časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Měřit, účtovat, šetřit – Měřiče spotřeby energie Hager

30. 12. 2019 | Jan Franěk | Hager Electro, s. r. o. | www.hager.cz

Šetření energií, a tedy i provozních nákladů zajímá každého majitele objektu. Nezáleží na tom, zda jde o komerční budovu, nebo rodinný dům, či dokonce jen byt. Předpokladem vědomého nakládání s energiemi je měření jejich spotřeby a zpracovávání těchto dat k dalšímu využití. Zapotřebí tedy jsou přesné měřiče spotřeby energie: elektroměry, které zaznamenávají spotřebu elektrického proudu a jsou kompatibilní se všemi běžnými komunikačními rozhraními. Nová generace elektroměrů společnosti Hager nabízí řešení přesně pro většinu aplikací zákazníka. Jde o kompaktní a snadno instalovatelné přístroje, dostupné v mnoha variantách a s více druhy komunikace, včetně možnosti propojení do systému řízení budov KNX.

Obr. 1. Elektroměr ECA300C Hager
Obr. 1. Elektroměr ECA300C

Kompletní program

Nové měřiče spotřeby jsou v nabídce přístrojů s univerzálními funkcemi rozšířenými nápaditými řešeními. Kdo hledá kvalitu i nečekaná řešení, může se spolehnout na měřiče spotřeby Hager: jde např. o přímé měření do 125 A bez potřeby měřicích transformátorů nebo o měření 3× 80 A jednofázové kompaktním přístrojem (neodpovídá MID). Při integraci do monitorovacího systému lze obsadit místo tří adres sběrnice pouze jednu. Měřiče je možné použít jako obousměrné pro odebíraný a dodávaný síťový výkon. Všechny ostatní měřiče (jednofázové 40 A/80 A a třífázové) odpovídají směrnici MID a jsou vhodné i pro účely fakturačního vyúčtování.

Některé elektroměry umožňují dílčí hodnotu měření nulovat, např. pro porovnání spotřeby v jednotlivých měsících (kvartálech/ pololetích). Avšak údaj o celkové spotřebě energie nulovat možné není.

V menu elektroměru lze nastavit, zda elektroměr bude měřit pouze v jednom tarifu, nebo bude dvoutarifní.
– Elektroměry ECPxxxx mají impulzní výstup, který se připojuje šroubovými svorkami.
– Elektroměry s dvěma tarify mají dva impulzní výstupy.
– U elektroměrů ze dvou a více modulů s impulzním výstupem lze nastavit: délku pulzu, četnost pulzů, jaký druh měření bude pulzní výstup signalizovat.

Řada rozhraní

Nové měřiče spotřeby energie komunikují prostřednictvím všech běžných rozhraní. V závislosti na provedení prostřednictvím měření impulzů používají sběrnice M-Bus (často v bytové zástavbě) nebo Modbus (převážně v účelových stavbách).


Obr. 2. KNX v souladu s MID: nové rozhraní pro měřiče spotřeby energie

Pro účely vyúčtování musí být elektroměry v souladu se směrnicí MID. Výhodnější je, když měří a komunikují různými způsoby, především pomocí KNX – jako měřiče spotřeby energie Hager. S novým rozhraním KNX TXF121 lze téměř všechny tyto měřiče nyní připojit ke každé sběrnici KNX. Zákazníkům se pak otevírají nové možnosti centrálního monitoringu energie a inteligentní modely vyúčtování. To je v souladu např. s ČSN 33 2000-8-1.

Spojení s automatizací budov

Pro měření spotřeby energie prostřednictvím KNX byly pod značkou Hager donedávna k dispozici dva třífázové měřiče: KNX TE360 (pro přímé měření do 100 A) a TE370 (pro měření měniči 50 až 6 000 A). S novým rozhraním TXF121 jsou nyní všechny ostatní měřiče spotřeby energie ze sortimentu Hager kompatibilní s KNX. Lze proto pro potřeby energetického managementu použít kromě sběrnic M-Bus a Modbus i běžný protokol KNX. To umožní jak práci se získanými daty, tak jejich využití při hledání možných úspor a pro porovnání zjištěných údajů z různých časových období. Jestliže je navíc využit třeba server Domovea (TJA 670 nebo TJA470), zákazník získá uživatelsky příjemné a snadno použitelné rozhraní pro vizualizaci naměřených hodnot. Nebude problém využít tato data k hledání možných úspor, protože lze zjistit, kdy a jakou měrou se různé technologie v budově podílejí na celkové spotřebě energie v domě.


Obr. 3. Široký rozsah produktů

Modul 1DIN – mnoho možností

Tento kompaktní přístroj o šířce jednoho modulu na liště DIN se instaluje vlevo vedle měřiče spotřeby energie. Signál je přenášen prostřednictvím infračerveného rozhraní, které přesně zaznamenává a cyklicky předává všechny hodnoty spotřeby a naměřené hodnoty. Díky tomu je možné realizovat ještě flexibilnější řešení monitoringu energie přizpůsobené daným potřebám, bez závislosti na jednom přístroji. Tudíž si lze vybrat elektroměr Hager vyhovující konkrétním potřebám dané instalace a za pomoci TXF121 z něj udělat plnohodnotný KNX přístroj, a to obsazením pouze jedné pozice na liště DIN navíc.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2019 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021