časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EPLAN Preplanning, verze 2.8

24. 5. 2019 | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. Veškerá vylepšení systému posilují ideální průběh procesu plánování, v němž mohou být již v rané fázi zadávána, doplňována a zpracovávána projektová data.

Od začátku roku 2019 je k dispozici nová platforma EPLAN, verze 2.8. Díky četným optimalizacím poskytne EPLAN Preplanning uživatelům spoustu výhod v oblasti předběžného plánování, např. při umísťování segmentů. Ve verzi 2.8 lze nyní segmenty předběžné projektové přípravy graficky umístit i několikrát. Jeden segment tak může být zobrazen na několika stranách v projektu předběžného plánování. Kromě toho mohou uživatelé při umísťování začít své předběžné grafické náčrty v jakémkoliv uzlu ve struktuře. Několikanásobně vložené segmenty tak lze zobrazit na několika stranách předprojektové přípravy. Toto přehledné vyobrazení přispívá k větší transparentnosti a usnadňuje orientaci i ve velmi rozsáhlých projektech.

Další praktickou výhodou je, že v segmentech na stránkách předběžného plánování je nyní možné zobrazit křížové odkazy, jestliže k daným segmentům existují odpovídající protějšky. Křížové odkazy byly obvykle umístěny v detailním plánování – např. v grafickém schématu zařízení P & ID, popř. ve schématu elektrického zapojení – nebo na jiných stránkách projektové přípravy. Tímto vylepšením bylo dosaženo většího přehledu při plánování a usnadněno přiřazování segmentů. Také definice segmentů byly více uzpůsobeny k individuálnímu nastavení. Flexibilní nastavení číslování při konfiguraci poskytuje uživatelům více nových možností.


Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 lze do systému Eplan Preplanning integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení
a poskytnout je bez ztráty 
informací specialistům v navazujících procesech

Generování schémat zapojení s jistotou

Jestliže mají být z dat předběžného plánování odvozena schémata zapojení v detailním projektování, je důležité udržet si přehled. Cílem je vždy jednoznačná spojitost mezi plánovaným objektem a příslušným schématem zapojení. V tomto ohledu poskytuje nová verze 2.8 uživatelům podporu již od počátku. Když jsou pro plánovaný objekt stránky schématu zapojení vygenerovány, obdrží uživatel systémové hlášení s potřebnými detaily. Tím je zajištěno bezchybné plánování a rychlejší výsledky.

Snadná aktualizace přiřazených maker

Makrotechnologie výrazně usnadňuje proces projektování díky opakovanému používání již definovaných objektů, jako jsou např. šablony pro schémata zapojení. Díky integraci dalšího informačního řádku lze nyní u plánovaného objektu zobrazit ještě více informací. Změní-li se již přiřazené makro ve schématu zapojení, je nutné upravit i sady hodnot. Tyto informace je pak možné snadno uložit. Přes sady hodnot lze ve schématu zapojení editovat různé vlastnosti. Nekonzistentní informace mezi předběžným plánováním a schématem zapojení jsou nyní již minulostí.

Import filtrovaných excelových seznamů

V průběhu vypracovávání předprojektové přípravy je možné importovat seznamy s daty předběžného plánování, které byly vytvořeny v externích aplikacích. Nově lze nyní zohlednit filtr nastavený v Excelu. Přejímáním filtrovaných excelových seznamů se redukuje množství zobrazených dat předběžného plánování v synchronizačním dialogu, a import je tak přehlednější a rychlejší. Kromě toho jsou teď výrazně rychleji importovány také rozsáhlé excelové soubory.

Závěr

Eplan Preplanning vyplňuje mezeru mezi fází koncepčního návrhu a interdisciplinárním detailním rozpracováním projektu. Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 je v současné době mnohem snazší detailní plánování aktualizovat. Do platformy Eplan Preplanning lze integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům všech oborů a řemesel v navazujících procesech. Zejména při výrobě lodí je díky tomu možné získat kontrolu nad velkými komplexními projekty.

Tutoriály: https://www.youtube.com/channel/UClKZ14NcGsVJB8IyEMG03UA


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2019 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021