časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová oblouková ochrana (AFDD) S-ARC1 a DS-ARC1

12. 7. 2019 | Ing. Jiří Vašinka | ABB, s. r. o. | nizke-napeti.cz.abb.com

Podle výrobkové normy IEC/EN 62606 je oblouková ochrana (AFDD) zařízení, jehož účelem je zmírnit následky poruch vlivem elektrického oblouku tak, že obvod zasažený poruchovým obloukem je detekován a automaticky odpojen. Poruchy související s elektrickým obloukem mohou být způsobeny řadou příčin, např. poškozenou izolací, zachycením kabelů, nesprávnouou instalací, přerušením žíly v kabelu, ultrafialovým zářením, nahlodáním kabelu hlodavci, uvolněným kontaktem a připojovacím místem, popř. prasklou vidlicí či prasklinou v plášti kabelu.

Zajištění bezpečnosti v domácnostech a budovách je pro společnost ABB prioritou, proto představuje nové řady obloukových ochran S-ARC1 (AFDD s instalačním jističem) a DS-ARC1 (AFDD s kombinací jistič/chránič), které zajišťují komplexní ochranu. Díky těmto výrobkům je možné včas detekovat většinu obecných nebezpečí vyvolaných poruchami v elektrické instalaci a minimalizovat riziko poškození vlivem požáru.


Obr. 1. Oblouková ochrana S-ARC1 (AFDD s jističem)

Obecně lze říct, že oblouková ochrana (AFDD) detekuje sériové poruchové oblouky (proud teče jedním vodičem koncového obvodu), paralelní poruchové oblouky (proud teče mezi aktivními vodiči, paralelně se zátěží) a zemní poruchové oblouky (proud teče z aktivního vodiče do země).

Nová oblouková ochrana 1P+N v šířce pouhé dva moduly, s integrovaným instalačním jističem a s typovým označením S-ARC1 a S-ARC1 M je k dispozici ve verzi s vypínací schopností 6 a 10 kA a v této kombinaci poskytuje ochranu proti nadproudům a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Je- -li dále zkombinována s proudovým chráničem zařazeným v příchozí větvi, tak S-ARC1 představuje optimální řešení při zajišťování dokonalé ochrany budov a cenných zařízení napájených z rozváděče a také osob, které se v tomto prostředí pohybují (obr. 1).

Oblouková ochrana DS-ARC1 se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou, tj. kombinací jistič/chránič, je taktéž ve verzi 6 a 10 kA s možností výběru charakteristiky jističe B a C, citlivost je 30 mA s typem reziduálního proudu A. Výrobek je v šířce tří modulů (obr. 2). Poskytuje maximální ochranu proti nadproudům, přepětí, zemnímu spojení a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Navíc je tato ochrana vybavena optickou signalizací vybavení poruchou zemního spojení (modrý proužek na páčce) a funkcí vyvolání příčiny poslední poruchy.

Oblouková ochrana je vybavena dvojitými připojovacími svorkami pro snadné připojení kabelů nebo přípojnic. Připojení těchto nových řad je o 50 % rychlejší v porovnání s klasickými instalačními prvky. Uvedené ochrany mohou být použity také u přípojnic rozváděčového systému System Pro M compact®, kde eliminují potřebu dalšího kabelového připojení. Napájení je možné z horních i dolních svorek. Samozřejmostí je kompatibilita s dalším příslušenstvím, jako jsou pomocné kontakty, signální kontakty podpěťové a přepěťové spouště.


Obr. 2. Oblouková ochrana DS-ARC1 (AFDD s kombinací jistič–chránič)

Aktuální stav přístroje je monitorován LED kontrolkami, které identifikují případnou příčinu vybavení ochrany. Toto řešení zkracuje dobu nutnou na údržbu a usnadňuje nalezení závady na síti a její odstranění.

Díky interní jednotce elektroniky provádějí obloukové ochrany nových řad S-ARC1 a DS-ARC1 od společnosti ABB průběžný autotest, který zaručuje kontinuitu provozu a brání nežádoucímu vybavení ochrany v případě neuspokojivého výsledku takového interního autotestu. V takovém případě zhasne LED kontrolka, popř. začne blikat střídavě zeleně a červeně, avšak systém nevypne. Navíc obsahuje testovací tlačítko, kterým se ověřuje její správná funkce.

Obloukové ochrany jsou ideálním ochranným prvkem v noclehárnách, společenských prostorách, dětských jeslích, domovech s pečovatelskou službou i místnostech, prostorech a budovách s velkým rizikem požáru, jako jsou např. výrobní haly, tiskárny nebo výrobní závody. Obloukové ochrany lze využít i v budovách stavěných z převážně zápalných/ /hořlavých stavebních materiálů, např. v dřevěných domech nebo systémech s nucenou ventilací, popř. prostorách majících kulturní důležitost, jako jsou např. muzea, knihovny či umělecké galerie.

 

 


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2019 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021