časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Intuitivní navigace v elektrické síti

4. 9. 2019 | Radka Svobodová, GMC – měřicí technika, s. r. o. | www.gmc.cz

Kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudé síti SINEAX, řada AM

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Poskytují širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ještě více rozšířit. Procesní prostředí může být napojeno prostřednictvím komunikačních rozhraní, digitálních I/O, analogových výstupů nebo relé.

Kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudé síti SINEAX, řada AM

Přístroje jsou koncipovány pro univerzální použití v průmyslových zařízeních, automatizaci budov nebo v rozvodech energie.

V nízkonapěťových sítích je možné přímo připojit jmenovitá napětí do 690 V v kategorii měření CATIII.

Univerzální měřicí systém dovoluje přímé použití přístrojů pro jakékoliv sítě od jednofázových až po nerovnoměrně zatěžované čtyřvodičové systémy.

Přístroje řady AM je možné pomocí TFT displeje plně přizpůsobit požadavkům na místě. U provedení s rozhraním Ethernet je také možná konfigurace prostřednictvím webových stránek, není tedy zapotřebí speciální software.

Je jasný

– barevný TFT displej s vysokým rozlišením pro ostré zobrazení měřených hodnot,
– trvale viditelné stavové informace (alarmy, ochrana heslem, záznam dat, čas, datum atd.),
– přehledný design.

Je intuitivní

– jednoduché ovládání díky přehlednému menu ve vybraném jazyce,
– tematické členění informací o měřených hodnotách pro rychlý přístup k požadovaným údajům,
– servis pro údržbu a uvádění do provozu.

Je multifunkční

– mnohostranné monitorovací možnosti přes mezní hodnoty a jejich logické propojení,
– centrální poplašná funkce přes displej nebo webovou stránku,
– seznam alarmů s textovou informací pro rychlý přehled o stavu zařízení.

Je flexibilní

– univerzální měřicí vstupy pro jakýkoliv druh sítě,
– volitelné střední hodnoty a čítače měřených veličin,
– konfigurovatelná oprávnění k přístupu.

Je variabilní

– sestavitelné provedení (funkce, rozhraní, vstupy/výstupy, napájení),
– na výběr jsou čelní rozměry (96 × 96 nebo 144 × 144 mm),
– možnost integrovat jako standardní objekt softwaru SMARTCOLLECT.

Možnosti zobrazení

HLAVNÍ MENU – stiskem tlačítka ESC V hlavním menu, dostupném v různých jazycích, jsou naměřené hodnoty rozčleněny do snadno pochopitelných skupin. U typů AM2000 a AM3000 je navíc po straně k dispozici pomocná lišta s dalšími pokyny pro ovládání.

Stavová lišta nahoře vpravo je trvale viditelná a ukazuje aktuální stav monitorování alarmů, ochranného hesla, záznamu dat a rovněž čas/datum.

Monitorování a alarmy

Měřicí přístroje řady AM podporují vyhodnocování naměřených hodnot přímo na místě, aby bylo možné provést akce okamžitě nebo s prodlevou, aniž by k tomu bylo zapotřebí samostatné ovládání. To umožňuje chránit provozní prostředky nebo také hlídat servisní intervaly.

K dispozici jsou tyto možnosti:
– dvanáct mezních hodnot,
– osm monitorovacích funkcí, každá se třemi vstupy,
– jeden sběrný alarm jako kombinace všech monitorovacích funkcí,
– tři počitadla provozních hodin s definovatelnou podmínkou chodu.

Digitální výstupy, které jsou k dispozici, lze používat přímo pro předávání mezních hodnot, monitorovacích funkcí a sběrného alarmu s možností resetu.

Každé monitorovací funkci lze přiřadit text, který se použije jak pro seznam alarmů, tak i pro záznamy událostí v záznamníku.

Záznamník dat

Přístroje mohou být vybaveny výkonným záznamníkem dat, který v plné verzi poskytuje tyto možnosti záznamů:

– Periodická data
V pravidelných intervalech mohou být ukládány volitelné naměřené hodnoty, např. pro záznamy ze zátěžových profilů (intervaly od 10 s do 1 h) nebo periodické odečítání elektroměrů (např. každý den, týden, měsíc).

– Události
Jde o druh změnového deníku, který obsahuje informace o čase výskytu událostí: aktivování a odpadnutí monitorovacích funkcí, změny konfigurace, výpadky proudu atd.

– Záznamník poruch (pouze pro AM1000/AM3000)

Záznamy o průběhu proudu a napětí při poruchách na základě půlperiodových RMS hodnot. Možný je i dodatečný záznam křivek v průběhu poruchy. Tento způsob záznamu odpovídá požadavkům normy pro kvalitu sítě EN 61000-4-30.

Na vlastním přístroji lze vizualizovat seznam událostí a záznamy ze záznamníku poruch. Další analýzy umožňuje webová stránka přístroje.

Jako paměťový modul se u přístrojů AM2000/AM3000 používá karta SD. U AM1000 se využívá interní paměťový modul.

Též je umožněna integrace přístroje jako standardního objektu do softwaru SMARTCOLLECT PM10. Jde o vysoce výkonný software SMARTCOLLECT ENERGY, který byl navržen zejména pro využití v oboru energetiky, ale také pro poskytovatele služeb a veřejnou správu. Měří, ukládá a zobrazuje vizualizace příslušných údajů o spotřebě elektrického proudu, plynu, vody nebo tepla. Software poskytuje transparentnost a pomáhá s určením slabin. Optimalizuje spotřebu a šetří náklady na energie.

Novinka!
Přístroje SINEAX řady AM nyní nově dodávané i se sběrnicí PROFINET IO.


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2019 na straně 14. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021