časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Národní technické muzeum otevírá stálou expozici Technika v domácnosti

8. 10. 2012 | |

5. října 2012, v předvečer 150. výročí založení Českého průmyslového muzea, Národní technické muzeum otevřelo další stálou expozici s názvem Technika v domácnosti a zároveň i výstavu Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel, aneb 150 let Českého průmyslového muzea.

Expozice Technika v domácnosti je první expozicí tohoto druhu v dějinách NTM, a jednou z mála takto zaměřených expozic ve střední Evropě. Nová expozice v budově Národního technického muzea na Letné se soustřeďuje výhradně na „pomocníky v domácnosti“ – mechanické, plynové i elektrické. Exoziční sál v prvním patře o rozloze 600 metrů čtverečních je prostoupen dějinami techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů atd. na pozadí dějin českých zemí zhruba od poloviny 19. století do současnosti.

Cesta dějinami domácích soptřebičů 

Jednotlivé časové celky věnované domácímu dění jsou řazeny v retrospektivním sledu, tedy od současnosti do minulosti. Návštěvník je nejprve konfrontován se současnou výrobou a vývojem včetně nezbytného projektování v počítači i studentských designérských vizí, a postupně se noří hlouběji do minulosti. Seznámí se tak s nabídkou spotřebičů v době reálného socialismu, úctyhodnou průkopnickou prací průmyslových výtvarníků v poválečném období, počátky tradičních prvorepublikových i pozdějších výrobců, fenomén elektrifikace i propagace nových spotřebičů formou reklamy, veletrhů i nabídky obchodních domů, počátky výroby a používání kávovarů, a konečně např. kuriózní strojky pro domácnost z druhé poloviny 19. století.

Celou expozicí prostupuje časová osa, jejíž součástí jsou nejen nezbytná historická data, ale i exponáty zachycující světový vývoj od poloviny 19. do konce 20. století.

Expozice je sestavena především z exponátů sbírek Technika v domácnosti a Průmyslový design Národního technického muzea. Z první sbírky zasluhuje zvláštní pozornost Náprstkova sbírka shromážděná ve druhé polovině 19. století Vojtou Náprstkem, zakladatelem Průmyslového muzea (jehož činnosti je věnována samostatná výstava, rovněž otevřená 4. 10. v NTM). Druhá sbírka je prezentována mj. fondem originálních návrhů průmyslových výtvarníků Kovotechny a Elektro-Pragy Hlinsko z padesátých a šedesátých let.

Exponáty pro časovou osu pocházejí rovněž z obou sbírkových fondů, velká část však byla nově získána přímo pro účely expozice, jako např. řada holicích strojků, která ukazuje překvapivě intenzivní vývoj těchto drobných elektrospotřebičů.
Organickou součástí expozice jsou i multimediální projekce včetně sekvencí z historických filmů, prezentací výrobců i procesu práce vývojářů. Návštěvníky přivítá úvodní animace na téma historického vývoje spotřebičů pro domácnost.
Partnerem expozice je firma ETA, a.s., která v letošním roce oslaví sedmdesát let od svého založení.

Vojta Náprstek - duchovní otec NTM

Současně s expozicí Technika v domácnosti otevírá Národní technické muzeum také střednědobou výstavu věnovanou tématu technických sbírek Vojty Náprstka. Výstava je umístěna do přízemního sálu hlavní budovy na Letné.
Životní příběhy činorodé osobnosti Vojty Náprstka (1826-1894) bez jakýchkoli obtíží zaplní samostatnou výstavu. Výstava v Národním technickém muzeu je však zaměřena na jeho počáteční sběratelské aktivity, které se pojily se snahou o osvětu v oblasti technických novinek v domácím - pražském prostředí. Základní inspirací byl pro Náprstka jeho téměř desetiletý americký pobyt, který mu dal v demokratické společnosti poznat výhody, které přináší osvobození od běžné rutinní práce důmyslně vymyšlenými stroji a strojky.

Po svém návratu do Prahy se Náprstek zapojil do mnoha kulturně-společenských aktivit a mezi nimi byla i činnost pro Jednotu ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Ta ho v roce 1862 vyslala jako svého zástupce na Světovou průmyslovou výstavu v Londýně, kde se v širší české společnosti rozhodlo o naléhavosti založení průmyslového muzea v Praze. Náprstek byl jednou z vůdčích osobností londýnské společnosti a díky na místě vybraným financím začal na výstavě nakupovat první předměty pro zamýšlené muzeum. Již z Prahy pak oslovoval krajany žijící v USA o pomoc s rozšiřováním technických sbírek a sám se pak ještě účastnil několika světových a hospodářských výstav, které po Londýnu následovaly.

Myšlenka na muzeum nezapadla. Překonávání úřední rezistence při jeho zakládání, však mnohé odradilo do té míry, že faktická existence Českého průmyslového muzea byla výhradně soukromou Náprstkovou záležitostí. Kulaté výročí, které si připomínáme od vzniku muzea prostřednictvím výstavy, tak patří výhradně Vojtově osobnosti, jeho rodině a předmětům, které se dochovaly v muzejních sbírkách.

Jelikož osoba Náprstka je velice propojena s Náprstkovým muzeem Národního muzea, je nasnadě, že velká část exponátů je zapůjčena také z Národního muzea.

Více informací získáte na www.ntm.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021