časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DCK Holoubkov – tradiční český výrobce rozváděčů

15. 11. 2017 | Ing. Jiří Lang | DCK Holoubkov Bohemia, a. s. | www.dck.cz

Téměř na celém území České republiky, na většině přípojných míst v oblastech působnosti distribučních společností ČEZ, E.ON a PRE, se lze setkat s výrazným logem DCK na dveřích distribučních rozváděčů. Úzká spolupráce a vynikající technické a obchodní vztahy s energetickými podniky výrobce rozváděčů DCK se tradují od šedesátých let minulého století a pokračují i v novodobé historii distribuce elektřiny v České republice.

Český výrobce s nejdelší historií

Společnost byla založena roku 1953 jako Družstvo cementářů a kameníků a původně byla zaměřena na výrobu betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů nn z tenkostěnného betonu, která následně tvořila nosný výrobní program. Během roku 1989 se v DCK vyrobilo 30 000 betonových rozváděčů. V 90. letech byla na základě požadavků energetických distribučních společností zavedena výroba plastových dílů. V současné době je výroba zaměřena především na celoplastové provedení venkovních distribučních rozváděčů nn s roční produkcí kolem 120 000 rozváděčů.

Obr. 1. Využití automatizace při lisování plastových dílů rozváděče

Plasty, ale také beton jako konstrukční materiál

Společnost DCK má nyní tři kompletní výrobní programy využívající materiály beton, polykarbonát (PC) a polyester (SMC). Kolem 20 % vyráběných rozváděčů je z betonu s díly z polykarbonátu, pro výrobu oné většiny 80 % se jako hlavní konstrukční materiál používá SMC, některé vnitřní díly jsou z polykarbonátu.

Výrobní program zahrnuje také příslušenství pro rozváděče: držáky, nosníky, redukce, značení rozváděčů, praporce pro připojení vodičů atd.

Velký význam pro konkurenceschopnost společnosti mají dvě vlastní lisovny pro výrobu dílů rozváděčů vstřikováním z polykarbonátu a hydraulickým lisováním z materiálu SMC (obr. 1).

 Montáž rozváděčů ve výrobní hale DKC Holoubkov
Obr. 2. Montáž rozváděčů ve výrobní hale

Kdo je zákazník?

Hlavními odběrateli výrobků společnosti jsou především energetické společnosti ČR a velkoobchodní organizace zaměřené na elektroinstalační materiál. Veškeré výrobky jsou certifikovány EZÚ Praha a jsou vyráběny na úrovni srovnatelné se světovou. Několik technických provedení výrobků společnosti je chráněno užitnými vzory a patenty.

Společnost neustále investuje do vývoje, do inovací, do návrhu a konstrukce forem. Má vlastní výzkumné pracoviště, které se mimo jiné zabývá vlivem různých faktorů na vlastnosti rozváděče.

Konstruktéři jsou během návrhu v kontaktu se zákazníkem ve snaze co nejvíce vyhovět požadavkům zákazníka i montérů, kteří s výrobky pracují.

Elektroměrový rozváděč pro přímé měření DKC Holoubkov
Obr. 3. Elektroměrový rozváděč pro přímé měření

Produkty

Z výrobního procesu DCK Holoubkov vycházejí rozváděče distribuční, elektroměrové, veřejného osvětlení, přístrojové, plynoměrové (obr. 2). Od každého typu je mnoho různých provedení závisejících na použitém materiálu, způsobu připojení vodičů, umístění rozváděče, uzavírání atd.

Distribuční rozváděče přípojkové se používají pro koncové nebo průběžné (smyčkové) připojení kabelové elektrorozvodné sítě a jištění přívodního vedení k odběrnému místu.

Distribuční rozváděče rozpojovací jisticí slouží pro rozpojování, rozbočování, průběžné připojení a jištění kabelových elektrorozvodných sítí.

Elektroměrové rozváděče jsou určeny jako měřicí zařízení pro měření spotřeby elektrické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a pro výrobní objekty podnikatelské činnosti. Jsou v provedení jednofázovém nebo třífázovém, v uspořádání pro jednotarifní nebo dvoutarifní měření (obr. 3). Elektroměrové rozváděče lze použít i pro připojení a měření obnovitelných zdrojů energie. Pro objekty podnikatelské činnosti s větší spotřebou energie jsou určeny rozváděče nepřímého měření z hladiny nn, vn, vvn.

Rozváděče veřejného osvětlení slouží k instalaci přístrojů pro ovládání veřejného osvětlení s možností použití soumrakového spínače, spínacích hodin nebo impulzu ze sítě, použití časových členů, případně dálkové ovládání nebo pouze dohledu.

Distribuční rozváděč rozpojovací s přípravou pro rozvod optickými kabely
Obr. 4. Distribuční rozváděč rozpojovací s přípravou pro rozvod optickými kabely

Staveništní rozváděče se používají pro napájení elektrických spotřebičů staveniště, jako jsou např. stavební stroje nebo ruční elektrické nářadí. Staveništním rozváděčem lze napájet i stavební buňky.

Zásuvkové rozváděče jsou určeny pro napájení elektrických spotřebičů a ručního elektrického nářadí. Zásuvkovou skříň lze umístit i do nadzemní části elektroměrových pilířů.

Rozváděče s přepěťovými ochranami jsou rozváděče, ve kterých jsou instalovány svodiče bleskových proudů, jsou určeny pro ochranu objektů před bleskem a přepětím.

Rozváděče kompenzační jsou určeny pro automatickou regulaci jalového výkonu.

Optické rozváděče jsou určeny pro instalaci optických kazet s optickými sváry (obr. 4).

Rozváděče plynoměrové jsou určeny pro ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci tlaku a měření spotřeby plynu.


Obr. 5. Sestava HELGA – jednotný design rozváděčů

Sestavy HELGA

DCK nabízí také komplexní řešení připojení obytných objektů v podobě sestav rozváděčů (obr. 5) integrovaných do jednoho celku se shodnými rozměry, barvou i designem. Při individuální výstavbě rodinných domů či řadové zástavbě vynikne stejný vzhled jednotlivých komponentů. V případě, že si zákazník nevybere ze standardních řešení, je možné vyrobit také sestavy atypické (např. kombinace s rozváděči přepěťových ochran, jednofázovými elektroměrovými rozváděči atd.). Taktéž je k dispozici řešení i v případě potřeby připojení dvoudomů při zachování jednotného designu použitých rozváděčů.

A co dál?

Vedení společnosti samozřejmě myslí na budoucnost. V rámci rozvoje společnosti probíhá pořizování modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí starší zařízení v oblasti lisování, manipulace a výroby rozváděčů. Cílem je navýšit výrobní kapacitu k uspokojení všech nynějších a budoucích zakázek, zvýšit tržby a vytvořit nová pracovní místa.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2017 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021