časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EXMONT-Energo a. s. – specialista na točivé stroje pro energetiku

17. 6. 2018 | Ing. Jaroslav Teplý | EXMONT-Energo a. s. | www.exmont.cz

Akciová společnost EXMONT-Energo a. s., byla založena v roce 1995. Její zakladatel pan Jaroslav Teplý senior již od roku 1991 zaměřoval svoje podnikání na opravy elektrických motorů. Postupně byl výrobní program rozšiřován o další strojírenské obory se zaměřením na výrobu a opravy veškerých energetických zařízení. V současné době firma zajišťuje dodávky a služby v oboru výroby a oprav elektromotorů, generátorů a vodních turbín. Syn zakladatele a člen představenstva akciové společnosti pan Ing. Jaroslav Teplý poskytl časopisu ELEKTRO rozhovor.

Pane Teplý, s jakými pocity vzpomínáte na 90. léta, když Váš pan otec začal samostatně podnikat? Jakou úlohu jste měl v této záležitosti Vy osobně?

Ing. Jaroslav TeplýBylo to brzy po revoluci, to jsem ještě studoval elektrotechniku na VUT, když můj otec přišel s myšlenkou, že by chtěl založit firmu na opravy točivých strojů. V roce 1991 svůj záměr uskutečnil. Odešel od tehdejšího zaměstnavatele a začal podnikat v oboru revizí a oprav točivých strojů, především formou externích montáží u zákazníků. Začínal tehdy s dvěma desítkami pracovníků. Já jsem se ještě během studia snažil ve firmě ve svém volném čase vypomoci. V roce 1993 jsem studia úspěšně dokončil a ještě absolvoval půlroční kurz angličtiny. Poté jsem do firmy nastoupil a od té doby se účastním veškerých jejích činností. Firmě se dařilo a přibývalo zákazníků. V roce 1995 otec zaměstnával již kolem 70 pracovníků. V té době se nám dařilo navázat obchodní kontakt s ČEZ, a. s., která podmiňovala případnou spolupráci pouze s právnickými subjekty. Proto otec v květnu roku 1995 založil akciovou společnost, která převzala veškeré závazky, aktivity, reference a povinnosti původní podnikající fyzické osoby. Při založení měl otec 80 % akcií a já 20 %, v současné době jsem jediným akcionářem já.

Dokončoval jste studia s vědomím, že nastoupíte do rodinné firmy?

Ano. Otec s tím vlastně počítal už ve chvíli, kdy firmu zakládal. Sice jsem původně zamýšlel po studiích odjet ještě na rok na zkušenou do zahraničí, ale nakonec jsem akceptoval otcovy argumenty a nastoupil do firmy hned.

Výroba asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko
Obr. 1. Výroba asynchronního elektromotoru s kotvou
nakrátko 4 700 kW, 11 kV, 50 Hz, 
745 min–1

Které nejvýznamnější uzlové body vidíte v historii firmy?

Určitě je to rok 1995, kdy došlo k založení akciové společnosti. Poté je to rok 2001, kdy jsme pořídili výrobní areál na Bohunické ulici v Brně, ve kterém sídlíme dosud. Pořízením tohoto areálu se firma začala postupně přetvářet z montážní na výrobně-montážní firmu. A velmi důležitý pro nás je rok 2002, kdy jsme začali s výrobou elektrických strojů točivých. Naším prvním výrobkem byl elektromotor o výkonu 2 500 kW pro elektrárnu Počerady.


Obr. 2. Výroba asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko 
4 500 kW, 6 kV, 60 Hz, 3 580 min–1

Jak se během let měnila výroba a které události měly zásadní vliv na inovace ve výrobě a v organizaci?

Tím, že jsme koupili výrobní areál, jsme mohli začít hledat uplatnění i jinde než na poli montážních prací. V roce 2001 jsme začali s vlastním vývojem elektrických motorů. Výroba byla zpočátku z větší části založena na kooperaci, protože jsme dosud nebyli technologicky dostatečně vybaveni. Zlomový byl pro nás rok 2007, kdy se nám podařilo získat velké zakázky na výrobu elektrických motorů a generátorů, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Tehdy jsme byli stále ještě odkázáni na kooperace. V odvětví však nastal velký boom a kooperační dodávky od subdodavatelů nesplňovaly naše požadavky na kvalitu a termíny. Proto jsme se rozhodli neprodleně investovat do výrobních technologií. Pořídili jsme obráběcí centrum a vysekávací stroj Trumatic na dynamoplechy pro výrobu magnetických obvodů statorů a rotorů. V té době jsme měli navíjecí stroje vlastní konstrukce, které vyrobil otec. Ovšem i v tomto jsme pokročili. V roce 2016 jsme koupili nový tvarovací stroj od francouzské firmy Vincent a v letošním roce jsme pořídili ovíjecí stroj na aplikaci drážkové izolace od britské firmy Ridgway. S tím souvisí i inovace v organizaci.

Pokud jde o elektrotechnické materiály, dlouho jsme odebírali izolační materiály od bývalé Elektroisoly Tábor, ale se změnou technologie aplikace izolace jsme přešli k materiálům od firmy Von Roll. Na měděné vodiče máme čtyři schválené dodavatele. Jedním z nich je výrobce na Slovensku, ostatní jsou zahraniční dodavatelé z Německa, Rakouska a Švédska.

Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2008 kulminoval – to jsme jich měli kolem 160. Takový počet pracovníků už klade extrémní nároky na personalistiku, organizaci práce, odpovědnost a pružnost. Proto jsme se interně zaměřili na efektivitu a začali snižovat počet pracovníků tak, aby to nemělo zásadní vliv na tržby. Tímto postupným procesem jsme dospěli ke stavu, kdy udržujeme počet pracovníků na předem stanovené úrovni kolem 80 až 90 při zachování objemu tržeb kolem 120 milionů korun za rok.


Obr. 3. Výroba asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko
1 600 kW, 6 kV, 50 Hz, 495 min–1

Jaké výkony mají vámi vyráběné stroje?

Naše hlavní výkonová řada je přibližně od 500 kW až do 12 MW. To jsou výkony, které běžně nabízíme a realizujeme. Dosud největší elektrický stroj z naší produkce je synchronní generátor o výkonu 12 MW pro vodní elektrárnu Patikari v Indii. Tyto stroje jsme dodali dva.

Naše společnost má potenciál k tomu, aby navrhla a vyrobila motory a generátory o výkonu až 30 MW.

V kterých odvětvích hospodářství se můžeme setkat s výrobky značky EXMONT Energo?

Naše výrobky nacházejí uplatnění především v energetice. V tepelných elektrárnách jsou naše motory pro pohon ventilátorů nebo drtičů, pro vodní elektrárny dodáváme nové generátory a opravujeme staré. Jsme certifikovanou firmou pro dodávky nových náhradních dílů pro jaderné elektrárny v České republice, na Ukrajině a v Bulharsku. Dále naše výrobky pomáhají v důlním průmyslu, chemickém průmyslu, rafineriích. V Saúdské Arábii máme reference v pohonech čerpadel na čerpacích stanicích pro odsolování mořské vody.

Jako ryze náš výrobek dodáváme výhradně jen točivý stroj – motor nebo generátor. Pokud zákazník požaduje kompletní pohon včetně výkonové elektroniky (měniče frekvence nebo řídicích obvodů), řešíme takovouto zakázku spoluprací se specializovanými firmami.


Obr. 4. Výroba synchronního elektromotoru 4 300 kW, 6 kV, 50 Hz, 1 500 min–1

Jak se Vám jeví postavení Vaší společnosti v konkurenčním prostředí trhu v České republice?

Konkurence je v České republice i ve světě velká. Výrobců elektrických strojů je v České republice několik, např. BRUSH SEM, Siemens, TES Vsetín, Moog Brno (dříve VUES). Ovšem Česká republika není hlavní cíl pro naše zakázky na dodávku elektrických motorů. Většina naší produkce je určena pro zahraničí trhy, kde často úspěšně konkurujeme větším výrobcům, jako jsou Siemens nebo ABB. Bohužel se tu v tendrech setkáváme s konkurencí z Číny, která, ač mnohdy není schopna nabídnout požadovanou kvalitu, předkládá takové cenové nabídky, že je zákazník vyhodnocující pouze podle výše nabídnuté ceny velmi často akceptuje.

Naší konkurenční výhodou v oblasti výroby nových strojů je to, že jsme schopni splnit veškeré požadavky zákazníka na provedení daného stroje. Sice máme katalogovou řadu svých motorů a generátorů, nicméně se dá říci, že každá zakázka je co kus, to originál. Kdyby měl podobnou změnu dělat v té sériové produkci velký výrobce, bylo by to velmi nákladné a náročné, někdy zcela nerealizovatelné. Díky tomu jsme se dostali na trhy v Saúdské Arábii nebo v Egyptě, kde zákazníci striktně požadovali, aby náhradní motor, který si objednali, byl naprosto identický s tím původním.

Kde všude máte výrobní závody a jiná pracoviště?

Hlavní sídlo firmy je v Brně v Bohunické ulici č. 1. V zahraničí máme spolupracující firmu v Německu (Exmont GmbH), která byla založena v roce 2017 za účelem snadnějšího přístupu na německý trh. Máme také svoji pobočku na Slovensku, ale poptávka po kusových zakázkách je na Slovensku velmi nízká.


Obr. 5. Oprava rotoru motoru VAZ 215, 8 000 kW, 10 kV, 50 Hz, 990 min–1

Váš specifický obor potřebuje lidi s patřičnou kvalifikací. Jak vidíte český trh s pracovními silami z pohledu Vaší společnosti a jejích personálních potřeb?

Kdybych měl srovnat dobu dnešní s tou porevoluční, kdy začal podnikat můj otec, tak nespornou výhodou tenkrát byla skutečnost, že byl dostatek kvalifikovaných pracovníků. A celková nálada ve společnosti byla sama o sobě motivační; lidé byli nadšení a měli snahu něco změnit k lepšímu. V tomto ohledu to bylo tehdy jednodušší.

Snažíme se získávat pracovníky ze středních a vysokých škol a nabídnout jim práci v zavedené rodinné firmě s dobrou tradicí a firemní kulturou. Ale ve školství podle mého názoru hodně selhává vláda a státní správa. Těžko může brněnská firma hledat elektrikáře z průmyslovky, když v Brně už dnes žádná elektrotechnická průmyslovka není. Podobné je to i ve strojírenství. Takže situace na trhu práce je dlouhodobě velice složitá. Když už se najde absolvent vysoké školy, který má zájem nastoupit a pracovat ve firmě, zpravidla trvá dva až tři roky, než se naučí zásady činnosti a pracovní dovednosti. A mnohdy se stane, že si ho všimne konkurence a nabídne mu podmínky, které se stěží odmítají.

Zkoušíte motivovat a zaujmout potenciální absolventy již během jejich studia?

Snažíme se, seč to jde, ale na těchto oborech je bohužel opravdu velmi málo studentů. Je třeba již na základních školách pracovat tak, aby si děti vytvářely pozitivní vztah k matematice a technickým předmětům, aby měly zájem jít studovat technické obory. Když pak z vysokých škol vychází dvě třetiny humanitně zaměřených absolventů a firmy těžko hledají technicky kvalifikované pracovníky, je asi někde problém.


Obr. 6. Převinutí statoru synchronního elektromotoru 5 400 kW, 10 kV, 50 Hz, 300 min–1

Odkud pocházejí technické podklady pro Vaše výrobky a jejich inovace? Máte vlastní vývoj?

Máme technickou kancelář, kde je čtrnáct konstruktérů, takže výrobní podklady si podle zadání od zákazníka zpracováváme sami, ať už jde o elektromagnetické výpočty, mechanické výpočty, nebo výrobní dokumentaci. Při některých složitých řešeních návrhu elektrického stroje také využíváme spolupráce s VUT v Brně.

Jak si ověřujete správnost a kvalitu technických parametrů výrobku před jejich uvedením na trh?

Máme zkušebnu elektrických strojů točivých, kde jsme schopni dělat zkoušky naprázdno, nakrátko a při zatížení do výkonu 1 000 kW. Stroje můžeme zkoušet při frekvenci 50 i 60 Hz. V poslední době jsme tu zkoušeli tři motory pro kubánského zákazníka. Byly to dvoupólové stroje na 60 Hz, výkon 4 500 kW a otáčky 3 600 min–1.

Jaký je Váš názor na budoucnost Vašeho oboru a jaké priority nastavujete Vaší firmě?

Pokud vezmu energetiku jako takovou, myslím si, že dochází k významným změnám, hlavně díky stále širšímu využívání obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických a větrných elektráren. S tím souvisí i decentralizace velkých výroben elektrické energie. Co to přinese v budoucnosti, to je téma k zamyšlení. Bude-li například autodoprava směřovat k elektromobilům, jsem přesvědčen, že jenom obnovitelné zdroje tento problém nevyřeší. Bude třeba nejen postavit nové zdroje, ale i posílit přenosovou a distribuční soustavu.

Priority naší rodinné firmy jsou prosté. Snažíme se, aby na konci každé zakázky byl spokojený zákazník, protože jenom spokojený zákazník se znovu vrátí a pošle poptávku. Zaměřujeme se tedy na plnění termínů a na kvalitu odvedené práce. Investujeme a připravujeme další investice, abychom s ještě menším počtem lidí udrželi objem tržeb při zachování kvality. Směřujeme tedy k tomu, abychom lidskou práci ve větší míře nahradili prací strojů, ať už automaty, nebo poloautomaty.

Rozhovor vedl
Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC 


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2018 na straně 52. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021