časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nový modulární systém udává cestu moderním instalačním řešením

19. 5. 2021 | Murrelektronik CZ spol. s r.o. | www.murrelektronik.cz

Toto dilema je zde neustále – pokaždé narážíte na stejný problém týkající se kabelů a jejich zapojení, kdy jediné řešení, které máte k dispozici, využívá stávající výrobky a vy víte, že konečný výsledek není zdaleka ideální. Nic jiného ale k dispozici nemáte! Tomuto frustrujícímu problému dnes čelí mnoho elektrotechniků. Lepší cesta, lepší řešení však přesto existuje.

Data Panel GmbH, společnost skupiny Murrelektronik, zvedla tuto hozenou rukavici a nyní nabízí řešení elektroinstalací pro mobilní stroje, které je modulární, vysoce flexibilní a připravené na budoucnost.

Pokud jde o „racionální instalační technologie“, je segment mobilních strojů stále v začátcích. Ačkoliv jsou kabelové svazky a svorkovnice stále dominantními technologiemi, v posledních letech si svoji cestu do těchto strojů nachází stále více elektronických technologií, což má pro jejich stavitele lavinovitý efekt z hlediska způsobů zapojení kabelů. Kromě toho mají v dnešní době výrobci k dispozici více variant v sortimentech svých výrobků k lepšímu pokrytí požadavků trhu. To vše znamená, že řešení kabelových svazků a svorkovnic stále častěji naráží na své limity. V závislosti na typu stroje někteří výrobci tvrdí, že z důvodu hmotnosti je možné kabelový svazek instalovat pouze za pomoci několika pracovníků a v některých případech s nutností využití halového jeřábu. Další kritickou situací je tato: Při zapojování mnoha jednotlivých kabelů a vodičů je obtížné zajistit, aby každý jednotlivý kabel a vodič byl dobře zajištěný a nepropustný. Pokud byť jedno utěsnění selže, vlhkost nebo provozní médium může proniknout až do skříně rozvaděče, senzoru nebo pohonu a způsobit nefunkčnost celého stroje.


Obr. 1. Panely poskytují mnoho možností připojení

Jednoduchá, rychlá a bezchybná montáž

V březnu roku 2020 skupina Murrelektronik založila společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat výše uvedené problémy a slabiny. Portfolio této společnosti zahrnuje vysoce kvalitní decentralizovaná řešení elektrotechnických instalací pro mobilní stroje. Tento modulární systém zahrnující sběrnicové moduly, pasivní rozdělovače a předmontované kabely poskytuje vysoce koordinovaný, modulární zásuvný systém. Tento nový systém, který je vyráběný zejména pro trh mobilních strojů, vnesl revoluci do zapojení kabelů a umožnil hospodárným způsobem realizovat i menší výrobní série.

Plně zalité sběrnicové moduly CANopen z výrobkové řady xtremeDB nabízejí osm portů pro vstupy a výstupy. Typy signálů jsou digitální, analogové, kmitočtové/počitadlové a kódovací, PWM které mohou být jednotlivě konfigurovány pro vstupy. Rozsah signálů doplňují ovladače ventilů DO (4 A / 10 A), PWM / PWM(I) a PVG na straně výstupů.

Díky technologii propojení mezi koncovými zařízeními kompatibilní s DT může být tento modul vyrobený ze zesíleného plastového materiálu použit u strojů, u kterých může konstruktér pro připojení využít předem smontované opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé kabely.

Použití pasivních rozdělovačů vytváří mezikrok od paralelních kabelových svazků či svorkovnic k zásuvné sběrnicové technologii a nabízí také možnost jednoduše a nákladově efektivně přinést do této oblasti vstupy a výstupy. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém následné bezproblémové rozšíření nebo úpravu elektroniky stroje.

S kompletní řadou výrobků xtremeDB je možné provádět nastavení a uvedení stroje do provozu bez odborných znalostí s použitím předmontovaných a vyzkoušených spojovacích kabelů od Murrelektronik založených na zásuvné DT technologii. Při použití těchto spojovacích kabelů splňují aktivní a pasivní moduly požadavky na krytí IP68, IP66K a IP69K. Alternativně může být kabel sestaven s DT nebo kompatibilními konektory. Modulární systém předmontovaných a otestovaných komponent a rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťují vysoký stupeň nezávislosti při zapojování senzorů a akčních členů. Další výhodou xtremeDB je nezávislost na výrobcích kabelů. Z důvodu snadného zacházení s komponentami tohoto nového modulárního instalačního systému nejsou stavitelé strojů závislí na svých kapacitních zdrojích.


Obr. 2. Nasazení v extrémních podmínkách je možné

Ve svorkovnici má tato změna v technologii za následek významnou úsporu místa, protože kromě mobilního ovládání jsou nahrazeny další vstupní a výstupní moduly a případné úrovně svorek. To znamená, že signály již nejsou připojovány individuálně a pracně ve skříni, ale jednoduše a účinně instalovány decentralizovaně ve stroji. Svorkovnice tak může být menší nebo v ideálním případě může být zcela vypuštěna. Tím odpadá použití kabelových průchodek, které představují potenciálně slabá místa. Doba instalace se tak zkracuje na minimum.

V případě servisu je možné spojovací kabely rychle a snadno nahradit na místě nebo opravit pomocí samopřipojitelných zástrček.

Pro návrh optimálního řešení v oblasti mobilních instalací jsou k dispozici specialisté firmy nebo přímo obchodní zástupce Tomáš Kulhánek a technik David Hanák.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021