časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Foxtrot v rozváděčích chytrých budov

12. 11. 2018 | Ing. Klaban Jaromír | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

V letošních číslech časopisu ELEKTRO již bylo zmíněno, že se firma Teco, a. s., přestěhovala do nových prostor a že budovu, kde se vyrábějí systémy Tecomat Foxtrot, Foxtroty také řídí. A to kompletně od vytápění a chlazení, přes přístupový a zabezpečovací systém, žaluzie po celém obvodu budovy až po poslední vypínač a zásuvku. Budova se tak stala jedním velkým showroomem, kde lze na vlastní oči vidět celý řízený komplex v akci, za plného výrobního a kancelářského provozu. Kde lze zažít, třeba v létě, skutečně účinné chlazení radiačními stropy přímo vodou z vrtů.


Obr. 1. Nová výrobně administrativní budova Teco, a. s., byla postavena v Kolíně na zelené louce. Provozně je také „zelená“. Nemá jedinou klimatizaci a v létě potřebovala na kompletní chlazení pouze 300 W na čerpadla pro oběh vody mezi chladicími stropy a 125 m hlubokými vrty na vlastním pozemku. V zimě na vytápění celé budovy stačí při –20 °C dokoupit 17 kW elektrické energie pro dvě tepelná čerpadla.

Zářijový For Arch potvrdil masivnější nástup lehké automatizace do e-shopů, a to do rubrik nazvaných smart nebo smart house. Jeden takový tu měl i svůj stánek plný designových interiérových sensorů, aktorů, komunikačních bran a centrálních jednotek, které si jistě každý sám podle návodu propojí se svojí mobilní aplikací a má o všem konečně přehled a na dálku si může ovládat, co potřebuje. Vše samozřejmě bezdrátově. Nastává soumrak kabelované elektroinstalace v rozváděčích a kabelovaných sběrnicových systémů již nyní?


Obr. 2. Rozváděče pro systémové instalace velkých budov i rodinných domů jsou vystrojovány podle projektu v dílnách elektromontážních firem a teprve na stavbě se připojí všechny aktory a senzory přes připojovací svorkovnice většinou v horní části. Bez projektu to dnes ani v budoucnu již nepůjde. Zde v Teco rozváděče montovala firma Elektrika Brno podle projektu firmy Tecont z Pardubic. Na obrázku je montáž centrálního rozváděče celé budovy umístěného v energocentru.

Právě na příkladu budovy firmy Teco chceme ukázat, že tomu tak není. V okamžiku, kdy je míněno řízení budovy vážně, to jinak nejde a instalace řídicího systému v centrálním a podružných rozváděčích je na místě.

Budova firmy Teco, a. s., je dvoupodlažní, rozdělená centrálním komunikačním prostorem na čtyři části. Každá z nich má svůj podružný rozváděč, kam jsou svedeny všechny silové okruhy světel a zásuvek. Zde jsou společně s jističi a chrániči také všechny reléové spínací moduly ze stavebnice Foxtrot, připojené k centrálnímu Foxtrotu dvouvodičovým kabelem po sběrnici CIB – Common Installation Bus®.


Obr. 3. Podružný rozváděč se všemi silovými okruhy v jedné čtvrtině budovy. Je tu na 80 okruhů spínaných přes dvouvodičovou sběrnici, která je přivedena spolu se silovými kabely do rozváděče shora.


Obr. 4. Výsledná podoba hlavního rozváděče budovy v energocentru se třemi základními moduly Foxtrot propojenými v síti LAN. Je tu celkem deset rozšiřujících modulů pro přímé připojení čidel a akčních členů v energocentru a jsou tu i mastery sběrnice CIB celkem 24 větví pro celkem až 768 modulů. Na CIB jsou tu integrovány i tři rychlé elektroměry pro měření celkem dvanácti fází/okruhů. A samozřejmě i napájecí zdroje 24 V, jističe, chrániče i přepěťové ochrany.

Motory venkovních žaluzií, které jsou na oknech po celém obvodu budovy v obou patrech, jsou spínány malými aktory umístěnými v instalačních krabicích u každého motoru zvlášť. Jsou také propojeny dvouvodičově sběrnicí CIB. Na tyto sběrnice rozvedené po celé budově jsou připojeny další stovky senzorů. V každé místnosti se měří teplota interiéru, vytápěné podlahy, chladicího stropu, jsou tu čidla kondenzace a v některých místnostech i čidla CO2 a termostaty. Mezi tyto senzory patří i všechny nástěnné vypínače. Dalšími výstupy připojenými přes CIB sběrnici jsou ventily podlahových a stropních okruhů.


Obr. 5. Po dvoudrátové sběrnici je připojena i tato nástěnná kombinace termostatu, měření vlhkosti, ovládání žaluzie a dvou světelných okruhů.

Závěrem už jenom zmiňme samozřejmost, že Foxtroty tu v sobě nesou kompletní logiku autonomního chování celé budovy a všech souvisejících vazeb. Budova nemá specializovaný trvale obsazený dispečink ani energetika. Vše běží samo na pozadí rušného každodenního provozu i klidového stavu v noci a o víkendech.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2018 na straně 42.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021