časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

13. 12. 2021 | Ing. Jana Kotková | redakce časopisu Světlo | www.svetlo.info

Ing. Jiří Novotný se narodil v roce 1939 ve Světlé nad Sázavou. Po dokončení Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Jičíně v roce 1957 pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Na základě požadavku n. p. Tesla Holešovice byl v roce 1959 vyslán ministerstvem školství studovat na Moskevský energetický institut, Fakultu elektroniky, specializaci světelná technika a světelné zdroje, která se na vysokých školách v tehdejší ČSR v tak komplexním rozsahu nikdy nevyučovala.

Obr. 1. Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor časopisu Světlo (Kurz osvětlovací techniky XXXVI, Dlouhé Stráně, 4. 10. 2021)
Obr. 1. Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor časopisu Světlo (Kurz osvětlovací techniky XXXVI, Dlouhé Stráně, 4. 10. 2021)

Ing. Jiří Novotný se narodil v roce 1939 ve Světlé nad Sázavou. Po dokončení Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Jičíně v roce 1957 pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Na základě požadavku n. p. Tesla Holešovice byl v roce 1959 vyslán ministerstvem školství studovat na Moskevský energetický institut, Fakultu elektroniky, specializaci světelná technika a světelné zdroje, která se na vysokých školách v tehdejší ČSR v tak komplexním rozsahu nikdy nevyučovala. Na katedře přednášeli celosvětově uznávaní odborníci, autoři mnoha knih a učebnic z oboru, jejichž práce jsou v mnoha publikacích citovány dodnes (prof. V. V. Měškov, prof. G. N. Rochlin, prof. M. M. Jepaněšnikov, prof. V. V. Trembač a další). Studium vMoskvě zakončil v roce 1963 úspěšným obhájením diplomové práce na téma Uliční osvětlení a měření oslnění uličních osvětlovacích soustav, které bylo zadáno útvarem světelné techniky Tesly Holešovice. Po nástupu do zmíněného podniku (roku 1963) a absolvování tříměsíční výrobní praxe v závodech Tesly nastoupil do útvaru světelné techniky, kde v průběhu let vystřídal různé pracovní pozice. V akciové společnosti Tesla Holešovice končil jako vedoucí odboru výzkumu světelné techniky, který byl po mnoho let současně i vedoucím pracovištěm světelné techniky v ČSR s celostátní působností. Ing. Novotný se podílel na mnohých projektech, včetně realizace státního cílového programu zaměřeného na úspory elektrické energie hromadným zaváděním vysoce účinných vysokotlakých sodíkových výbojek vyráběných v Tesle na základě výsledků vlastního výzkumu a vývoje do osvětlovací praxe. Většina těchto prací byla v praxi realizována nebo byla využita jako podklad pro prováděcí projekty. Kromě těchto větších prací se oddělení rozvoje světelné techniky pod jeho vedením podílelo na desítkách návrhů osvětlení v průmyslových závodech, administrativních budovách, školách i na sportovištích. O úspěšných realizacích osvětlení odboru světelné techniky při n. p. Tesla Holešovice, jakož i o trendech osvětlovací techniky a špičkových zahraničních osvětlovacích soustavách Ing. Novotný mnohokrát referoval na konferencích, seminářích a školeních pořádaných ČSVTS, podniky i organizacemi v ČSR a několikrát i v zahraničí, např. v NDR, v Gruzii a v Bulharsku.

Obr. 2. S prof. Jiřím Habelem u prezentace českého výrobce svítidel ELEKTROSVIT Svatobořice (Kurz osvětlovací techniky XXVIII, Dlouhé Stráně, 12. 10. 2010)  
Obr. 2. S prof. Jiřím Habelem u prezentace českého výrobce svítidel ELEKTROSVIT Svatobořice (Kurz osvětlovací techniky XXVIII, Dlouhé Stráně, 12. 10. 2010), Obr. 8. Ing. Jiří Novotný s Ing. Petrem Klimentem z Českého metrologického institutu (mezinárodní konference Světlo-Light, Plzeň, 22. 10. 2019)

Od roku 1967 pracoval v tematických celostátních skupinách ČSVTS-CIE a v 80. letech 20. století jako předseda celostátní tematické skupiny pro průmyslové osvětlování a zástupce v technické komisi TC 3.04 CIE za Československý národní komitét. Na základě výsledků rozboru údajů zahraničních norem pro osvětlení a výsledků oddělení aplikovaného výzkumu osvětlení, vedeného Ing. Khekem, byla pod vedením Ing. Novotného vypracována a následně schválena řada norem. Tyto normy navazovaly na zahraniční i tuzemské poznatky a zkušenosti a tím umožnily po téměř dvaceti dalších letech poměrně bezproblémový přechod na evropské normy, a to ČSN IEC 50(845), ČSN EN 12665, ČSN EN 12464-1, ČSN 12464-2, které Ing. Novotný pomáhal zavádět do soustavy českých technických norem jako překladatel a od ustavení TNK 76 Osvětlení začátkem 90. let až do dubna 2009 také předseda této komise. V roce 2011 mu bylo uděleno Čestné uznání Vladimíra Lista za významný přínos v oboru normalizace.

  
Obr. 3. Ing. Novotný přebírá Čestné uznání Vladimíra Lista za významný přínos v oboru normalizace (vlevo Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel Odboru normalizace ÚNMZ, vpravo Ing. Milan Holeček, ředitel ÚNMZ (ÚNMZ, Praha, 4. 11. 2011)

V letech 1975 až 1985 přednášel nejprve na postgraduálním a později na pravidelném kurzu Osvětlování a každoročně vedl nebo recenzoval diplomové práce studentů se studijním zaměřením světelná technika na FEL ČVUT v Praze.

V rámci publikační činnosti je spoluautorem publikací Světelná technika a osvětlování, FCC Public (1995), překladu knihy Osvětlovací soustavy, SNTL (1979), vedoucí zpracovatel kurzu Technika osvětlování v časopisu Elektrotechnik (1987). Významně se mj. podílel na vydání knihy Světlo a osvětlování, FCC Public (2013).

Během svého působení v Tesle Holešovice pracoval Ing. Novotný také jako šéfredaktor podnikového časopisu Světelná technika (časopis zanikl z rozhodnutí vedení podniku roku 1997). V roce 1998 přijal nabídku vydavatelství FCC Public na založení a redigování odborného časopisu Světlo, jehož šéfredaktorem je dodnes.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj a rozšiřování znalostí o světle, osvětlování a souvisejících problémech udělila Česká společnost pro osvětlování (ČSO) Ing. Novotnému v roce 2019 titul Čestný člen spolku.

Obr. 4. V rozhovoru s akademikem prof. Julianem Aizenbergem, šéfredaktorem Light & Engineering, a jeho manželkou (mezinárodní konference Světlo-Light, Praha, 21. 9. 2011)  
Obr. 4. V rozhovoru s akademikem prof. Julianem Aizenbergem, šéfredaktorem Light & Engineering, a jeho manželkou (mezinárodní konference Světlo-Light, Praha, 21. 9. 2011), Obr. 5. Ing. Novotný přednáší o terminologii (Seminář SRVO, 31. 5. 2012)

Obr. 6. Ing. Novotný Jiří se svou zástupkyní Ing. Janou Kotkovou na střešní terase bytu zakladatele FCC Public pana Miloslava Folprechta při příležitosti oslavy jeho narozenin (Praha, 21. 8. 2013)
Obr. 6. Se svou zástupkyní Ing. Janou Kotkovou na střešní terase bytu zakladatele FCC Public pana Miloslava Folprechta při příležitosti oslavy jeho narozenin (Praha, 21. 8. 2013)

    Obr. 8. Ing. Jiří Novotný s Ing. Petrem Klimentem z Českého metrologického institutu (mezinárodní konference Světlo-Light, Plzeň, 22. 10. 2019)
, Obr. 7. Ochutnávka vín vinařství Dufek Svatobořice – po pravé straně Ing. Novotného kolegyně Ing. Jana Kotková z časopisu Světlo, vpředu zleva Ing. Vladimír Dvořáček, místopředseda ČNK CIE, RNDr. Marie Juklová, čestná členka ČSO Ostrava, a Ing. Jana Lepší ze ZÚ Ústí nad Labem (Kurz osvětlovací techniky, Dlouhé Stráně, 3. 10. 2016),
 Obr. 8. Ing. Jiří Novotný s Ing. Petrem Klimentem z Českého metrologického institutu (mezinárodní konference Světlo-Light, Plzeň, 22. 10. 2019)

Vzhledem k současné nejisté situaci (z důvodu náhlé smrti Ing. Emila Širůčka, jediného majitele a jednatele FCC Public) kolem pokračování časopisu Světlo bych tímto článkem chtěla Ing. Novotnému s ročním předstihem (v plánu to bylo příští rok, kdy by časopis Světlo slavil 25 let) poděkovat za dlouholetou spolupráci a popřát mu za celý kolektiv nakladatelství a spolupracovníků do budoucna jen vše dobré.

Foto: autorka článku
Ing. Jana Kotková