časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EEIC – park vědy, kde se rodí budoucnost

17. 12. 2018 | Ing. Josef Košťál | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Začátkem roku 2012 bylo v Roztokách u Prahy otevřeno Evropské inovační centrum Eaton (EEIC) – první EEIC tohoto druhu v Evropě a páté na světě. Společnost Eaton zde provádí ve vlastní budově o rozloze 6 850 m2 špičkový výzkum zaměřený na vývoj nové generace bezpečnějších a efektivnějších systémů pro řízení a využití elektrické, hydraulické a mechanické energie.

EEIC představuje integrované, multidisciplinární středisko výzkumu a vývoje pod jednou střechou. Disponuje špičkovým elektrickým vybavením, úsporným provozem díky tepelným čerpadlům a rekuperaci energie z testovacích laboratoří. Pracuje zde mezinárodní tým mladých talentovaných inženýrů s vynikajícími technickými znalostmi. Společnou řečí je zde angličtina a společným fenoménem týmový duch umocněný tvůrčí atmosférou.

Evropské inovační centrum Eaton (EEIC) v Roztokách u Prahy
Obr. 1. Evropské inovační centrum Eaton (EEIC) v Roztokách u Prahy (foto: EEIC)

EEIC udržuje silné vztahy s evropskými univerzitami, kde hledá vhodné talenty pro práci na daných úkolech výzkumu a vývoje. Při realizaci projektů spolupracuje jak s univerzitami, tak také s firmami v příslušném oboru. Z českých vysokých technických škol se této spolupráce účastní především ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU v Plzni, VŠCHT. Další významná spolupráce EEIC probíhá také s Akademií věd ČR a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje EEIC:

– Electronics
Tato skupina vyvíjí elektronická a mechanická řešení pro široký sortiment výrobků z oblasti průmyslového řízení a automatizace. Jako součást strategie pro Průmysl 4.0 pracuje na Smartwire-DT technologii, která ztělesňuje koncepci jednoduché automatizační architektury společnosti Eaton.

– Embedded Control
Zde se řeší problematika funkční bezpečnosti vestavěných řídicích systémů. Cílem je zajištění bezpečného fungování systému za použití ověřených a robustních systémových architektur, dodržování návrhových pravidel a standardů funkční bezpečnosti.

– Embedded Software
V tomto segmentu jsou sdružováni softwaroví a verifikační inženýři, kteří pracují na vývoji a testování embedded systémů postavených na operačních platformách, jako např. Windows Embedded nebo Linux.

– Power Systems & Arc Physics
Tato sekce se zaměřuje na výzkum principu a vývoje ochranných přístrojů pro elektrické rozvody v rezidenčních, komerčních, výrobních a jiných objektech. Vyvíjí se zde technologie pro kontrolované odstavení poruchové části a bezpečné zhášení oblouku ve vypínači nebo v místě poruchy.

– Vehicle Group
V oblasti automotive jsou vyvíjena řešení pohonů pro vozidla 21. století – osobní i nákladní automobily. Sem patří také inženýrská podpora poskytovaná automobilkám při řešení jak problematiky dodržení přísných emisních limitů, tak současně komfortu jízdy.

– IT Power/Software
Tým Enterprise Software vyvíjí programová řešení pro správu energie a řízení datových center i jiných IT prostředí.

– Hydraulics
V tomto segmentu se inženýři EEIC zabývají řešeními pro hydrostatické stroje a zařízení. Zaměřují se přitom na oblast mobilní a průmyslové hydrauliky.

V Evropském inovačním centru Eaton (EEIC) v Roztokách u Prahy vytváří mladý tým vědců a vývojářů přidanou hodnotu a k jejich dlouhodobé strategii patří řešení, která jsou více elektrická (More Electric) a více inteligentní (More Intelligent).


Obr. 2. Pavel Cejnar odpovídá na otázky redakce ELEKTRO (foto: Kl)

„Elektřina proniká díky svým vlastnostem do stále širších oblastí, a začíná tak např. nahrazovat mechanické a hydraulické systémy. Jako příklad lze uvést řešení elektrického řízení ventilů, které umožní řídit každý válec spalovacího motoru zvlášť. Dalším trendem je vytěsňování fosilních paliv elektřinou. Důvodem je jednak nadměrné vytěžování ropy, jednak energetická závislost na státech dodávající ropu. V současné době umíme vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a dodávat ji do sítě nebo ji i účelově skladovat. Přičteme-li k tomu flexibilitu a obrovské možnosti inteligence řízení celé soustavy, je tím budoucnost elektřiny jednoznačně předznamenaná a nezpochybnitelná,“ řekl novinářům Ing. Pavel Cejnar, Ph.D., výzkumník z EEIC, na setkání s odborným tiskem.

„Velký důraz je přitom kladen na elektrickou bezpečnost. Ve světě se dále pracuje na vývoji elektrických ochranných prvků – jističů a chráničů, které dosud fungují na elektromechanickém principu. Toto bychom v EEIC chtěli změnit a přinést nový elektronický systém vypínání, který by byl bezkontaktní. Tyto elektrické ochranné prvky – jističe do 480 V, budou mít v sobě integrovánu inteligenci pro sledování a další využití nejrůznějších elektrických parametrů. Tento úkol je součástí vládního programu, na kterém budeme pracovat příští čtyři roky. Výhodou elektronického ochranného prvku je např. to, že dokáže vybavit sto- až pětsetkrát rychleji než klasické elektromechanické ústrojí, dodal na vysvětlenou pan Cejnar.

V Evropském inovačním centru Eaton (EEIC) v Roztokách u Prahy se zabývají i mnoha dalšími aktuálními tématy, kam patří např. Průmysl 4.0, Internet věcí, elektromobilita, Big Data, kybernetická bezpečnost či efektivita osvětlovacích soustav.


O společnosti Eaton
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton Corporation je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů, ochraně pomocných záložních zdrojů, v řízení a automatizaci, osvětlení a bezpečnosti, strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě, řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Korporace má více než 96 000 zaměstnanců, kteří jsou činní ve více než 175 zemích. V České republice je společnost Eaton známa odborné elektrotechnické veřejnosti především jako špičkový výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2018 na straně 13 . 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021