časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Obloukové zkraty mohou způsobit výpadky výroby s náklady až 900 000 Kč na den

4. 6. 2021 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | www.eaton.com

Z výzkumů prováděných společností Eaton se zjistilo, že samotné náklady na výpadek výroby způsobený obloukovým zkratem mohou dosáhnout částky až 900 000 Kč během 24 hodin. Dále je zde nebezpečí ohrožení života vyvolané počátečním výbuchem, možnost poškození dobré pověsti a náklady na nové rozvaděče a díly, které je třeba zvážit. Může se jednat o katastrofické následky, zvláště stane-li se to v prostředí, jako jsou výrobní závody či nemocnice, kde je nutnost zachování napájení kritická. Z toho důvodu spustila společnost Eaton kampaň zdůrazňující riziko obloukových zkratů, které mohou vzniknout v rozvaděčích nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách.

  
Odhadované náklady na prostoje jsou uvedeny ve studii společnosti Eaton, kterou zpracoval specialista v oboru elektrické bezpečnosti Alfred Mörx. Upozorňuje, že dokonce organizace, které splňují minimální požadavky normy ČSN EN 61439, mohou být výskytem obloukových zkratů ohroženy. Ve studii s názvem „Bezpečnost a rizika v elektrických nízkonapěťových instalacích“ se doporučuje, aby v provozech vyžadujících nepřetržité napájení byly uplatňovány vyšší bezpečnostní standardy než ty, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 61439, aby se minimalizovalo riziko pro personál, výrobní plány a infrastrukturu budov.

Jak uvádí Mörx: „Při plánování a zavádění nízkonapěťových rozvoden a instalací, které z nich jsou napájeny, je v mnoha případech nezbytné z hlediska technické ochrany přezkoumat, zda minimální požadavky stanovené v obecně uznávaných technických normách jsou dostatečné pro skutečný provoz.“

V případě mimořádné události může výpadek napájení trvat dny nebo dokonce týdny, což může podniky zatížit mimořádnými náklady na obnovu. V technické dokumentaci společnosti Eaton je zpracována podrobná ekonomická analýza škod, které mohou být způsobeny, včetně odstávek, prostojů a nákladů na opětovné spuštění a také dalších nákladů, jako jsou sankce za nedodržení dodacích lhůt klientů. V některých zemích by společnosti mohly i přes splnění zákonných požadavků čelit právním krokům.

  

Bernhard Gegenbauer, marketingový manažer ve společnosti Eatonu, řekl: „Dopad nehod způsobených elektrickým obloukem může být v komerčních budovách, kde je pro každodenní provoz nepřetržité napájení klíčové, skutečně zničující. V extrémních případech může dojít k narušení zabezpečení dodávek elektřiny, což vede k výpadku, který může trvat dny nebo týdny, ne-li déle. Rozvaděč se může poškodit tak, že jej nelze opravit, což se může výrazně promítnout do nákladů na obnovu. Společnost Eaton provedla rozsáhlý výzkum za účelem vývoje řešení, která nejenže mohou snížit riziko vzniku obloukových zkratů, ale také mohou v případě nehody minimalizovat poškození rozvaděčů, takže firmy mohou zaměstnance chránit a rychle obnovit normální provoz bez zvyšování nákladů.“

Rozvaděče nízkého napětí hrají při dodávce elektrické energie rozhodující roli, ale často, i když jsou zařízení navrhována, vyráběna a testována tak, aby splňovala normu, jsou v průběhu času upravována a rozšiřována. Společnost Eaton tvrdí, že to může být jeden z důvodů, proč vzniká obloukový zkrat. Tyto nebezpečné události mohou být také vyvolány v důsledku lidské chyby při práci na rozvaděči, kontaminací, kondenzací nebo dokonce malými hlodavci nebo hmyzem poškozujícím elektrický systém.

Společnost Eaton nabízí komplexní řešení, která podnikům pomáhají snížit riziko nákladných prostojů ve výrobě. Systém pro diagnostiku teploty poskytuje včasné varování před možnými problémy. Ochranný systém proti obloukovým zkratům ARCON navíc reaguje na incidenty bezkonkurenční rychlostí a přispává tak k eliminaci poškození. Tyto systémy patří mezi nejnovější technologie, které pomáhají zajistit bezpečnost nad minimální požadavky normy.

Tiskové materiály Eaton

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021