je též možné sledovat pomocí systému vzdálené plochy VNC. Nové OMC 8000 je vybaveno 512 MB interní NAND flash paměti, která slouží pro uložení aplikace a pro uživatelská data. Dále je k dispozici slot pro micro SD kartu až 32 GB. Současně lze pracovat až s 8 soubory. Obě média SD karta i NAND jsou přístupné prostřednictvím FTP serveru, který je jednouživatelský, chráněný heslem.

 

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
Praha 9
198 00
www.merret.cz