časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EPLAN Smart Wiring – přehledné a jednoduché zapojování rozváděčů

7. 11. 2018 | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Software pro vizualizaci postupu zapojování rozváděče

Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. Software EPLAN Smart Wiring tento proces značně zjednodušuje a přináší mnoho uživatelských výhod. EPLAN Smart Wiring je software, který poskytuje potřebné údaje v digitálním formátu pro všechna elektrická zapojení v rozváděči. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. Uživatelé zejména ocení úsporu času v případě, kdy je ještě třeba projekt na poslední chvíli upravit. Software totiž snadno zvládne porovnání několika verzí projektu – úkol, který je při manuální přípravě výroby často velmi složitý a vyžaduje velkou pečlivost.

Ať jde o popis zapojení zdroje/spotřebiče, popis svorek, návrh průřezů, barev a délek vodičů či jejich zakončení nebo přesný návrh vedení kabelových tras, EPLAN Smart Wiring umožňuje přehlednou vizualizaci a poskytuje všechny potřebné informace a technické údaje pro montáž řídicí techniky do rozváděčů. Výhodou je vytvoření postupu zapojování podle schémat řídicích obvodů a regulačních smyček: již není třeba zdlouhavý proces, který vyžadoval značné zkušenosti a byl zdrojem častých chyb.

Pomocí směrových připojení a seznamu spojů ve formátu EPLAN nebo ve formátu Excel umožní software založený na webovém prohlížeči uživateli zobrazit veškerá propojení přístrojů v rozváděči v digitálním formátu. Až doposud trávili kvalifikovaní specialisté hodiny studiem elektrotechnických schémat zapojení před tím, než mohli začít dobře zapojovat rozváděče. Nyní EPLAN Smart Wiring velmi přehledně zobrazuje instalační situaci a podmínky propojení. Uživatel je softwarem veden krok za krokem při zapojování jednotlivých spojů mezi přístroji v rozváděči.

Rychlejší propojování – se softwarem EPLAN Pro Panel nebo bez něj

Rozhraní systému je plně intuitivní. Každý spoj, který má být zapojen, je jasně zobrazen v prostředí programu EPLAN Smart Wiring. Při přenosu dat ze softwaru EPLAN Pro Panel jsou trasy zobrazeny ve 3D modelu rozváděče. Tento model automaticky poskytuje veškeré údaje o tom, které zařízení má být propojeno, prostřednictvím jakého vodiče a jak správně umístit daný vodič. Je-li spoj správně zapojen, je označen zelenou barvou – dokončeno. Jestliže pracovník software EPLAN Pro Panel nepoužívá, propojení rozváděče probíhá podle seznamů spojů ze souboru ve formátu Excel.

Montáž krok za krokem

EPLAN Smart Wiring popisuje zapojení rozváděče spoj po spoji. Jestliže spojení nelze realizovat, např. když chybějí vodiče nebo je chybný průřez vodičů, lze zablokovat spoj a vytvořit k němu komentář. Komentář může být poslán e-mailem přímo danému projektantovi z elektrotechnického oddělení, aby mohl být problém vyřešen. Proto je každý krok procesu jasný a logický. V případě změn software automaticky vyvolá změnové řízení a všem zainteresovaným se zobrazí aktuální stav. Software umožňuje uložit jak aktuální stav, tak i průběh zpracovávaného rozváděče. Tím se stává výroba rozváděčů mnohem flexibilnější a jednodušší.

Snadné změny – i na poslední chvíli

Význam softwaru EPLAN Smart Wiring se projeví zejména tehdy, když je třeba na poslední chvíli realizovat změny v projektu, vytvořeném např. v softwaru EPLAN Pro Panel. Prostřednictvím EPLAN Smart Wiring lze obě varianty projektu navzájem snadno porovnat, přičemž software dokumentuje všechny rozdíly mezi nimi – tím ušetří uživateli velké množství času, který by jinak musel vynaložit, v případě, že by se obě varianty projektu musely porovnávat ručně. Software najde všechny spoje, které už byly zapojeny, ale v rámci změny musí být odstraněny, a všechny spoje, které musí být dodatečně realizovány. Odpadá tedy veškerá práce s vyhledáváním těchto spojů a promýšlením, jak změny projektu ovlivní celkové zapojení a proces montáže. EPLAN Smart Wiring tak poskytuje užší vazbu mezi jednotlivými procesy, jako jsou návrh, změny projektu a montáž. Tím pomáhá zlepšit kvalitu rozváděče a dokumentace v dlouhodobém výhledu.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2018 na straně 24 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021