časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová cloudová strategie EPLAN ePulse

23. 4. 2019 | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

Dodavatel řešení EPLAN již dodává systémy využívající cloud, jako např. celosvětovou databázi EPLAN Data Portal, ve které výrobci poskytují ke stažení data svých zařízení. Od začátku roku 2019 se rozšířila nabídka řešení o další systém: EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí.

EPLAN ePulse, nejnovější řešení, jež firma EPLAN nabízí, je základem pro integrovanou virtuální platformu, která spojuje a sdílí data mezi projektanty a zákazníky napříč celým spektrem inženýrských disciplín. Prostřednictvím internetového prohlížeče mají uživatelé přístup k aplikacím, které doplňují současný svět systémů platformy EPLAN dalšími novými funkcemi. Otevřený design EPLAN ePulse zahrnuje také možnost v budoucnu zajistit dostupnost pro širokou škálu datových formátů a rozhraní systémů od jiných dodavatelů.

Obr. 1. Sebastian Seitz, předseda představenstva firem EPLAN a Cideon
Obr. 1. Sebastian Seitz, předseda představenstva firem EPLAN a Cideon

Propojení v dodavatelském řetězci

„Pro naši nabídku cloudových řešení používáme aktivní metody vývoje a bedlivě přitom sledujeme potřeby našich zákazníků,“ říká Sebastian Seitz, výkonný ředitel EPLAN a Cideon (obr. 1). „EPLAN ePulse slouží jako propojení v dodavatelském řetězci mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě.“ Data projektu uložená v EPLAN ePulse jsou současně zdrojem popisu systému pro výrobu ve firmě i základem pro dokumentaci určenou pro zákazníky, ve všech ohledech tvorby digitálních dvojčat se vztahem k automatizaci. „V éře digitalizace to pomáhá našim zákazníkům, aby se mohli stoprocentně spoléhat na digitální data,“ vysvětluje Seitz. K tomu vytvořila firma EPLAN nové oddělení, které spoluvytváří nové trendy v rámci digitalizace. Toto oddělení dynamicky konzultuje návrhy, postoje a pohledy zákazníků z praxe. V kreativním procesu je velký důraz kladen na flexibilní a tvůrčí myšlení.

Přehled cloudových systémů EPLAN:

EPLAN eView umožňuje, aby technické projekty vytvořené v systémech platformy EPLAN byly přímo dostupné v cloudu. To znamená, že data projektu je možné zobrazit kdykoliv a odkudkoliv (obr. 2). Funkce opatřování dokumentace komentáři umožňuje zaměstnancům v provozu nebo pracovníkům údržby přidávat do schémat své návrhy na změny a vylepšení.

EPLAN Data Portal slouží pro webový přístup k vysoce kvalitním datům produktů mnoha výrobců komponent. K této webové službě mají stejný přístup všechna řešení zakotvená v platformě EPLAN. Jednoduchý přesun komponent pomocí myši do dokumentace EPLAN zkracuje dobu projektování, snižuje úsilí potřebné na inženýrské práce a zlepšuje kvalitu dokumentace strojů a zařízení.

– Cloudová verze EPLAN Cogineer již brzy umožní vytvářet přímo v prohlížeči schémata na základě knihovny maker. Nová, rozšířená verze EPLAN Cogineer Advanced obsahuje dodatečné funkce: import konfiguračních proměnných a sad hodnot pro jednoduché opakované použití podprogramů ještě více usnadňuje tvorbu dokumentace.


Obr. 2. EPLAN eView umožňuje nepřetržitou výměnu komentářů mezi vývojovými pracovníky a pracovníky provozu a údržby; data projektu jsou vždy dostupná v cloudu

Pozadí

Cloudová řešení jsou účinným nástrojem pro pokročilou standardizaci dat a procesů. V inženýrské práci jdou ruku v ruce s novými možnostmi, jak optimalizovat procesy a zvyšovat kvalitu na úrovni produktů a procesů. V zásadě všichni zúčastnění budou čerpat z jedné unifikované databáze – s možností rozšířit přístup do celého dodavatelského řetězce. Cloud jako centrální bod pro výměnu odpovídajících technických dat zrychluje a velmi usnadňuje přístup k vysoce kvalitním digitálním datům. EPLAN ePulse tak v současné době zaručuje podnikům možnost udržet si dlouhodobě a úspěšně svoji konkurenceschopnost.


Vyšlo v časopise Elektro č. 4/2019 na straně 45. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021