časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová kapitola automatizace

15. 3. 2018 | Lenze, s. r. o. | www.lenze.cz

Mizí hranice mezi Controller-based a Drive-based automatizací

Lenze otevírá novou kapitolu automatizace. Pomocí nového servoregulátoru i950 ruší tento odborník na automatizaci hranice mezi automatizací založenou na kontroléru (Controller-based) a na pohonu (Drive-based). Pro zákazníka už nebude v budoucnosti hrát žádnou roli, zda usiluje o centralizovanou, nebo decentralizovanou automatizační topologii, nebo o inteligentní kombinaci obou.

Zavedením nového modulu automatizační platformy je z pohledu softwarového inženýrství irelevantní, zda je servoregulátor do topologie strojů integrován jako jednoduchý servopohon, jako parametrizovatelná osa, nebo i jako volně programovatelná osa. Sortiment společnosti Lenze orientovaný na budoucnost pokrývá rovinu řízení, rovinu regulátorů, elektromechaniku a zajišťuje standardizovanou datovou komunikaci s cloudem. Výrobci strojů získají řešení, pomocí kterých mohou realizovat veškeré požadavky snadno a efektivně s nejvyšší možnou flexibilitou (obr. 1).


Obr. 1. Díky komplexní automatizační platformě společnosti Lenze lze stroje a celé výrobní linky automatizovat z jednoho zdroje: společnost pokrývá kontroléry, systém I/O, komunikaci, měniče frekvence, motory a převodovky, dodává nezbytné vývojové nástroje a modulární softwarovou stavebnici FAST a mimoto realizuje také připojení
ke cloudu

Firma Lenze sledovala od počátku vždy dvě odlišné koncepce automatizace. Tradičně poskytuje automatizaci založenou na pohonu s decentralizovanou inteligencí, která je součástí pohonu. K tomu se přidala automatizace založená na kontroléru, která vychází z centrální inteligence v PLC. Příslušné požadavky projektu určí, která koncepce bude použita. Koncepce automatizace se s rostoucí modularizací strojů a zařízení stále více prolínají. Určité části dílny jsou smysluplně řízeny centrální inteligencí, zatímco další moduly strojů mohou být díky jejich charakteru považovány za kyberfyzické systémy (CPS – Cyber Physical Systems) a jsou vybaveny vlastní distribuovanou inteligencí.

Pro zajištění budoucnosti řešení automatizace má proto rozhodující význam skutečně komplexní škálovatelnost automatizačního systému. Pomocí nového servoregulátoru i950 (obr. 2) se firmě Lenze podařilo integrovat platformu automatizace založené na kontroléru do samotného regulátoru. Výrobce stroje tak může, stejně jako u kontrolérů ze sortimentu Lenze, používat i u i950 standardizované technologické moduly aplikačního softwaru FAST, tyto v případě požadavku zákazníka individuálně přizpůsobit nebo použít vlastní software naprogramovaný podle normy IEC 61131-3. To poskytuje výrobci stroje rozhodující výhody v souvislosti s dobou uvedení na trh, protože tak lze ušetřit cenný čas potřebný na vývoj.

Lenze - Servoregulátor i950
Obr. 2. Servoregulátor i950

Připravenost na internet věcí

Automatizační řešení dneška i zítřka by však neměla být omezena pouze na zesíťování ve výrobní dílně. Další vývoj obchodních modelů v rámci digitální transformace je neoddělitelně spojen s cloud computingem. Jsou zde shromažďována a analyzována data ze strojů a zařízení a v případě potřeby propojena s dalšími informacemi. Připojení ke cloudu se během několika následujících let stane v oboru standardem, stejně jako komunikace Fieldbus. Aby firma Lenze zajistila svým výrobkům budoucnost i v éře cloud computingu, používá ve svém automatizačním sortimentu důsledně standardizované protokoly, jako např. OPC UA nebo standard MQTT. Ve spolupráci s poskytovateli cloudových infrastruktur je tak zajištěna základna pro generování informací, nebo ještě lépe znalostí z dat a tím zvýšení produktivity a spolehlivosti strojů a zařízení zákazníků.

Hardware, software, služby

Firma Lenze má své kořeny v obchodu s pohonnou technikou. Výrobce využil tuto speciální odbornost z oblasti pohonů k vybudování komplexního automatizačního sortimentu. Kromě hardwaru a softwaru k tomu patří také poradenství pro zákazníky a rovněž projektové služby pro vytvoření kompletního automatizačního řešení a funkční bezpečnosti stroje. Firma Lenze jako partner pro řešení a inovace mezitím mluví se svými zákazníky více o jejich strojních procesech než o vlastních výrobcích.

Komplexnost sortimentu znamená, že jsou nabízena různá řešení, která vyhovují konkrétním požadavkům. Dostupné komponenty dávají výrobci stroje svobodu pro realizaci vlastní koncepce a brání vzniku zbytečných fixních nákladů. Všechna řešení jsou vždy založena na stejné architektuře, stejných vývojových nástrojích a používají stejné moduly FAST. Výrobci OEM tak mohou své stroje a moduly strojů vyvíjet jednotně a s menšími náklady a větší bezpečností investic, vytvářet rozsáhlé a opakovaně použitelné know-how v podobě aplikačního softwaru – bez ohledu na to, zda pro strojní moduly s decentrální inteligencí pro jednotlivé osy, nebo pro moduly s výkonným centrálním řízením pro komplexní víceosé pohyby.

Závěr
Lenze poskytuje prostřednictvím své platformy kompletní a komplexně použitelný automatizační systém, který vyhovuje všem požadavkům moderní automatizace. Ten sahá od úrovně řízení až po úroveň snímačů/akčních členů, spojuje koncepce centralizované a decentralizované inteligence a také zajišťuje možnost připojení ke cloudovým aplikacím na základě běžných standardů. Tento sortiment poskytuje jednoduchý a efektivní přístup pro výrobce strojů, kteří potřebují co nejrychleji uvádět na trh vysoce flexibilní, inteligentní a zákazníkům individuálně přizpůsobené stroje a zajišťuje, že získaná know-how jsou jistou investicí do budoucnosti.


Hardware, software a služby představuje Lenze na veletrhu AMPER 2018
v hale V ve stánku 6.10.


 Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 32. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021