časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Odolnost ve službách designu: Levit® v krytí IP44

28. 2. 2020 | Ing. Tomáš Drahoňovský, Ph.D., ABB, s. r. o. | www.abb.com

Celá stavba v jednotném designovém pojetí elektroinstalace. To je časté a logické přání zákazníka. A to i v místech, která mohou být vystavena prachu a vlhkosti. Takovými typickými místy jsou např. koupelna, kuchyň s vestavěnými velkými spotřebiči, balkon, terasa a další. Kde přístroje pro montáž na omítku designem neobstojí, nabízí se řešení v přístrojích pro zapuštěnou montáž v IP44. Vyhoví po stránce bezpečnosti i designu.

Levit® v IP44 je charakteristický jedinečnou konstrukcí. Jedinečná konstrukce = využití standardních rámečků. A to je podstatný rozdíl oproti ostatním designovým řadám. Pro zajištění stupně krytí IP44 doporučujeme montáž maximálně do trojnásobných rámečků, a to jak pro vodorovnou, tak i pro svislou montáž.

Odolnost ve službách designu: Levit® v krytí IP44 - ABB

Barevná škála IP přístrojů v řadě Levit nabízí pět barevných verzí (bílá/bílá, macchiato/bílá, bílá/kouřová černá, onyx/kouřová černá a titanová/ kouřová černá). Přístrojové vybavení zahrnuje základní přepínače a ovládače v řazení 6, 7 a 6/0, dále spínač řazení 5 a jednonásobnou zásuvku s clonkami a s víčkem.

Všechny přístroje jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 60529 (stupně ochrany krytem), a tudíž jsou na čelní straně opatřeny příslušnou značkou.

Věříme, že tato novinka ještě více podpoří úspěch designové řady Levit® , která překonala za pět let, co byla uvedena na trh, 5 milionů prodaných kusů.

Zákazníka vždy potěší, když si může vybrat. Dvacet barevných verzí v pěti designových řadách přístrojů IP44 pro zapuštěnou montáž z nabídky ABB, s. r. o., již dává dost velký prostor pro splnění přání zákazníků. Vedle novinek Levit® a Levit®M jsou to designy Tango®, Element® a Time®.

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně – správné přístroje na problematické povrchy

Všeobecné požadavky pro montáž elektrických zařízení na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312 ed. 2. Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně jejich výplní).

Norma dovoluje do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, jestliže jsou vyrobeny z látky alespoň odolné proti šíření plamene.

Normálně hořlavé látky jsou definovány v ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Obecné požadavky a zkoušky jako materiál, který má zápalnou teplotu minimálně 200 °C a při této teplotě se nedeformuje nebo neměkne. Příkladem je dřevo a materiály na bázi dřeva s tloušťkou větší než 2 mm. Po konzultaci s tvůrcem normy ČSN 33 2312 ed.2 a HZS ČR lze dovodit, že tyto požadavky jsou splněny pro třídu hořlavosti B až E při tloušťce materiálu větší než 2 mm.

Látky odolné proti šíření plamene ve smyslu ČSN EN 60670-1 jsou látky splňující normu ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 pro hodnoty uvedené v ČSN EN 60670-1.

Požadavky na elektroinstalační krabice a úplné kryty stanovuje evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Mimo jiné je v této normě uvedeno, jaké tepelné vlastnosti musejí krabice, a tedy i přístroje do nich montované, splňovat.

Odolnost ve službách designu: Levit® v krytí IP44 - ABB

Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontrola se provádí pomocí zkoušky žhavou smyčkou podle ČSN EN 60695-2-11 za dále uvedených podmínek.

Zkouška prováděná při 850 °C:
– u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a/ nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v krabici),
– u částí úplných krytů z izolačního materiálu určených pro duté stěny, duté stropy, duté podlahy a nábytek.

Zkouška prováděná při 650 °C:
– u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu),
– u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze.

Společnost ABB, s. r. o. si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, splňují požadavky výše uvedených norem. Pro montáž do hořlavých podkladů (s třídou reakce na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstalační krabice (odolnost do 850 °C) lze používat běžné spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami (tj. typové řady 3559, 5519 a 5513) a běžné rámečky designových řad Tango Levit®, Levit®M, Neo®, Neo®Tech, Element® a Time®, a to ve všech barevných variantách.

Dále je možné pro tyto účely používat přístroje s krytím IP44 u řad Tango®, Levit®, Levit®M, Element® a Time® a všechny přístroje z řady Decento® v provedení s porcelánovými rámečky (dřevěné NE). Pro montáž na hořlavé podklady lze používat běžné spínače a zásuvky řad Praktik, Variant+ a Garant, opět ve všech barevných variantách.

Značení výrobků Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na a do normálně hořlavých látek bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Vzhledem k tomu, že díky uplatnění nařízení evropské legislativy došlo k rozšíření nabídky přístrojů vhodných pro montáž na a do hořlavých podkladů, nebude již nadále prováděno značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak to striktně vyžadovala již neplatná norma), nýbrž tato možnost je uvedena v tomto dokumentu, což je podle platné ČSN 33 2312 ed. 2 považováno za dostačující.

Jelikož výše uvedené požadavky evropské normy splňovaly přístroje uvedené v tomto dokumentu vždy, neměla by tato změna způsobit žádné větší problémy při identifikaci přístrojů, které lze na rizikové materiály použít. A to ať budou, či nebudou označeny příslušnou značkou.

abb.cz/nizke-napeti


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 32.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021