časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Hlídací relé firmy TELE-Haase

17. 9. 2018 | Ing. Jan Kučera | Spínací technika, s. r. o. | www.spinacitechnika.cz

Provozní spolehlivost a bezpečnost automatizačních systémů jsou samozřejmým zájmem každého jejich uživatele. Možnost včasného rozpoznání případných poruchových stavů tak představuje důležitý parametr systému, na který se vyplatí pamatovat již při jeho projektování. Nejekonomičtějším řešením je v tomto případě použití hlídacích relé pro měření a kontrolu požadovaných veličin. Hlídací relé jsou kompaktní a jednoduchá ohledně nastavení a umožňují sledovat a vyhodnocovat téměř všechny elektrické i neelektrické veličiny.

Jedním z předních světových výrobců těchto komponentů je rakouská firma TELE-Haase, jejíž produkty jsou díky své velké spolehlivosti nasazovány i do nejnáročnějších provozů. Své dlouholeté zkušenosti (od roku 1963) společnost zúročuje v neustálém vývoji a šíři sortimentu svých přístrojů. Pro různá prostředí a aplikace je k dispozici několik typových řad relé, každá se svými přednostmi pro dané použití.

Hlídací relé třífázových napětí E1YM400VS10
Obr. 1. Hlídací relé třífázových napětí E1YM400VS10

Základní řadou je série přístrojů s označením ENYA. Jde o modulová relé na lištu DIN. Nejčastěji se tato relé používají pro úplnou kontrolu třífázového napětí (hodnota, sled, asymetrie a výpadek fáze) v různých kombinacích, např. se současnou signalizací vypadlé fáze. Přítomnost zapnutého spotřebiče odhalí relé detekující proud 2 mA DC nebo 50 mA AC. Z neelektrických veličin je to relé pro sledování teploty motoru E3TF01, které dokáže rozpoznat zkrat vedení a reaguje jak na teplotně závislé odpory, tak i na bimetalová čidla. Z této řady je i relé E3LM10 pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s jednou až třemi sondami a s citlivostí do 100 kΩ.

Řadou určenou pro náročný provoz v průmyslovém prostředí je řada s označením GAMMA, zahrnující relé s pouzdrem šířky 22,5 mm (hloubka 100 mm), robustní konstrukce a s masivními svorkami s dostatkem místa pro montáž. I tato relé umožňují komplexně hlídat třífázové napětí, a to pro sítě s napětím v rozsahu od 115/66 do 690/400 V. Jednofázová napětí AC/DC pak v rozmezí 3 mV až 500 V a jednofázové proudy AC/DC od 200 mA do 10 A. Relé s označením G2JM5AL20 (obr. 2) současně hlídá proudy všech tří fází s možností zapamatovat si chybu. Pro hlídání teploty jsou v této řadě obsažena relé s hlídáním teplotně závislých odporů, bimetalů i PT 100. Relé mají elektricky nezávislou paměť výskytu chyby.

Hlídací relé třífázových proudů G2JM5AL20
Obr. 2. Hlídací relé třífázových proudů G2JM5AL20

Špičkovými přístroji této řady jsou však relé pro hlídání zatížení motorů. Sledují povolený příkon třífázového nebo i jednofázového motoru a včas reagují na jakoukoliv odchylku od požadovaného stavu. Široké uplatnění tak mají při ochraně čerpadel proti běhu nasucho nebo naopak při přetížení motorů dopravníkových pásů, míchaček atp. Speciálně v této oblasti je možné s minimálními náklady ochránit velké hodnoty. Napájení měřicích obvodů této řady je buď univerzální 24 až 240 V AC/DC, nebo je zajištěno výměnným napájecím modulem pro konkrétní hodnotu napětí. Frekvenční rozsah měření je 10 až 400 Hz, takže zavést tyto přístroje je možné i v obvodech s měniči frekvence.

Vedle hlídacích relé obsahuje tato řada i převodníky pro měření proudů do 15 A s výstupem na proudovou smyčku 4 až 20 mA s možností nastavit zoom a sklon charakteristiky. Relé nové řady s názvem VEO se vyznačují robustní konstrukcí s bezpečnostními svorkami pro těžké provozní podmínky do okolní teploty až 60 °C, s izolačním napětím 6 kV. Díky vývoji vlastního napájecího zdroje byla u těchto relé razantně snížena vlastní spotřeba na typických 0,35 W při univerzálním napájení 12 až 240 V AC/DC, popř. 480/277 V AC. Vzhledem k použité metodě měření TRMS dosahují přístroje zmíněné řady dvojnásobné přesnosti typické pro hlídací relé. I tato řada zahrnuje přístroje pro hlídání všech běžných veličin, byly však pro ni vyvinuty i přístroje se speciálními vlastnostmi, které reflektují sepětí firmy s potřebami praxe. Z jednodušších přístrojů je to např. typ s označením V2UF230V10, detekující krátkodobé výpadky napětí s nastavitelnou reakční dobou od 10 ms se zpožděným opětovným zapnutím. Na veletrhu Amper byl speciálně oceněn přístroj V4IM100AL20 (obr. 3) pro průvlečné měření AC i DC proudů v rozsahu 5 až 100 A. Přístroj umožňuje zvolit osm různých funkcí měření s volitelnou pamětí chyby. Zajímavá je jeho konstrukce, kde na rozdíl od klasických přístrojů je vodič provlečen svisle (ze žlabu do žlabu), což představuje značnou úsporu místa.

Průvlečné hlídací relé V4IM100AL20
Obr. 3. Průvlečné hlídací relé V4IM100AL20

Nejnovějším přístrojem této řady je relé pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin V4LM4S30 s univerzálním napájením 24 až 240 V AC/DC, citlivostí do 500 kΩ a s délkou připojení sond až 1 km. Přístroj je multifunkční a je možné k němu připojit až čtyři sondy s možností současně hlídat jednu nebo dvě nádrže a jedno nebo dvě čerpadla. Relé lze připojit i k PLC a výšku hladiny hlídat kombinací výstupních kontaktů. Přestože je v tomto článku uvedena řada technických parametrů a specifikací, zdaleka nevystihují všechny výhody a šíři technických řešení firmy TELE-Haase. Další možnosti je možné nalézt na stránkách firmy KUČERA – Spínací technika, s. r. o., distributora těchto přístrojů, na: www.spinacitechnika.cz.

Zájemcům jsou specialisté společnosti kdykoliv k dispozici ve firmě buď osobně, nebo na telefonu +420 516 437 572.


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2018 na straně 18. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021