časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EurotestXC Kontrola dobíjecích stanic pro elektromobily

13. 3. 2017 | Ing. Leoš Koupý | ILLKO, s. r. o., Blansko | www.illko.cz

EurotestXC je přístroj z nové generace multifunkčních měřicích přístrojů pro revize elektrických zařízení společnosti METREL (obr. 1). Na českém trhu jej již před rokem začala nabízet společnost ILLKO, s. r. o., Blansko, a veletržní premiéru si odbyl na minulém ročníku veletrhu Amper 2016. V nebližší době však bude uvedena na trh inovovaná verze přístroje, která bude obohacena celou řadou nových funkcí. Perspektivně nejzajímavější z nich je kontrola bezpečnostních funkcí dobíjecích stanic pro elektromobily (EVSE).


Obr. 1. EurotestXC

Přístrojem lze provádět všechna potřebná měření při revizích elektrických instalací, zemnicích soustav a elektrických zařízení v sítích TN, TT a IT. Samozřejmostí je možnost připojení přístroje nejen k PC, ale i k tabletu nebo chytrému telefonu vybavenému operačním systémem Android. Spojení lze navázat jak přes USB kabel, tak i bezdrátově prostřednictvím vestavěného Bluetooth modulu. Výrazným prvkem přístroje je jeho ovládání prostřednictvím velkého barevného dotykového displeje.

Přístroj se dodává ve dvou verzích: MI 3152 EurotestXC a MI 3152H EurotestXC 2,5 kV. Obě verze se od sebe mírně liší některými měřicími funkcemi.


Obr. 2. Příklad automatické sekvence testování EVSE

Měřicí funkce

– izolační odpor napětím 50 až 1 000 V (jen MI 3152),
– izolační odpor napětím 50 až 2 500 V, výpočet parametrů PI a DAR (jen MI 3152H),
– spojitost PE obvodu DC proudem 200 mA s automatickou změnou polarity,
– spojitost PE obvodu proudem 7 mA bez vybavení RCD,
– skutečná impedance sítě, úbytek napětí, zkratový proud,
– skutečná impedance smyčky, zkratový proud, měření bez vypnutí RCD,
– TRMS napětí, frekvence,
– určení sledu fází,
– výkon a harmonické složky,
– proudové chrániče, typ AC, A, F, B, B+, přenosné PRCD, PRCD-K, PRCD-S (jen MI 3152),
– proudové chrániče, typ AC, A, F, přenosné PRCD, PRCD-K, PRCD-S (jen MI 3152H),
– zemní odpor (pomocí sond i pomocí dvou klešťových přístrojů),
– rezistivita půdy pomocí ρ-adaptéru (volitelné příslušenství),
– TRMS unikající proud a proud protékající spotřebičem (volitelné příslušenství),
– unikající proud při stavu jedné závady ISFL (jen MI 3152),
– zkouška hlídačů izolačního stavu IMD (jen MI 3152),
– osvětlení (volitelné příslušenství),
– impedance smyčky s vysokým rozlišením (mΩ, volitelné příslušenství).

Hlavní vlastnosti

– předdefinované automatické postupy měření (AUTO SEQUENCE),
– funkce HELP umožňující zobrazit na displeji zapojení pro měření jednotlivých funkcí,
– rozsáhlá databáze pojistek pro snadné vyhodnocení výsledků měření impedance,
– on-line monitorování napětí mezi všemi třemi měřicími svorkami přístroje,
– možnost automatického testu RCD,
– komunikace s PC i s tablety a telefony se systémem Android pomocí vestavěného Bluetooth modulu,
– PC software Metrel ES Manager pro vytváření struktury měření, přenos dat z/do PC a jejich zpracování,
– nástroj pro správu dat EuroLink Android (volitelné příslušenství).

Nové funkce přístroje

– testování varistorových SPD,
– lokátor pro trasování elektrických vedení,
– automatické testy elektrických obvodů v sítích TT, TN, IT, Zloop atd.,
– test bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily (EVSE),
– měření RCD typu EV (AC 30 mA/DC 6 mA) a MI pro mobilní instalace.

Test bezpečnosti EVSE stanic

Pomocí EVSE adaptéru A 1532 lze testovat bezpečnostní a funkční prvky dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsou vybaveny dobíjecí zásuvkou Mennekes typ 2 mode 3. Tyto zásuvky obsahují dva signální kontakty PP (Proximity Pilot) a CP (Control Pilot), které indikují připojení elektromobilu k dobíjecí zásuvce, maximální proudovou zatížitelnost dobíjecího kabelu elektromobilu a zahajuje dobíjení příslušným proudem, jestliže je vyhodnocena kompatibilita podmínek dobíjení pro připojený elektromobil.


Obr. 3. Připojení přístroje Eurotest k EVSE pomocí adaptéru


Obr. 4. Adaptér A1532

EVSE adaptér po připojení ke kontrolované dobíjecí stanici (obr. 3 a obr. 4) simuluje elektromobil. Parametry signálních kontaktů PP a CP lze nastavit ovládacími prvky na adaptéru. Přes adaptér připojený EurotestXC potom měří a vyhodnocuje odezvu EVSE. Pro testování EVSE disponuje EurotestXC naprogramovanou autosekvencí, po jejímž spuštění proběhne test automaticky. Příklad takovéauto sekvence je uveden na obr. 2. Jak je z obr. 2 zřejmé, součástí autosekvence je i měření napětí generovaného stanicí, automatický test impedance všech proudových smyček a test parametrů RCD.

Součástí kontroly bezpečnosti EVSE může být také měření parametrů speciálních proudových chráničů typu EV reagujících na usměrněné pulzní poruchové proudy s DC složkou >6 mA, jsou-li v nabíjecích stanicích použity.

Obr. 5. Měření uzemnění

EurotestXC je funkčně nejlépe vybavený univerzální přístroj z řady přístrojů Eurotest vyznačující se moderními prvky ovládání a komunikace s PC. Současné majitele těchto přístrojů jistě potěší, že nové funkce bude možné do přístroje implementovat pouhou aktualizací jejich firmware. Řada přístrojů Eurotest tedy v současnosti zahrnuje asi deset základních typů od jednoduchých univerzálů EurotestEASI, přes plně multifunkční EurotestXE nebo nový EurotestXC, až po speciální přístroj pro fotovoltaiku EurotestPV. Přehlednou srovnávací tabulku přístrojů Eurotest naleznou zájemci na:
http://www.illko.cz/srovnani-pristroju

Přístroj Eurotest XC v inovované verzi a mnoho jiných z nabídky společnosti ILLKO Blansko a METREL mohou shlédnout návštěvníci veletrhu AMPER 2017 na stánku V 2.25 v pavilonu V.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 56. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021