časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Moderní elektroinstalační přístroje společnosti Hager

26. 3. 2020 | Hager Electro, s. r. o. | www.hager.cz

V únoru a březnu 2020 proběhla série školení k používání moderních elektroinstalačních přístrojů v praxi. Na těchto školeních představili odborníci ze společnosti Hager nejnovější provedení proudových chráničů. Součástí školení byl i stánek, ve kterém byly předvedeny další přístroje z produkce Hager, především elektroměry pro podružné měření. Atraktivní téma školení přilákalo velký počet elektrotechnických odborníků. Kapacita školení byla zcela naplněná, do Ústí nad Labem přišlo čtyřicet zájemců a na pražské školení více než devadesát.

Proudové chrániče

Sortiment proudových chráničů Hager zahrnuje kompletní řadu přístrojů, které vyhoví jak standardním, tak mimořádným požadavkům. Zcela nově jsou nabízeny 10 kA proudové chrániče typu A a F.

– Proudový chránič typu A – v produktové řadě jsou verze se zkratovou odolností 6 i 10 kA. Tyto přístroje jsou mezi uživateli nejrozšířenější a jsou určeny pro střídavé a pulzující reziduální proudy.


Obr. 1. Označení chrániče typu A

Pro ochranu osob lze použít typy A/G a A/HI s reziduálním proudem IΔn = 30 mA.

Mimo sinusové střídavé reziduální proudy detekují také hladké stejnosměrné proudy do 6 mA. Běžně je možné typ A použít pro všechny obvody a zařízení neobsahující měniče frekvence nebo měniče napětí, jestliže výrobce připojeného zařízení nepředepisuje odlišný typ chrániče. V této řadě chráničů jsou rovněž dostupné odvozené varianty s časově oddáleným vypnutím:
– s krátkodobým zpožděním, typ A/G,
– s krátkodobým zpožděním a velkou odolností proti proudovým rázům, typ A/HI,
– selektivní provedení se zpožděním a dobou nepůsobení 40 ms, typ A/S.

Selektivní typ A/S je vhodný pouze k preventivní ochraně proti požáru.

– Proudový chránič typu F – v sortimentu Hager je typ se zkratovou odolností 10 kA. Vyhovuje všem požadavkům, které splňují chrániče typu A, je krátkodobě zpožděný a odolný proti proudovým rázům jako typ A/HI. Mimo střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy detekuje navíc reziduální proudy obsahující smíšené frekvence do 1 kHz. Takové reziduální proudy vznikají v zařízeních napájených jednofázovým střídavým proudem, ve kterých je rychlost motorů regulována měničem frekvence. Typickými spotřebiči jsou pračky, klimatizační jednotky nebo tepelná čerpadla.

Obr. 2. Označení chrániče typu F
Obr. 2. Označení chrániče typu F

– Proudový chránič typ B – také tyto proudové chrániče jsou se zkratovou odolností 10 kA. Jsou schopné detekovat reziduální proudy jako typy A a F a také hladké a pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Vyhovují tedy pro ochranu všech typů zařízení, instalovaných v obvyklých sítích nízkého napětí.

– Proudový chránič typu B+ – speciální provedení typu B s citlivostí do 420 mA podle požadavků na ochranu před požáry pro frekvence až do 20 kHz (vyplývá z požadavků pro fotovoltaické elektrárny). Je vhodný do zařízení obsahujících měniče frekvence, UPS, všeobecně pro zařízení používající šestipulzní usměrnění.


Obr. 3. Označení chrániče typu B

Označení (piktogramy) použitá na konkrétních typech proudových chráničů jsou přehledně uvedena v technických podkladech poskytovaných společností Hager.

Prvotní je výběr proudového chrániče podle funkce, kterou má plnit. Mimo to je ale důležité vybírat také podle způsobu zapojení.

K dispozici jsou proudové chrániče s bezšroubovými svorkami pro nasazení hřebenu (quickconnect), např. provedení CDS463D, čtyřpólový proudový chránič typu A (obr. 4).

Obr. 4. Proudový chránič s bezšroubovými svorkami
Obr. 4. Proudový chránič s bezšroubovými svorkami

Velmi žádané jsou i proudové chrániče s nadproudovou ochranou, jež jsou dostupné jak s konvenčními, tak s bezšroubovými svorkami, např. provedení ADS906D (obr. 5).

Užitečnou kombinací, použitelnou především v bytech, je sestava proudového chrániče s nadproudovou ochranou. Tím šetří místo v rozvodnici – ADZ310D.


Obr. 5. Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Ke všem proudovým chráničům jsou též připraveny pomocné a signalizační kontakty nebo podpěťové spouště.

Nový sortiment elektroměrů

Elektroměry se všemi běžnými komunikačními rozhraními jsou pro energetickou transparentnost stále důležitější. Zaznamenávají spotřebu a předávají data s naměřenými hodnotami dalším zařízením. Nová generace elektroměrů společnosti Hager poskytuje řešení pro každou situaci (obr. 6). Výstupní informace může být formou impulzů, přes rozhraní M-Bus (obvyklé v bytových domech) nebo Modbus (časté v komerčních budovách). Elektroměry lze použít jako obousměrné pro spotřebovanou i dodanou energii. Všechny elektroměry nové řady jsou certifikovány už ve výrobě. Umožňují přímé měření až do 125 A (obr. 7). Pro nepřímé měření až do 6 000 A jsou k dostání měřicí proudové transformátory. Většinu elektroměrů lze propojit do sběrnice KNX pomocí nového modulu TXF121 a při řízení instalace KNX využívat naměřené hodnoty spotřeby. Připojovací svorkovnice elektroměrů lze u většiny typů zaplombovat pro kontrolu přístupu. Elektroměry jsou konstruovány jako modulární přístroje.

Nejdůležitější parametry:
– čtyřkvadrantní elektroměry,
– zobrazení činného výkonu (kW), jalové energie (kvar), zdánlivého výkonu (kV·A), napětí (V), proudu (A), účiníku a frekvence (Hz),
– přímé měření,
– dostupný trojnásobný jednofázový elektroměr 3× 80 A (má na sběrnici přiřazenou pouze jednu adresu místo tří),
– rozhraní impulzní (s volbou četnosti a délky), M-Bus, Modbus,
– certifikace MID.


Obr. 6. Jednofázový plombovatelný elektroměr
ECP 140D s impulzním výstupem, velikost pouze jeden modul

Obr. 7. Třífázový elektroměr ECM 310D s výstupem M-Bus
Obr. 7. Třífázový elektroměr ECM 310D s výstupem M-Bus

KNX viděné přece jen jinak

Někteří výrobci zařízení pro chytré domy používají své vlastní uzavřené systémy. Společnost Hager oproti tomu vychází výhradně z celosvětově zavedené normy KNX. Veškeré systémy Hager pro automatizaci ovládání domácnosti si navzájem rozumějí a komunikují spolu. Jsou vytvořeny předpoklady pro průběžné propojování, kombinování a rozšiřování.

Nabídka přístrojů má tři stupně:
– quicklink – bezdrátové přístroje pro ovládání v jednotlivých místnostech,
– KNX easy – kompletní řešení pro celý dům, lze konfigurovat pomocí softwaru dodaného zdarma společností Hager,
– KNX – komplexní řešení pro obytné, administrativní i veřejné budovy, konfigurovatelné výhradně prostřednictvím softwaru ETS.

Jednotlivé stupně na sebe navazují, přístroje na jednodušším stupni lze integrovat do komplexnějšího systému.

Bezdrátové přístroje quicklink

Lze je snadno propojit s ostatními přístroji Hager. Základní nastavení a konfigurace nevyžadují počítač, stačí pouhý šroubovák (obr. 8). Mohou být přes rozhraní napojeny na sběrnici a konfigurovány pomocí softwaru KNX easy. S výhodou lze těmito přístroji rozvinout systém inteligentního ovládání v prostorách, kde je stavební zásah nežádoucí. Typicky tam, kde jsou již hotové obklady nebo v historických interiérech.


Obr. 8. Nastavení bezdrátového ovladače ze skupiny quicklink

Instalace easy

Do instalace easy je možné zapojit až 255 pevně připojených zařízení. Mimo to lze využít bezdrátové brány a rozšířit instalaci o dalších 255 bezdrátových prvků. Konfigurační rozhraní je navrženo formou klasické aplikace. Všechny přístroje, zařízení a funkce jsou jednoznačně a zřetelně zobrazené, propojení jsou intuitivní a srozumitelná (obr. 9).

Veškeré programování lze snadno provést na vlastním mobilním zařízení – chytrém telefonu, tabletu nebo notebooku.

Obr. 9. Řídicí modul systému KNX „easy“
Obr. 9. Řídicí modul systému KNX „easy“

ETS jako integrační postup

Plnohodnotnou instalaci KNX lze konfigurovat výhradně s pomocí softwaru ETS. K jeho zvládnutí je nutné absolvovat školení v certifikovaném školicím středisku a zakoupit příslušnou licenci. Výhodou produktů společnosti Hager je možnost na jedné straně integrovat do plnohodnotné instalace KNX přístroje quicklink i easy a na druhé straně připojit i přístroje jiných výrobců, kompatibilní se standardem KNX. Toto řešení je optimální při rekonstrukcích nebo přestavbách objektů, při propojování více celků vzniklých v různých obdobích nebo např. několika „ostrovních instalací“. Navíc je možné díky IoT controlleru tento systém propojit i s mnoha dalšími produkty a systémy, což z něj ve finále dělá systém s dlouhou historií a rovněž přední systém, co se týče moderních způsobů řízení automatizace budov.

Jak to vidí…
Thomas Grund, jednatel společnosti Hager Electro, s. r. o.

Společnost Hager Electro působí na českém trhu elektroinstalačního materiálu už 25 let a od roku 2008 je jejím jednatelem pan Thomas Grund. Jeho pohled na český trh je tedy zasvěcený a má vizi. S panem Grundem měla redakce ELEKTRO příležitost krátce hovořit na jedné z akcí na podporu moderních elektroinstalačních přístrojů.

„Velkým úspěchem posledního roku jsou rozvodnice volta s bezšroubovými svorkami quickconnect. Jejich prodej se v roce 2019 zvedl na pětinásobek oproti předchozímu roku.

Zákazníkům se snažíme naslouchat a nabízet jim nejlepší řešení za dostupnou cenu, které usnadní denní práci elektromontérovi. Proto jsme i rozšířili naši nabídku seminářů školení Hager Akademie, které úspěšně pokračují už čtvrtým rokem. Zájem o naše semináře neustále roste, což nás velice těší.

V nabídce společnosti Hager je nejen kvalitní rozváděčová technika a přístrojové vybavení pro distribuci a bezpečné nakládání s elektrickou energií, ale do sortimentu postupně přibyla i řešení pro ukládání kabelů tehalit, inteligentní systémy pro řízení budov ve standardu KNX, designové vypínače berker a dokonce i nabíjecí stanice pro elektromobily.“


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2020 na straně 64.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021