časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Inovovaná řada analyzátorů sítě firmy Socomec

14. 12. 2019 | Ing. Jan Jaroš | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Mít kvalitu dodávané elektrické energie pod kontrolou a přehled o spotřebované energii je důležité pro stále více firem. Použití a začlenění analyzátorů sítě do nového, popř. dosavadního systému klade rozličné specifické požadavky na provedení přístrojů a jejich technické parametry.

To samé platí pro možnosti sběru, ukládání a přenosu dat. S tím úzce souvisejí i možnosti komunikačních rozhraní, kde největší roli hrají preference uživatele a stávající koncepce měřeného systému. Nezanedbatelné jsou také pořizovací náklady a návratnost vstupní investice. Z uvedených důvodů není možné splnit požadavky uživatelů a jejich systémů univerzálním přístrojem, a dokonce ani jedním stavebnicovým systémem. Nicméně lze zákazníkům nabídnout moderní přístroje, které co nejvíce splňují jejich požadavky a preference.

Společnost GHV Trading, spol. s r. o., uvádí přehled právě takových nejpoužívanějších a nejefektivnějších analyzátorů sítě od francouzské společnosti Socomec, která je na trhu již od roku 1922.

GHV - Panelový analyzátor sítě Diris A10 pro montáž na lištu DIN
Obr. 1. Panelový analyzátor sítě Diris A10 pro montáž na lištu DIN

Základními přístroji jsou panelové Diris A20 a Diris A10 (obr. 1) pro montáž na lištu DIN. Jde o zcela postačující zařízení pro nenáročné aplikace: pro základní typy měření bez zvláštních požadavků na následné zpracování dat. Přesto i tyto přístroje umožňují, díky rozšiřujícímu modulu, komunikovat prostřednictvím protokolu RS-485 Modbus. Hojně používaným rozšiřujícím modulem je digitální výstup – nejčastěji impulzní. Napětí se měří přímo, zatímco proudy prostřednictvím MTP.

Nejpoužívanějším a nejoblíbenějším přístrojem, který již vyhoví ve většině aplikací, je analyzátor sítě Diris A30 (obr. 2), který disponuje velkým přehledným displejem a lze ho snadno ovládat. Obsáhne široké spektrum měřených veličin – proudy, napětí, frekvence, výkony, spotřeby a harmonickou analýzu až do 63. řádu. Využít je možné velké množství rozšiřujících modulů. Nejpoužívanějšími jsou paměť, analogové vstupy/výstupy, komunikace RS-485 Modbus, Profibus, Ethernet a další. Proud se měří pomocí klasických MTP s převodem 1 nebo 5 A s primárním proudem do 9 999 A. Diris A30 najde díky dobré pořizovací ceně a kompaktním rozměrům 96 × 96 mm uplatnění všude tam, kde je zapotřebí měřit s přesnosti 0,5 %. Zařízení se tak stalo neodmyslitelnou součástí tisíců rozváděčů na celém světě.


Obr. 2. Analyzátor sítě Diris A30 s velkým displejem

Další velmi oblíbený přístroj od firmy Socomec je Diris A40 (obr. 3). Z jeho označení by se mohlo zdát, že jde o vývojově novější a vybavenější alternativu k Diris A30. Ve skutečnosti je to ovšem zcela nové zařízení a nový způsob měření senzory proudu. Senzory se vyznačují přesností 0,5 % s širokým rozsahem. Například nejpoužívanější senzor TE-35 je schopen měřit od 1,26 do 300 A v třídě přesnosti 0,5 %. Kromě toho jsou senzory „inteligentní“ analogově-digitálními převodníky. Vlastní propojení senzoru s přístrojem je tedy číslicové, pomocí konektoru RJ12, se všemi výhodami tohoto řešení. Na výběr jsou tři typy senzorů – s pevným jádrem a s označením TE, s rozpojitelným jádrem TR a Rogowského cívky TF. Díky tomu je možné nalézt optimální způsob integrace do všech nových i již existujících instalací. Diris A40 je v základu vybaven dvěma logickými výstupy a třemi vstupy. Na výběr jsou tři varianty přístrojů s rozdílným typem komunikace: RS-485 Modbus, Ethernet Modbus TCP a BACnet IP s vestavěnou funkcí Webview. Pro připojení k druhému jmenovanému nejsou třeba žádné nákladné technické prostředky a stačí webový prohlížeč. Nicméně je k dispozici i varianta Profibus DPV1. Zařízení disponuje funkcí plug-and-play a po připojení senzorů a napájení nejsou nutná další nastavení. Ovládací panel s deseti dotykovými tlačítky pod displejem podtrhuje elegantní a kvalitní funkční design přístroje s mnoha funkcemi pro analýzu sítě uživatele, to vše v souladu s normami IEC 61557-12, UL E257746 a EN 50160. Díky zmíněným přednostem je nový přístroj A40, i s jeho měřícími senzory, velmi silnou kombinací splňující takřka veškeré požadavky na analýzu elektrické sítě. Jde tudíž o další velmi podařený přístroj z dílny Socomecu, který svou kompatibilitou a jednoduchostí použití patří mezi špičková zařízení dostupná na našem trhu.


Obr. 3. Model Diris A40 měří pomocí senzorů proudu

Ne všechny aplikace umožňují použít panelové zařízení typu Diris A30 nebo Diris A40. Pro tyto případy je připraveno zařízení Diris B30 – samostatný analyzátor sítě minimálních rozměrů, jenž se montuje na lištu DIN. Využívá všechny přednosti už známých senzorů proudu Socomec třídy přesnosti 0,5 %. Pomocí volitelných modulů lze dále rozšiřovat možnosti přístrojů a zvyšovat požadavky na měření. Opět je tak možné řešení optimalizovat s ohledem na aplikaci. Kdyby přece jen bylo vhodné dodatečně osadit měřené místo displejem, lze s výhodou využít zobrazovací jednotku Diris D30, která designově vychází z oblíbeného přístroje A40.

Nejsilnějším a posledním zástupcem je analyzátor sítě Diris Digiware (obr. 4). Ve skutečnosti nejde o přístroj, ale o unikátní modulární systém (obr. 5), který je schopen obsáhnout nejjednodušší aplikace i velmi složité decentralizované systémy s nutností sledovat AC, DC napětí a proudy, ale i neelektrické veličiny. Jedinečnost tohoto systému je v rozložení funkcí do více modulů, přičemž každý modul má jiné určení. Modulová koncepce umožňuje instalaci blízko místa měření, přičemž eliminuje možná nebezpečí. Kompaktní rozměry dovolují integraci do již existující instalace i na těžko dostupná místa. Vzájemné propojení jednotlivých zařízení standardizovanými datovými vodiči nabízí nečekané možnosti a výhody.

GHV - Modulární systém Digiware
Obr. 4. Modulární systém Digiware

Zde se již nepředpokládá pouze čtení údajů na displeji, ale je tu silný důraz kladen na sběr naměřených hodnot, a proto je k dispozici více možností jeho praktické realizace. Nejsnadnější pro okamžité a přímé čtení údajů je využít centrální jednotku opatřenou displejem s označením D-70, která dále umožňuje přímou komunikaci prostřednictvím Ethernetu nebo RS-485, s rozhraním Webview. Naměřené hodnoty lze pouze sebrat pomocí modulu C31 a poslat dále použitím RS-485.


Obr. 5. Systém Digiware je určen pro jednoduché aplikace
i složité decentralizované systémy

Bylo by příliš obsáhlé popsat alespoň stručně varianty a možnosti všech modulů. Například moduly s označením U-xx pro měření napětí přenášejí naměřená data dále do sběrnice. Pro měření proudů jsou k dispozici proudové moduly s označením I-xx, přičemž měření probíhá opět pomocí senzorů, kde samotný modul může měřit jedenkrát třífázově, nebo třikrát jednofázově a tato měření lze kombinovat. Celkový počet proudových modulů může být 31, tedy až 93 měřitelných vývodů v jedné soustavě pro jednu sběrnici. Kromě zmíněných modulů lze s výhodou využít také např. kompaktní proudové moduly S, popř. rozšiřující moduly IO.

Celý systém je možné nakonfigurovat od měření základních veličin až po kompletní analýzu sítě. Více informací lze najít na webových stránkách distributora v sekci multimetry a analyzátory sítě.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2019 na straně 24. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021