časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Energetika, inovace, podpora podnikatelů. Ministryně Nováková představila priority pro rok 2019

5. 2. 2019 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu v pondělí uspořádalo výroční tiskovou konferenci. Ministryně Marta Nováková zhodnotila, co se povedlo od jejího nástupu do funkce a představila rovněž priority resortu pro letošní rok.

Informovala i o tom, že ve čtvrtek 7. února MPO vyhlásí II. výzvu z dotačního programu Vysokorychlostní internet, připravena je jedna miliarda korun.

„Jsem ráda, že se nám podařilo stabilizovat Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Limit čerpání stanovený Evropskou komisí pro rok 2018 jsme splnili a splníme i rok 2019,“ uvedla ministryně Nováková. Operační program je stabilizovaný s tím, že nově přijímané projekty neobsahují chyby. S Evropskou komisí zbývá dořešit míru uznané chybovosti programu z předchozích let.

Národní energeticko-klimatický plán byl schválen vládou a oficiálně předán Evropské komisi, finální verze by měla být schválena do konce roku. Prvním čtením ve Sněmovně prošla novela zákona o investičních pobídkách, která by měla přinést konec levných montoven v ČR, zaměří se na podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

„Rozhodnutí o dostavbě nového jaderného zdroje je celospolečenská věc. Proto chceme do statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku zakotvit účast všech parlamentních stran, aby bylo možné docílit politického konsensu,“ řekla ministryně. Prioritou MPO pro letošek je i dokončit zákon o podporovaných zdrojích energie. „Chceme i připravit věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště jaderného odpadu,“ uvedla ministryně.

MPO připraví v roce 2019 nový program „Chytré průmyslové zóny“. Podpořeny by měly být zóny, které se zaměří na investice do vyspělé a ekologické výroby. Resort usiluje i chytrou podporu průmyslového výzkumu, nový program TREND bude právě zaměřen na témata chytré specializace – Průmysl 4.0, umělá inteligence, nanotechnologie, optoelektronika, fotonika/lasery a několik dalších klíčových témat. Podporovat bude MPO projekty s vysokým potenciálem uplatnění na globálních trzích, alokace na 7 let je 10 mld. Kč. Jedna z klíčových nových transformativních technologií je umělá inteligence. „Máme excelentní výzkum, vyspělé firmy s rozsáhlým vývojem v AI i podporu vlády. Připravíme do dubna akční strategii, která mj. bude jedním z klíčových předpokladů pro to, aby v ČR byla část evropského centra excelence pro AI,“ řekla ministryně.

Klíčovou prioritou je i podpora podnikatelů a snížení administrativní zátěže. „Připravili jsme podnikatelské desatero, kde uvádíme seznam opatření, která chceme prosadit,“ dodala Marta Nováková.

Ministryně oznámila i vyhlášení výzvy na čerpání dotací na vysokorychlostní internet, která cílí na tzv. bílá adresní místa, kde zatím není k dispozici – jde asi o 90 tisíc domácností. Výzva je určena pro podnikatele poskytující služby vysokorychlostního internetu. V případě, že počet kvalitních projektů bude vyšší než alokace 1 mld. Kč, dotační prostředky MPO navýší. Cílem výzvy je pokrýt 10 % území České republiky, které je relativně řídce osídlené, vysokorychlostním internetem. Potenciální investoři v těchto oblastech neinvestovali a bez podpory investovat nebudou, prostřednictvím 75% investiční dotace na stavbu těchto sítí se dostane kvalitní infrastruktura i do oblastí, které nejsou ekonomicky rentabilní. Příjem žádostí bude zahájen 8. května 2019.

Tiskové materiály MPO

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021