časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Inteligentní domy s Foxtrotem a platforma HomeKit

30. 1. 2020 | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Společnost Apple přišla před časem s aplikací HomeKit, která na platformě iPhone, iPad a iWatch umožňuje monitoring a řízení tzv. chytré domácnosti jako jsou světla, rolety či různé typy senzorů. Sám HomeKit je tzv. framework a stal se platformou, která reprezentuje pohled společnosti Apple na to, jakým způsobem připojovat a integrovat zařízení v domácnosti, která pro HomeKit dodávají další výrobci.

Firma Teco, a. s., která pro oblast chytrých domů a domácností dodává volně programovatelný systém Tecomat Foxtrot, zároveň s uvedením jeho nové generace Foxtrot2, přichází se softwarovým balíčkem spustitelným přímo na centrální jednotce. Ten pro aplikaci HomeKit publikuje všechny dostupné senzory a ovládací prvky připojené pod Foxtrot a jeho periferie.


Obr. 1. Pro online výměnu dat s aplikací HomeKit běží v základním modulu Foxtrotu komunikační server PLCComS a pak i Homebridge, který je open source můstkem do HomeKitu pro aplikace třetích stran.

To je dobrá zpráva, jak pro komunitu vyznavačů značky Apple a příznivce jejich filozofie, které firma Apple sama vytváří, tak pro instalační a integrační firmy, které na bázi systému Foxtrot nabízejí svým klientům dodávky a realizace řízených domů na profesionální úrovni. Mohou totiž nabídnout HomeKit jako mobilní ovládací rozhraní, o jehož další rozvoj a kompatibilitu se technologický gigant stará sám.


Obr. 2. Nové systémové webové rozhraní Foxtrotu 2 s otevřenou záložkou s instalacemi balíčků. Po nainstalování balíčku tecohomebridge je k dispozici záložka detailního nastavení tohoto komunikačního mostu. Vévodí jí QR kód, který usnadňuje párování Homekitu s centrálním modulem.

Jedním z pilířů této integrace jsou vlastnosti software knihovny iControlLib a jejích funkčních bloků, které napojují prvky inteligentní domácnosti. Jednotlivé instalace funkčních bloků z knihovny iControlLib lze považovat za samostatná zařízení domu a samotný systém PLC je komunikačním mostem (bridge) k těmto zařízením. Systémy Foxtrot pro tento úkol využívají open-source platformu Homebridge (https://homebridge.io) s instalovaným doplňkem homebridge-platform-tecomat, který je oficiálním softwarovým produktem společnosti Teco, a. s.


Obr. 3. Možnost, že se ovládací prvek připojený k Foxtrotu objeví klientovi i na hodinkách a že vše lze ovládat i hlasovými povely asistentce Siri, zajišťuje již sama platforma HomeKit pro všechna zařízení společnosti Apple.

Homebridge je nástroj v jádru prostředí Node.js, který emuluje aplikační rozhraní HomeKit a lze ho spustit jako balíček přímo na centrálním modulu Foxtrotu2. Na komunikační cestě k cílovému HomeKitu je ještě server PLCComS, který lze na nové generaci Foxtrotu spustit též, takže není třeba žádných dalších komunikátorů či převodníků.

Foxtrot 2 má i nové systémové webové stránky, kde pod záložkou Packages (viz obr. 2) lze vazbu přes Homebridge jednoduše a bez programování nainstalovat, chcete- li „zapnout“. Pak již v rámci konkrétního programu se na plochu umisťují pouze funkční bloky ze sortimentu knihovny iControlLib, které automaticky zajistí, že se k tomuto bloku připojený vstup/výstup Foxtrotu resp. na něm připojený senzor nebo aktor, objeví na pracovní ploše HomeKitu.

Tab. Přehled funkčních bloků knihovny iControlLib odpovídajícím zařízení definovaných v HomeKitu


Obr. 4. Ovládací prvky a jejich konfigurace na iPhone s integrovanými prvky a zařízeními fyzicky připojenými pod systém Tecomat.

Tato novinka opět prakticky dokládá výjimečnou otevřenost a flexibilitu systému Tecomat Foxtrot všemi směry. V tomto případě směrem k rozhraní člověk-stroj (dům) a také směrem ke sledování vývoje techniky, technologií a standardů v globálním měřítku. Potvrzuje se správnost konceptu jádra systému Foxtrot, který umožnuje udržovat kompatibilitu s posledními technologickými novinkami na trhu.


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2020 na straně 29.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021