Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Více aktualit

ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro V. regulační období

01.09.2019 | Energetický regulační úřad | www.eru.cz

Návrh zásad cenové regulace definuje základní pravidla, kterými se bude řídit energetika od roku 2021 do roku 2025. Stěžejní jsou tyto zásady jak pro regulované subjekty, které podle nich musí hospodařit a plánovat budoucí investice, tak pro spotřebitele, kteří náklady hradí v regulovaných složkách cen energií. V cenách elektřiny dnes tvoří regulovaná složka typicky více než polovinu, v případě plynu jde přibližně o čtvrtinu.

„Jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který úřad připravuje několik let, zatímco většina radních byla jmenována teprve před několika týdny. Platnost pravidel současného regulačního období už ale byla jednou prodloužena o dva roky a další odklad není řešením. Klid na přípravu by byl vykoupen nejistotou účastníků na energetickém trhu a v horším případě by spotřebitele vystavil výdajům, které by svou výší ani určením neodpovídaly potřebám energetiky," říká na úvod veřejného konzultačního procesu Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Důležitosti pravidel odpovídá také forma konzultací, ke které ERÚ přistoupil. Konzultační proces bude tentokrát dvoukolový a probíhat bude v nadstandardní délce čtyř měsíců. V rámci prvního kola je možné zasílat připomínky až do 31. října 2019. Poté budou připomínky zveřejněny a rozběhne se druhé kolo, ve kterém budou podněty shromažďovány až do posledního dne tohoto roku. Ačkoliv připomínky mezi jednotlivými koly nebudou ještě vypořádány, jejich zveřejnění umožní úřadu i konzultujícím zacílit diskuzi efektivně na případné sporné body.

„Jsme si velmi dobře vědomí souvislostí daných změnami v Radě v takto kritickém období. Proto je důležité zdůraznit, že Rada, její noví ani stávající členové, nepřišla, aby vše negovala a demonstrativně otáčela kormidlem o sto osmdesát stupňů i tam, kde to není nutné. Zároveň je však pravdou, že se nemůžeme bez výhrad ztotožnit se všemi podmínkami minulého návrhu," vysvětluje Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

„Zveřejnění připomínek mezi prvním a druhým kolem poskytne prostor pro detailní seznámení se s jejich obsahem všem zainteresovaným a také nám pomůže lépe pochopit motivaci jejich autorů. Tam, kde to bude nezbytné, proběhnou i osobní setkání na úrovni členů Rady. Samozřejmě při nich budeme dodržovat pravidla transparentnosti, která předejdou vzniku jakýchkoliv dohadů o naší nezávislosti," doplňuje k přístupu Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Návrh zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a povinně vykupující je dostupný na webových stránkách www.eru.cz, a to vč. pravidel pro podání připomínek. Po ukončení druhého kola konzultací (31. prosince 2019) budou připomínky nejprve veřejně projednány, než dojde k jejich vypořádání a v případě relevantních podnětů také k jejich zakomponování do výsledné podoby zásad pro V. regulační období.

Tiskové materiály ERÚ