časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nová řada Obloukových ochran a Svodičů přepětí

9. 5. 2020 | ETI Elektroelement, s. r. o. | www.etielektroelement.cz

V letošním roce uvedla společnost ETI novou řadu obloukových ochran s označením KZS AFDD znamenajícím vlastní výrobu a vývoj.

Zařízení kombinuje funkce jističe, proudového chrániče a zmíněné obloukové ochrany. Jde tedy o ideální řešení pro koncové obvody se zvýšeným požadavkem na bezpečnost. Modul obloukové ochrany slouží k zabránění vzniku poruchového oblouku včasným rozpoznáním problému. Takový stav může nastat nepřiměřeným namáháním vodičů nebo jejich nechtěným mechanickým narušením uživatelem. Ideální využití je např. pro obvody dětských pokojů, ložnic, místa se zvýšeným používáním prodlužovacích přívodů a podobně. Zařízení je určené k jištění jednotlivých koncových obvodů pro snadnou identifikaci místa vzniku problému.

Poruchy signalizuje indikační LED, která bliká podle příslušné poruchy. Nadproudová ochrana je přítomna pro oba dva póly a vypínací schopnost je 10 kA. Dostupné vypínací charakteristiky jsou B a C. Hodnota jmenovitého reziduálního proudu je pro všechny typy 30 mA. Zařízení disponuje vysokou mechanickou a elektrickou odolností

Již v minulém roce byla též uvedena nová řada přepěťových ochran s názvem ETITEC V. Řada obsahuje kompletní ochranu třídy I, II i III a je doplněna také o speciální přepěťové ochrany pro osvětlení LED. Svodiče třídy II a III jsou dostupné v tzv. vícepólové kompaktní variantě. To znamená, že v jednom modulu jsou zahrnuté dva póly při zachování požadovaných parametrů.

ETI Elektroelement, s. r. o.,
Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 20 Horní Počernice,
tel.: +420 226 203 490, info@etielektroelement.cz, www.etielektroelement.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 4-5/2020 na straně 52.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde