časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Megger – synonymum pro měření a testování

24. 3. 2020 | Megger CZ s.r.o. | https://cz.megger.com

Společnost Megger byla založena koncem 19. století. Desítky let se zabývá navrhováním a výrobou zkušebních a měřicích přístrojů pro preventivní údržbu elektrických zařízení. Česká pobočka reprezentující značku Megger působí na trhu od roku 1996. V průběhu let firma prošla určitým vývojem, ve kterém nechyběly akvizice a personální změny. Redakce časopisu ELEKTRO požádala jednatele Ing. Ondřeje Svobodu, aby čtenáře seznámil s historií a současností firmy, kterou řídí.

Ing. Ondřej Svoboda, MeggerPane Svobodo, jaké jsou klíčové mezníky ve více než stoletém vývoji firmy nesoucí jméno Megger?

V každé společnosti, která je na trhu 130 let jako my, existuje vývojových mezníků celá řada, takže vyjmenuji jenom několik nejvýznamnějších. Tím prvotním, zakládajícím okamžikem naší společnosti je určitě vynález měřiče izolačního odporu v roce 1889. Tento přístroj zkonstruoval Sydney Evershed. V roce 1903 si tento pán zaregistroval ochrannou značku Megger, čili od tohoto roku existuje slovo Megger jako pojem v měřicí technice. Pak následuje dlouhé období až do šedesátých let, během něhož docházelo k různým akvizicím, vznikaly jednotlivé firmy, ze kterých se nynější koncern skládá. V roce 1965 měli ve výrobním závodě v Doveru slavný den – vyrobili tu miliontý měřič izolačního odporu. Z hlediska dnešního fungování celého koncernu je nejdůležitějším momentem rok 1991, kdy došlo k akvizici celé skupiny Megger soukromým holdingem TBG, který jej od té doby vlastní. Nynější struktury nabyl koncern v roce 2012 akvizicí firmy Seba Dynatronic, která tvořila více než jednu třetinu celkového objemu tehdejšího Meggeru. Tím se Megger dostal na pozici největšího výrobce měřicí techniky ve světě. Od té doby pokračuje snaha o další posilování pozice, jako byly např. akvizice firem Baker a Power Diagnostics v letech 2018 a 2019.

Které okolnosti se vážou k vzniku a působení značky Megger v českém prostředí?

Jdeme-li zpátky historií, narazíme v roce 1996 na české zastoupení firmy Seba Dynatronic. Původní majitel firmy Seba Dynatronic měl za manželku dámu z východního bloku a věděl, jak je pro zahraniční firmy těžké prosadit se tady nejen svými výrobky, ale i kulturně, rozsahem kontaktů atd. Velmi si zakládal na tom, že v každém východoevropském státě založil pobočku. Ta česká měla mít na starosti obchody v České republice i na Slovensku, ale ukázalo se, že pro Čecha je dost složité prodávat na Slovensku – a naopak, takže ve stejném roce 1996 vznikla pobočka i na Slovensku. Megger byl na českém trhu přítomen řadu let prostřednictvím distributorů. Po akvizici všechny tyto obchodní kontakty převzala Seba Dynatronic CZ. Protože sortimenty obou firem se komplementárně doplňovaly, byla integrace velmi jednoduchá. Přejmenováním původních poboček pak vznikla v ČR společnost Megger CZ s.r.o. a na Slovensku Megger s.r.o.

Co všechno je v nabídce firmy a v kterých odvětvích se můžeme setkat se značkou Megger?

Globální ambicí společnosti Megger je být lídrem v oblasti elektrických testovacích a měřicích systémů. Jak se říká v některých firmách, že mají v nabídce všechno od jehly až po lokomotivu, tak i my se snažíme pokrýt celou oblast elektrického měření. Výraznou součástí produktových skupin firmy Megger jsou velké měřicí systémy a měřicí vozy.

Produktové spektrum se zvětšuje každý rok. Ty novější akvizice sice také směřují do oblasti elektrického měření, ale do oblastí, kde nejsme tolik zastoupeni. V současné době jsou v našem portfoliu systémy pro měření a vyhledávání poruch na kabelech a samozřejmě také systémy pro diagnostická měření na kabelových rozvodech, dále jsou to obecně elektrické testery, přístroje pro revize nízkonapěťových elektrických instalací, přístroje pro testování točivých strojů, zařízení pro měření a testování ochranných a vypínacích přístrojů, pro měření a testování transformátorů.

Historickou záležitostí, která je součástí koncernu Megger, ale funguje pod vlastní značkou, je vyhledávání poruch a ztrát na vodovodních soustavách a potrubích.

Celosvětový obrat skupiny Megger je v přepočtu asi 8 miliard korun. V ČR máme za rok 2019 obrat přes 100 milionů korun. Pro porovnání: v letech 1996-97 byl roční obrat společnosti kolem půl milionu DEM, což při tehdejším kursu 17,6 CZK/DEM vychází 8 800 000 CZK. Takže za ty roky jsme obrat v ČR více, jak zdesetinásobili.

Které doplňkové služby Megger nabízí svým zákazníkům?

Určitě nechceme fungovat jenom jako prodejní instituce, proto nabízíme celé spektrum služeb. Podle mého názoru tou nejdůležitější částí prodejního procesu je úvodní konzultace. Často se stává, zákazník za námi přijde a poptává konkrétní přístroj – a teprve při následné konzultaci se ukáže, že vybraný přístroj není pro dané použití optimální a že se dá najít řešení, které je levnější a pro něj (zákazníka) efektivnější. Zároveň poskytujeme poprodejní servis, např. u složitějších systémů pomoc s vyhodnocováním výsledků. Samozřejmou součástí je také technický servis. Pořádáme celou řadu školení a seminářů. Každý rok jenom v ČR uspořádáme kolem desítky seminářů, pravidelně pořádáme společně se slovenskými kolegy jeden mezinárodní seminář, který je zaměřen na školení obsluh měřicích vozů, a pořádáme i specializované workshopy zaměřené na vybranou oblast produktů. Každé dva roky například pořádáme československý workshop zaměřený na měření a vyhodnocování částečných výbojů v distribučních sítích. I touto odbornou pomocí se snažíme vzdělávat obsluhy našich zařízení, protože není-li kvalitní obsluha, i ten nejkvalitnější přístroj zůstane nevyužit a nedoceněn. V současné době jsme schopni nabídnout jako službu na zakázku i celou řadu měření s měřicími zařízeními, která jsou velice nákladná a jejichž nákup by se některým provozovatelům nevyplatil. Příkladem je měření částečných výbojů na zařízeních vvn. To jsou měřicí systémy, jejichž cena se pohybuje někde kolem 10 milionů korun. Zde je potenciál lokálního českého trhu relativně malý, takže v případě zájmu jsme schopni tuto službu nabídnout jako zakázkovou činnost.

Jaká je úloha firmy Megger CZ, s. r. o. v širším kontextu celosvětového působení mateřské firmy?

Primární úlohou společnosti Megger CZ je zastupovat koncern na českém trhu. Nicméně pro skupinu Megger Group děláme i další činnosti. Někteří zaměstnanci jsou součástí určitých profesních týmů, které máme uvnitř skupiny. Například při přípravě nebo vývoji nových zařízení sbíráme podněty od zákazníků, protože vývoj přístrojů Megger probíhá vždy jako reakce na nějaké potřeby našich zákazníků. Předtím, než je zahájen vývoj přístroje, se cíleně ptáme určitých zákaznických skupin, jaké vlastnosti by očekávali od přístroje samotného a jeho programového vybavení. Je třeba zmínit také vzájemnou spolupráci jednotlivých zastoupení v různých zemích Evropy. Máme totiž sdílené zaměstnance, kteří jsou specializovaní vždy na určitou oblast měření, a jejich služby si pak zastoupení z různých zemí poskytují výměnným způsobem. Například Megger CZ má specialistu na oblast měření částečných výbojů, který poskytuje technickou podporu také zastoupením v dalších státech – v Maďarsku, Polsku, Řecku či na Slovensku.

Kde jsou výrobní závody produkující výrobky se značkou Megger?

Skupina Megger má celkem devět výrobních závodů. Centrála skupiny je v Doveru ve Velké Británii – a tady je také jeden z výrobních závodů. Pak máme dvě velké továrny v Německu; jedna z nich je v Baunachu nedaleko Norimberku, druhá je v Radeburgu poblíž Drážďan. Tři továrny máme v USA – v Texasu, v Pensylvánii a v Coloradu, jedna z továren je ve Švédsku ve Stockolmu a firma Power Diagnostics, získaná poslední akvizicí, sídlí v německých Cáchách.

Vedle výrobních závodů je celá řada samostatných právních subjektů nesoucích jméno Megger; v Indii, Číně, Austrálii a dalších zemích. Prostě Megger se snaží mít lokální zastoupení (ne pouhé distributory) nejen v celé Evropě, ale ve všech důležitých oblastech světa.

Jak se odráží odchod Velké Británie z EU na spolupráci centrály v Doveru a poboček v evropských zemích?

Oficiální sídlo skupiny Megger je ve Spojeném království, ale nemyslím, že by odchod Velké Británie z Evropské unie měl mít nějaký zásadní dopad na obchodování s měřicí technikou Megger. Momentálně ještě nikdo neví, jak bude skutečně dokončen Brexit. Jediné, co nyní víme, je, že Británie odešla a platí přechodné období, takže obchodní vztahy zatím nejsou nijak ovlivněny. Samozřejmě jsme se na to připravovali; na druhé straně Kanálu, máme pronajaty sklady a velká část produkce továrny v Doveru je neprodleně vyvážena do Francie, odkud se zboží distribuuje dál. Naši zákazníci by neměli zaznamenat žádnou změnu. Kromě toho je výrobní závod v Doveru jen jedním z mnoha. Očekáváme tedy, že dopad Brexitu na obchod s přístroji Megger bude naprosto zanedbatelný.

Jak je zajištěn servis technických zařízení Megger?

Na servis klademe velký důraz, protože ta zařízení jsou v celé řadě případů nepostradatelná pro provoz zákazníků, kteří si je od nás pořídili. Máme vlastní servisní středisko v Táboře, kde dokážeme zajistit servis naprosté většiny zařízení Megger – od měřicího vozu až po menší přístroje. Zároveň spolupracujeme s firmou SEC Electronic z Pardubic, která pro nás zajišťuje kalibrace a servis těch menších přístrojů.

S opravou zásadně neotálíme a snažíme se ji dokončit, jak nejrychleji to jde. Ve většině případů opravu včetně diagnostiky a zajištění náhradního dílu zvládneme během několika dnů. Často můžeme nabídnout zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy. Ve výjimečných případech, například když jde o opravu a kalibraci velkých a složitých systémů, je nezbytný servisní zásah ve výrobním závodě. V takových případech jsme schopni zajistit transport zařízení do výrobního závodu a zpátky.

Kolik zaměstnanců má firma Megger v České republice? V jakých profesích pracují?

Pro Megger v České republice pracuje devět lidí. Většina je v technicko-prodejních profesích. U nás je velice komplikovaná administrativa, takže máme i dva lidi, kteří se starají vyloženě pouze o účetnictví a administrativní záležitosti spojené s prodejem. Do počtu zaměstnanců zahrnujeme i personál servisu v Táboře.

Jak vlastně probíhá typický obchodní případ ve Vašem oboru – tedy v testování a diagnostice?

Většina firem, našich potenciálních zákazníků, má vcelku osvícený a kvalifikovaný technický management, který si uvědomuje, že profylaxe, diagnostika a prognostika elektrických zařízení má svůj význam. Ale v některých firmách je obrovský oříšek přesvědčit o této skutečnosti i management obchodní. Často se setkáváme s případy, kdy jsou měření a profylaxe posuzovány z čistě ekonomického hlediska. Takový úhel pohledu může vzbudit dojem, že „to měření přece nedává žádnou přidanou hodnotu“. Ovšem názor, že diagnostika není potřeba, je podobně absurdní, jako nápad majitele hotelu zrušit prádelnu a úklid pokojů, protože peníze vydělává jenom recepce.

Často musíme vysvětlovat, že včasnou diagnostikou dokážeme předejít poruše, která by nás překvapila se všemi nejen technickými, ale i ekonomickými důsledky. Že takto můžeme přesunout výpadky a odstávky do nekritického provozního času, tedy do období, kdy se minimálně naruší provoz zařízení. Praxe ukazuje, že udělá-li se diagnostika na odstaveném kabelu, dá se najít možný problém, který by jiná zkouška neodhalila. A už je zřejmá ekonomická návratnost diagnostiky.

Podaří-li se tedy managementu vysvětlit, že diagnostika elektrických zařízení tu není pro nic za nic, pak už následuje pouhá obchodní rutina.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC Public.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2020 na straně 74.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021