časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Foxtrot ve firmě GEEN řídí (nejen) osvětlení

6. 2. 2019 | Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Brněnská firma GEEN je zaměřená na energetiku. V roce 2018 kompletně rekonstruovala deváté patro výškové budovy na Mariánském náměstí a adaptovala dříve technické desáté patro na komfortní jednací místnost s terasou s unikátní vyhlídkou na centrum Brna s dominantami Petrova a Špilberku. Firma zde provozuje svůj dohledový systém a dispečink svých fotovoltaických a malých vodních elektráren. Komunikaci s nimi a jejich grafickou interpretaci na soustavu velkoplošných monitorů tu již několik let zajišťují řídicí systémy Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco, a. s.


Obr. 1. V zasedací místnosti je kromě základního osvětlení i řízené efektové barevné osvětlení

Právě dlouhodobá dobrá zkušenost s Foxtroty a jejich univerzalita otevřely tomuto systému dveře i k řízení kompletní infrastruktury rekonstruovaných pater. Suchý výčet technických parametrů a způsobu řešení se tento článek pokusí převést do čitelnější podoby.


Obr. 2. Fotovoltaické i vodní elektrárny v Čechách, na Moravě i na Slovensku, které tvoří základ podnikání firmy GEEN v energetice; dispečerský dálkový dohled, který realizoval Ing. Pavel Smílek z firmy Rameco, je zde provozován na systémech Foxtrot

Svítidel spínaných přímo pomocí řízených relé je zde jen velmi málo, do jedné desítky. Vesměs jde o venkovní LED svítidla a svítidla v technických místnostech. Vše ostatní, včetně osvětlení WC, šaten, zábradlí a RGB pásků, je ovládáno s použitím sběrnice DALI. DALI předřadníků, tedy adresovatelných svítidel, je tu zhruba 170.


Obr. 3. Světelný design hraje v rekonstruovaných kancelářských prostorách firmy GEEN významnou roli i na vnitřních chodbách

Nástěnné vypínače v celkovém počtu 25 jsou ve všech kancelářích. Používají se ale minimálně, popř. vůbec. Vedení společnosti je dokonce nechalo na určitou dobu vyřadit z funkce, aby zaměstnanci přivykli řízení pomocí výběru z přednastavených optimalizovaných scén. Nástěnné vypínače připojené prostřednictvím systémové sběrnice CIB Common Installation Bus® se nyní využívají pro záložní ovládání a zajišťují aktuální teplotu prostoru pro zónovou individuální regulaci klimatu v každé místnosti, protože jsou v nich integrované senzory teploty.


Obr. 4. Venkovní terasa plynule navazuje na jednací místnost velkou prosklenou otvíranou stěnou; unikátní je výhled na Brno nejen 
z terasy, ale i přímo z jednací místnosti

Osvětlenost v každém z 25 prostorů je regulována na žádanou konstantní hodnotu automaticky. V každém takovém prostoru jsou na sběrnici CIB připojeny dva až tři stropní senzory intenzity osvětlení kombinované s čidly pohybu. Žádanou hodnotu intenzity lze v každé místnosti dynamicky měnit v průběhu dne podle časového programu. Individuální ovládání některých svítidel je propojeno na interaktivní webové stránky, které jsou dostupné z mobilního telefonu nebo tabletu. K efektovému osvětlení jsou na venkovní terase na střeše použity LED pásky zabudované v zábradlí a LED směrová svítidla svítící do zastřešení. Několik RGB pásků, které plynule mění barvy pro vytvoření nálady, je v jednací místnosti a v ostrůvku v recepci.


Obr. 5. Žaluzie, svítidla, chlazení, topení, větrání i přístupový systém tu pod taktovkou Foxtrotu tvoří integrovaný a logicky fungující celek v každé kanceláři


Obr. 6. Terasa je krytá vypnutou plachtovinou; nepřímé osvětlení zastřešení a vestavěné LED pásky ve spodní části zábradlí tvoří zajímavé efekty zejména v noci

Řízené větrání zajišťuje Foxtrot prostřednictvím centrální vzduchotechnické jednotky, která je umístěna v technic ké místnosti na střeše a má tři samostatně řízené okruhy pro osmé, deváté a desáté patro. Výkon, tedy množství vyměňovaného vzduchu, je v každém okruhu řízen plynule podle měřené koncentrace CO2.


Obr. 7. Moderní řídicí systém interiéru, který v současné době integruje svítidla, žaluzie, celkové klima a výměnu vzduchu v místnostech, vyžaduje od dodavatelské firmy i větší odbornost a péči o individuální podmínky investora při vyladění řídicího programu; zde software realizovala firma Rameco, kde Ing. Pavel Smílek disponuje odborností se širokým záběrem od řízeného osvětlení a žaluzií přes regulace klimatu až po specializované komunikace se vzdálenými provozovnami firmy GEEN

Noční provětrání je řízeno časovým programem. Interiér v létě ochlazuje dvanáct stropních klimatizačních jednotek. Systém Foxtrot tu paralelně s osvětlením řídí všechny okruhy na cílovou teplotu v režimu AUTO. K dispozici je i režim MANUAL, kdy teploty, ventilátory, úhly lamel a režimy si nastaví osazenstvo kanceláří ze svých mobilních telefonů s autorizovaným přístupem na interaktivní webové stránky Foxtrotu. Vytápění prostor v zimě má Foxtrot opět pod kontrolou prostřednictvím 35 hlavic radiátorových ventilů připojených na sběrnici CIB a plynule ovládaných v rozsahu 0 až 100 %.


Obr. 8. Řídicí systém Foxtrot pro celé patro v centrálním rozváděči; zde jsou instalovány převodníky pro šest větví sběrnic DALI; další prvky instalované přímo v místnostech, jako čidla a vypínače, jsou připojeny prostřednictvím sběrnice CIB Common Installation Bus®

Venkovní žaluzie jsou téměř po celém obvodu budovy. Kromě stínicí funkce jsou řízeny tak, aby v létě minimalizovaly zbytečné ohřívání interiéru. Východní a západní stranu stíní Foxtrot centrálně v režimu AUTO podle kombinace výšky slunce a venkovního osvětlení. V každé kanceláři je možné žaluzie ovládat i z mobilního telefonu. Pro ochranu žaluzií při silném větru je zde instalována centrální meteostanice, poskytující informaci především o okamžité síle a směru větru.

Rekonstrukce technických zařízení proběhla během tří měsíců, v jejichž závěru byl naprogramován a odladěn celý program centrálního Foxtrotu. Tato realizace je další v řadě úspěšných příkladů komplexního řízení administrativních prostor.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2019 na straně 6.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

TECO a.s.

TECO a.s.
Průmyslová zóna Štáralka 984
Kolín
280 02
www.tecomat.com