časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová generace přepěťových ochran CITEL

21. 5. 2019 | Bc. Václav Koudela, MBA | Elektrostav Koudela, a.s | www.citel.cz

Jak jsme již předběžně informovali čtenáře časopisu ELEKTRO, představila na letošním mezinárodním veletrhu v Hannoveru společnost CITEL novou generaci přepěťových ochran, která je výsledkem více jak osmdesáti let zkušeností s výrobou a vývojem tohoto světového producenta, ale i využití zkušeností uživatelů ochran proti přepětí značky CITEL.

Nová generace přepěťových ochran CITEL

Dlouhá historie firmy CITEL

Základem filozofie rodinné firmy CITEL je od jejího založení v roce 1937 až dodnes nabízet inovativní, kvalitní, spolehlivé a výkonné přepěťové ochrany, které co nejvíce odpovídají požadavkům zákazníků po celém světě. Díky dceřiným společnostem v USA, Německu, Číně, Indii, Thajsku a Rusku a dále třem zkušebním laboratořím ve Francii, USA a Číně je firma CITEL svým zákazníkům vždy nablízku a při vývoji nových produktů vždy promítá jejich zkušenosti do svých novinek.

Jde o střídavé a stejnosměrné přepěťové ochrany nových typových řad DAC a DDC které budou postupně v průběhu roku 2019 doplňovat současnou generaci ochran v celém spektru nabízených řad. Ochrání stejně účinně a spolehlivě jak průmyslová, tak občanská zařízení, zařízení mobilních telekomunikací nebo fotovoltaických systémů ve střídavých i stejnosměrných sítích. Tyto přepěťové ochrany jsou vyráběny z moderních a vysoce kvalitních materiálů (bezhalogenové plasty) a vyznačují se mimo jiné zvýšenou ochranou schopností, snazší výměnnou modulů, prodlouženou životností a velkou odolností proti dočasnému přepětí (TOV).


Obr. 1. Inovativní design

Nová generace přepěťových ochran CITEL přináší mnohá vylepšení a to zejména:

Bezpečnost
Vzhledem k faktu, že přepěťové ochrany významným způsobem ovlivňují bezpečnost elektroinstalace, byly všechny normativní parametry nových ochran významným způsobem překročeny.

Výkon
Pro zajištění bezpečného provozu po dobu životnosti přepěťových ochran byl kladen při návrhu hlavní důraz na:
– bezpečné odpojení,
– mechanickou a požární odolnost při zkratu,
– mechanickou pevnost a odolnost.

Design a ergonomie
Díky kompletně přepracované konstrukci, vzhledu a způsobu označování jsou nové přepěťové ochrany jednoduše instalovatelné a poté identifikovatelné.


Obr. 2. Montážní základna

Výhradní know-how
Firma CITEL se specializuje výhradně na návrh, výrobu a prodej přepěťových ochran vlastní konstrukce s množstvím exkluzivních patentových řešení pro zajištění nejlepšího dosažitelného výkonu a kvality.

Záruka
Vzhledem ke skutečnosti, že si je firma CITEL naprosto jista kvalitou svých výrobků, poskytuje na všechny přepěťové ochrany nové generace rozšířenou záruku pět let (blíže viz obchodní podmínky).

Nová originální technologie

Zvýšení pevnosti vnitřní konstrukce – nezbytným předpokladem pro kvalitní fungování přepěťových ochran je odolnost vůči účinkům elektromechanických sil uvnitř ochrany. Proto byly v nové generaci zredukovány vnitřní přechodové odpory, inovovány kontakty a dále byly zjednodušeny a zesíleny vodivé části.

Kvalitnější použité materiály – byly použity zejména kvalitnější plasty s ohledem na zvýšení odolnosti při zkratu, zlepšení mechanické pevnosti, environmentální ohleduplnosti a také s ohledem na estetiku.

Inovativní design rozpínacího mechanismu – jiskřiště je základní část bezpečné funkce přepěťové ochrany. Nová koncepce řešení je efektivnější a zaručuje delší životnost přepěťových ochran (obr. 1).

VG technologie – nejvýkonnější řady výrobků CITEL využívají originální VG technologii, která je výjimečná ve své kategorii a umožňuje prodloužit záruku na některé výrobky až na deset let.


Obr. 3. Výměnný modul

Nová generace přepěťových ochran CITEL je uživatelsky přívětivá a lépe se přizpůsobí potřebám uživatele

– Celý výrobní proces dodržuje přísné environmentální standardy.
– Všichni subdodavatelé firmy CITEL jsou certifikováni a kontrolováni z dodržování environmentálních nařízení a standardů firmy.
– Firma CITEL dodržuje přísné interní standardy pro recyklaci svých produktů i všech ostatních materiálů použitých při výrobě a obchodu.

Nová generace přepěťových ochran přichází v následujících řadách

DAC1-13VG – kombinované ochrany 1+2+3 s VG technologií jsou vhodné zejména pro hlavní distribuční rozváděče. Díky použité VG technologii mají tyto ochrany extrémní výkon a maximální životnost. Ochrany jsou k dispozici ve variantních počtech pólů.
– VG technologie
In: 20 kA
limp:12,5 kA, 10/350 μs impulz
– bez únikového proudu, vysoká odolnost proti TOV


Obr. 4. DAC1-13VG 

DAC1-13 – extrémně výkonné ochrany typu 1+2 vhodné pro umístění do hlavních rozváděčů. Ochrany jsou k dispozici ve variantních počtech pólů.
– výměnné moduly
In: 20 kA
limp: 12,5 kA


Obr. 5. DAC1-13

DAC50VG – typ 2+3 s VG technologií jsou vhodné zejména pro hlavní distribuční rozváděče. Díky použité VG technologii mají tyto ochrany extrémní výkon a maximální životnost. Ochrany jsou k dispozici ve variantních počtech pólů.
– VG technologie
In: 20 kA
limp:12,5 kA, 10/350 μs impulz
– bez únikového proudu, vysoká odolnost proti TOV


Obr. 6. DAC50VG

DAC50 – ochrany typu 2 vhodné do hlavních i podružných rozváděčů v sítích AC. Díky odolnému varistoru jsou odolné vůči poruchovým stavům. Ochrany jsou k dispozici ve variantních počtech pólů.
– výměnné moduly
In: 20 kA
Imax: 50 kA


Obr. 7. DAC50

DACC – typ 2 nebo 3, kompaktní provedení ochran, vhodné zejména pro použití v podružných rozváděčích AC. Díky odolnému varistoru jsou odolné vůči poruchovým stavům. Ochrany DACC jsou k dispozici ve dvou řadách podle hodnotyImax. (DAC15C a DAC40C)
– kompaktní rozměry
In: 20 kA
Imax: 40 kA


Obr. 8. DACC

DACF 25 – typ 2 s integrovanou pojistkou. Ochrany jsou k dispozici ve variantních počtech pólů.
– není potřeba předjištění pojistkou
– výměnný modul
– In: 15 kA
Imax: 25 kA


Obr. 9. DACF 25

DDC – stejnosměrná ochrana typu 1+2. Díky odolnému varistoru jsou odolné vůči poruchovým stavům.
– přepěťová ochrana pro stejnosměrné instalace
– typ 1+2
In: 15 kA; Imax: 40 kA
limp: 4 kA


Obr. 10. DDC

DDDC – stejnosměrná ochrana typu 2, kompaktní provedení vhodné pro instalace kde je nutná úspora místa. Díky odolnému varistoru jsou odolné vůči poruchovým stavům.
– od 12 do 350 V pro stejnosměrné instalace
– typ 2
– kompaktní rozměry
Imax: 20 až 40 kA


Obr. 11. DDDC

Všechny aspekty a detaily nové generace přepěťových ochran CITEL nelze komprimovat do rozsahu tohoto článku a proto se Vás budeme snažit ještě dále informovat v průběhu letošního roku na stránkách časopisu ELEKTRO. Nicméně pracovníci firmy ELEKTROSTAV KOUDELA jsou Vám kdykoliv k dispozici na níže uvedených kontaktech: citel@eks.cz, www.citel.cz.


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2019 na straně 24. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021