časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

OEZ Letohrad v roce 2019

25. 2. 2019 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Společnost OEZ Letohrad, renomovaný český výrobce elektrických přístrojů, svým významem a svou produkcí přesahuje rámec České republiky. OEZ je součást skupiny Siemens důležitá pro celý koncern. Závod prošel za svou historii různými změnami společenských poměrů, organizačními změnami a měnícími se potřebami vlastního podniku. Na otázky redakce časopisu ELEKTRO k současnému stavu odpověděl generální ředitel společnosti Ing. Roman Schiffer.

generální ředitel OEZ Ing. Roman SchifferPane řediteli, od našeho minulého rozhovoru pro ELEKTRO v roce 2016 se čas od času příležitostně potkáváme – a vždycky z Vás vyzařuje spokojenost a optimismus. Jak moc se na těchto pocitech podílí stav a prosperita společnosti OEZ?

V každém případě mi prosperita našeho podniku dělá radost. Od roku 2010 neustále rosteme – jak počtem zaměstnanců, tak dosaženým obratem. Významně k tomu přispívají inovační projekty, které jsme u nás postupně zaváděli. Ty nás dovedly tam, kde jsme dnes. Jsme v situaci, kdy máme harmonizované a inovované portfolio a jsme na začátku další etapy OEZ, kdy budeme zákazníkům nabízet opět nová řešení.

Ve Vašem regionu je OEZ už po několik generací jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Jak hodnotíte poměr mezi personálními potřebami a tím, co trh práce reálně nabízí? Co děláte pro podporu technického vzdělávání obecně a pro kvalifikaci vlastních zaměstnanců?

Především je třeba říci, že tato oblast pod Orlickými horami nikdy neměla a nemá příliš husté osídlení. Naše firma ale patří mezi velké společnosti. Tady v Letohradě zaměstnáváme více než 1 500 zaměstnanců, a to samozřejmě přináší personální problémy. Doslova bojujeme s nedostatkem pracovníků, a to nejen technicko-hospodářských, ale postrádáme i operátory do výroby. Právě proto jsme vybudovali další provoz v Králíkách a v roce 2018 jsme vytvořili další pracovní prostory v Bruntále. Co se týká podpory školství a odborného vzdělávání, působíme v konsorciu, které sdružuje zaměstnavatele v průmyslu. Existuje tu velmi dobrá spolupráce s místním učilištěm a střední průmyslovou školou, která pro nás vychovává nové kádry především do oblasti nástrojáren nebo obsluhy výrobních linek. Spolupracujeme i s řadou dalších středních průmyslových škol, především se zaměřením na elektrotechnické obory. Jsou to například průmyslovky v Dobrušce nebo Mohelnici, ale i další odborné školy v Pardubickém kraji či konkrétně na Orlickoústecku. Spolupracujeme se všemi vysokými školami technického typu v České republice. Spolupráci na nejvyšší úrovni máme s VUT v Brně, konkrétně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultou informačních technologií.

Stala se v posledních letech ve Vašem podniku taková událost (např. v inovacích, ve výrobě, ve vývoji a v organizaci), která by si zasloužila označit slovem „milník“?

Ano, určitě. Taková událost se stala nedávno, v roce 2018. Od doby, kdy proběhla akvizice a koncern Siemens koupil společnost OEZ, se zde nastartoval projekt inovace kompaktních jističů, který byl ukončen v roce 2008. Tudíž lze říci, že co se týká toho inovačního procesu, ten byl ukončen a teď před námi stojí druhá etapa, totiž optimalizovat výrobu a dostat se do toho stavu, že budeme přizpůsobovat výrobní technologii požadavkům nového produktu.

Na jakých ekonomických a organizačních základech probíhá kooperace uvnitř koncernu Siemens a jaká je pozice OEZ v této kooperaci?

Podnik OEZ je stoprocentně vlastněn koncernem Siemens AG. Všechny naše interní procesy jsou sjednoceny s tím, co probíhá v rámci ostatních lokalit Siemens celosvětově. Naše postavení v rámci celého koncernu Siemens je významné, protože ve výrobě nízkonapěťových přístrojů patříme k lídrům v rámci celého koncernu. V současné době usilujeme o to, abychom byli „lead company“, tedy závod, který udává trend a směr, kterým by se měl ubírat jak vývoj, tak výroba nízkonapěťových jisticích prvků.

Před sedmi lety jste se v rozhovoru vyjádřil, že ctíte koncernovou filozofii one product, one place a že intenzivně pracujete na tom, abyste obhájil postavení Vašeho závodu v rámci koncernu jako produktového lídra pro kompaktní jističe a vzduchové jističe. Jak se daří držet toto postavení?

Toto postavení se nám daří držet. Ovšem situace se stále vyvíjí a rok od roku mění v závislosti na celosvětovém vývoji a aktuálním stavu ve sféře politické, ale také hospodářské. Snaha zachovat strategii one product, one place už není z pohledu požadavků jednotlivých trhů tak jednoduchá. Svět jako prostor pro obchodování se nám pomalu začíná měnit. Zůstává Evropa, z hlediska obsluhy asijského trhu začíná vynikat Čína a jsou tu Spojené státy americké a do určité míry i Jižní Amerika. Další teritorium vzniká v oblasti Mexika a Střední Ameriky. Čili z našeho pohledu je nyní mnohem těžší udržet si výsadní postavení. Působení všech těchto trhů ovlivní snad každou společnost.

Uvádění výrobků na trh a jejich prodej u nás i v zahraničí významnou měrou podporují certifikáty od nezávislých akreditovaných laboratoří. Jaká je Vaše firemní politika ohledně zkušebnictví a certifikace? Jakými certifikáty se může OEZ pochlubit?

Když jde o spolupráci s akreditovanými zkušebnami, je pro nás zásadou, abychom měli certifikáty platné pro Českou republiku podle platných norem ČSN a IEC, a tím i oprávnění k užívání značky CE. Také je tu otázka dodávek na severoamerický trh, kde akreditaci řešíme prostřednictvím nezávislé certifikační organizace UL a CSA. Náš podnik je zahrnut do tohoto certifikačního programu a pravidelně ve stanovených periodách procházíme veškerými zkouškami a audity.

V České republice využíváme služby EZÚ a vzhledem k tomu, že patříme do skupiny Siemens, jsou některé produkty nebo řady výrobků zkoušeny a certifikovány ve zkušebně VDE v Německu.

Kde jsou duševní zdroje pro inovace ve Vaší výrobě? Máte vlastní vývoj? Jak byste kvantifikoval personální a finanční zdroje nasměrované do oblasti vývoje? Jaké technické prostředky využíváte v oblasti vývojového zkoušení výrobků?

Máme vlastní vývoj produktů, ale je třeba říci, že pracujeme v celosvětové organizaci Siemens pro R & D, tedy research and development, která sídlí v Německu. Spolupracujeme i s vývojovými kancelářemi v rámci Siemens, a to nejen v Německu, ale i ve Spojených státech nebo v Číně, popřípadě v dalších zemích, kde má Siemens aktivity. Naše investice do vývoje jsou v úrovni kolem 3 % z obratu.

Co se týká výrobních technologií, v současné době je na pořadu dne téma Průmysl 4.0, takže veškeré procesy nebo kroky, kam směřuje vývoj našich výrobních technologií, se ubírají tímto směrem. V této oblasti náš letohradský podnik spolupracuje s organizacemi, které sídlí převážně v Německu. Jde zejména o vývoj nových linek, které obsahují prvky Průmyslu 4.0, a dostáváme se tím na vyšší úroveň spolupráce, kdy se kromě vývoje produktů podílíme také na vývoji výrobních technologií. A tento stav bychom chtěli udržet.

Pro zkoušení výrobků ve fázi vývoje využíváme tři zkušebny. Jednak máme vlastní zkušebnu, která je vybavena generátorem pro zkratové zkoušky a dalšími zdroji na zkoušky životnosti, jednak úzce spolupracujeme s VUT v Brně, kde využíváme jejich novou zkratovnu, a samozřejmě i s mateřským závodem v Ambergu, kde také mají dobře vybavenou zkušebnu.

OEZ je specialista na jisticí přístroje. Jak se Vám z tohoto hlediska jeví současné postavení Vaší společnosti v prostředí hospodářské soutěže v České republice? Jak pociťujete
Vaši pozici na trzích v zahraničí?

Situace je absolutně odlišná od stavu, který byl, řekněme, před dvaceti lety. Tehdy byla teritoria rozdělena mezi výrobce jisticích přístrojů rovnoměrně. V té době měla společnost OEZ majoritní zastoupení v České republice, na Slovensku a v ostatních zemích, kde OEZ působil ještě před rokem 1989. V současné době je hospodářská soutěž nebo ten boj mezi konkurenčními firmami ve všech zemích na stejné úrovni. Nemůžeme říct, že je jedna firma lepší než druhá. Vlivem globalizace, s příchodem nových vývojových aktivit a nových požadavků trhu se, podobně jako v automobilním průmyslu, značky vyrovnávají. Potom jde o to, co která firma zákazníkovi doopravdy nabídne. Dnes to může vypadat tak, že je vedoucí značkou OEZ, zítra Schneider Electric, potom se může OEZ vrátit zpátky … Je to regulérní konkurenční boj, který je v současné době mnohem výraznější, než byl před pár desítkami let.

Jakými cestami se Vaše výrobky dostávají na trh?

V České republice spolupracujeme se sítí velkoobchodů s elektromateriálem, kde jsou naše produkty dostupné na asi 250 místech po celém území republiky. Naše výrobky se samozřejmě uplatňují i v zakázkách a výběrových řízeních vypsaných koncovými zákazníky, spolupracujeme s výrobci rozváděčů i elektromontážními firmami. Tento obchodní model uplatňujeme také na Slovensku, kde máme dceřinou společnost OEZ Slovakia. V zahraničí obchodujeme s lokáními distributory – dodáváme do 92 zemí po celém světě.

Které akce využíváte pro kontakt se zákazníky a k propagaci Vašich výrobků?

Naší nejvýznamnější akcí roku jsou tradičně Semináře OEZ, kde na šňůře po jedenácti krajských městech v ČR a devíti místech na Slovensku informujeme zdarma naše zákazníky jak o novinkách v našem sortimentu, tak o změnách, které se dotýkají trhu jako takového. V současnosti jde hlavně o normu ČSN 33 2000-4 41 ed. 3 platnou od roku 2018, upravující nutnost jištění světelných obvodů samostatným chráničem. Zákazníci nás rovněž mohou potkat na jaře a na podzim ve vybraných velkoobchodech, kde organizujeme pravidelné prezentace a školení.

Jakými argumenty se Vám daří motivovat potenciální zákazníky k tomu, aby pro svoje projekty zvolili Vámi nabízené řešení?

Pozice OEZ je a vždy byla v reprezentaci kvality, profesionality a prozákaznického přístupu. To je podle mne to, proč se můžeme těšit velké loajalitě a zájmu našich zákazníků. Díky spojení s koncernem Siemens jsme se také dostali na špici v oblasti nových výrobních technologií a v zavádění principů Průmyslu 4. 0. Cílem našich výrobních inovací je jít s dobou a přinášet našim zákazníkům řešení a produkty odpovídající moderní době.

Který z Vašich výrobků z poslední doby je obzvláště úspěšný v prodeji? Mohl byste uvést některou prestižní realizovanou zakázku?

Právě díky zmíněné legislativě už začínáme pociťovat nárůst prodejů našich chráničů Minia, uvidíme, jak tento trend bude pokračovat. Z velkých zakázek bych zmínil výstavbu nové válcovny Napajedla pro firmu Fatra, a. s., jištění v Lakovně nové generace ve Škodě Mladá Boleslav, kotel K13 v Synthesia, a. s., Pardubice.

Na co nového od OEZ se mohou zákazníci těšit?

I v souvislosti se zmíněným trendem budeme rozšiřovat náš sortiment o chrániče typu A v 6kA řadě a také o chrániče typu B a F. Zároveň budeme postupně zavádět nabídku vybraných produktů Siemens tak, abychom byli schopni reagovat na komplexní požadavky našich zákazníků.

Co byste pro budoucí období přál podniku OEZ a těm, kdo v něm pracují?

Společnosti OEZ bych přál, aby byla nadále tak úspěšná, jako byla doposud. A především bych si přál, abychom se dostali na úroveň lídra, který udává trend nejen v produktech, ale i ve výrobních technologiích. Abychom byli tou stálicí nejen v České republice, ale abychom v našem oboru setrvávali na výsluní celosvětově.

Zaměstnancům bych popřál, aby se jim u nás ve společnosti dařilo, aby byli spokojeni a abychom se mohli těšit každý rok na další novou spolupráci.

Kdybyste měl možnost oslovit široké odborné publikum a vyslovit nějaký vzkaz, co by to bylo?

Kdybych tedy opravdu měl tu možnost (úsměv), připomenul bych, že české země vždy patřily k průmyslovým zemím s velkým odborným potenciálem. Jedním dechem bych sdělil svoje obavy, že se nám ne zcela daří, abychom byli na té výši, kde jsme vždycky byli. A uvedl bych svůj názor, že je to, především v technických oborech, dáno určitým úbytkem vzdělanosti. Na závěr bych vyzval odborníky, úředníky, politiky, pracovníky všech profesí, kteří mají možnost a jsou ochotni tento stav pozitivně ovlivnit, aby pro to udělali maximum.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2019 na straně 48. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021