časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Kabelovod Zekan – moderní řešení pro vedení a ochranu IS

13. 7. 2017 | CWS, s. r. o. | www.cws.cz

Nejmodernějším systémem vedení a ochrany IS v současnosti je využití plastových kabelových komor spolu s odolnými plastovými chráničkami, které nabízejí špičkové užitné vlastnosti z důvodu životnosti takto vystavěných systémů vedení a také z důvodu nízkých pořizovacích cen.

Současné prvky pro výstavbu kabelovou tvoří ucelený systém, a umožňují tak rychlou a pohodlnou instalaci, čímž výrazně snižují další související náklady na takto budované systémy.

Moderní systémy poskytují vysoce variabilní řešení ať už pro výstavbu kabelovodů podle daných prostorových možností, tak například jako alternativu ke kolektorům, multikanálům nebo energokanálům.

Kabelové komory

Kabelové komory z plastu (obr. 1) se používají jako přístupová místa kabelových tras, a to pro potřebu instalace prvků kabelových tras nebo pro nutnost zřízení přístupového místa pro vlastní instalaci IS, revizi, doplnění, opravu atp. Plastové kabelové komory se, v porovnání s monolitními betonovými nebo zděnými šachtami, vyznačují snadnou a rychlou instalací, variabilitou použití a snadnější manipulací při zachování požadavků na jejich mechanickou odolnost.

CWS Kabelová komora Zekan
Obr. 1. Kabelová komora Zekan

Jedním z takových systémů jsou kabelové komory ZEKAN vyráběné společností CWS.

Neopominutelnou výhodou je dlouhá životnost kabelových komor, která je dána použitým materiálem pro jejich výrobu. Jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), který má velmi dobré mechanické vlastnosti. Je houževnatý, odolný vůči chemikáliím, snadno obrobitelný (dá se opracovat běžnými nástroji na kov a dřevo) a ekologicky nezávadný. Na základě modularity celého systému lze, podle přání zákazníka, sestavit kabelové komory v různé výšce a délce použitím dalších nástavbových dílů. Vnitřek šachet lze vybavit různým příslušenstvím na přání zákazníka – ať už jsou to kabelové žebříky, rošty, stupačky nebo držáky. Spojení kabelových komor je prováděno běžným spojovacím materiálem. Spoje jsou zajištěny šrouby M10. Tyto šrouby jsou instalovány co nejblíže k okrajům jednotlivých spojovaných dílů (k žebrování) za účelem zajištění co největší stability a životnosti kabelových komor.

Ke kabelovým komorám ZEKAN jsou dodávány poklopy z kompozitního materiálu v třídě zatížitelnosti A 15 a B 125, které jsou uloženy do masivních duralových rámů. Výhodou tohoto provedení je lehkost, snadná manipulace, minimální údržba a prevence proti zcizení. Kompozitní poklopy mohou být na povrchu upraveny jako imitace betonu nebo v provedení pro zadláždění (poklop je opatřen nerezovým rámem o výšce 100 mm, při montáži komory je nutné toto vést v patrnosti při výškovém usazení).

Pro třídu zatížitelnosti D 400 jsou dodávány poklopy z litiny usazené do ocelového rámu. Pro tyto poklopy jsou dodávány upravené komory, které umožňují betonáž vynášecího límce pod ocelový rám. Poklopy jsou určeny pro lehký provoz v třídě D 400, nesmí být vystaveny zatížení kamionovou dopravou.

Rozdělení zatížitelnosti poklopů a souvisejících konstrukcí se řídí normami EN 124-1 a EN 124-5. Vhodnost použití jednotlivých typů poklopů je popsána výše zmíněnými normami. Volba dané třídy zatížitelnosti je do určité míry v kompetenci odpovědného projektanta v závislosti na konkrétních podmínkách umístění kabelové šachty.

Kabelové chráničky

Mezi nejběžnější kabelové chráničky patří PVC hrdlované trubky. Používají se jako kabelové chráničky pro ochranu a vedení kabelů v energetice a telekomunikacích (obr. 3). Jsou opatřeny gumovým břitovým těsněním. Zajišťují vodotěsné spoje, v případě potřeby ohybů nebo tvarovek je možné použít prvky ze sortimentu kanalizačních trubek. PVC chráničky jsou hrdlované, což umožňuje jejich snadné spojování. Vyrábějí se ve třech třídách zatížitelnosti pro různé zátěžové prostředí. Jejich spektrum použití je široké. Dají se položit volně do výkopu, zalít do betonové směsi (např. při výstavbě tunelů), nebo je lze protlačit pod vozovkou, kolejovým tělesem atd.

CWS Komora kabelovodu
Obr. 2. Komora kabelovodu

Vyrábí se extruzí z PVC, provedení trubek odpovídá normám ČSN EN 31386-24 a DIN 16875. Při požadavku na jejich pevné spojení je možno chráničky v hrdlení lepit běžným lepidlem na PVC. Pro tento případ se použijí trubky s hrdlem pro lepení.

Mezi hlavní výhody PVC chrániček patří především:
– velmi dobrá mechanická odolnost,
– samozhášivost (hoří jen ve styku s přímým plamenem),
– možnost volby délky,
– vodotěsný spoj,
– minimální nároky na přípravu podkladu ve výkopu,
– možnost zpětného použití materiálu z výkopu pro zásyp,
– variabilita použití chrániček podle požadavku investora a projektanta,
– rychlá a jednoduchá instalace – napojení na systémem plastových komor,
– kruhový profil chráničky umožňuje snazší zatahování instalovaných kabelů.

CWS. Kabelové chráničky
Obr. 3. Kabelové chráničky

Pro vyústění trubek kabelovodu do betonových šachet zajištuje společnost CWS zakázkovou výrobu prostupů podle počtu trubek a síly stěny šachty. Prostup je instalován na armaturu před zahájením betonáže.

Více informací lze získat na stránkách společnosti CWS, s. r. o.: www.cws.cz
V případě potřeby konzultace kontaktujte pracovníky společnosti CWS, s. r. o.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2017 na straně 30. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021