časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Chytřejší budoucnost přináší i chytřejší servis

14. 3. 2019 | ABB, s. r. o. | www.abb.cz

Společnost ABB drží krok s dobou a s jejími proměnami. I v jejím sortimentu se více a více objevují chytrá řešení, digitální řešení, možnosti propojení, internet věcí a dálkové sdílení. Chytrá budoucnost se však netýká pouze nových produktů, ale také servisního přístupu a technologií. A tato smart servisní stránka bude blíže představena v následujícím článku a stejně tak na veletrhu Amper 2019.


Obr. 1. Řetězec poháněcích zařízení

ABB Ability™ Digital Powertrain

ABB Ability™ Digital Powertrain je součástí rodiny ABB Ability, zastřešující přes 200 digitálních řešení. Zahrnuje servisní služby, analytické softwary a chytré senzory s cloudovým připojením (IoT).

ABB Ability™ Digital Powertrain označuje řetězec zařízení k přenosu informací o stavu pohonu do zákaznické aplikace (např. čerpadla). Celý řetězec se skládá z měniče frekvence, elektromotoru a čerpadla. Jednotlivá zařízení jsou osazena chytrými senzory, které posílají údaje o svém aktuálním stavu do cloudu, kde jsou dále vyhodnoceny. O to se starají moderní prediktivní nástroje společně s experty ABB. Propojení těchto služeb v celek se nazývá ABB Ability™ Digital Powertrain.

Uživatel tak získává zcela nové možnosti přehledu o aktuálním stavu zařízení. Tato kombinace služeb zvyšuje efektivitu, spolehlivost a bezpečnost provozu.

Vizualizace na jednom místě

ABB Ability™ Condition Monitoring je rozhraní pro zobrazení Digital Powertrain (obr. 2). Zákazníci získávají přístup k monitorovacímu portálu, kde jsou k dispozici klíčové provozní parametry jednotlivých strojů a zařízení. Jejich stav je zobrazen v přehledných grafech, rozřazených do tří barevných kategorií reprezentujících míru naléhavosti servisního zákroku.

Jestliže se např. poškodí jedno ložisko v elektromotoru, nemusí si toho hned někdo všimnout. To jen do doby, než nastane vážný problém. Díky řešení ABB Ability™ Digital Powertrain je poškození okamžitě odhaleno a na displeji na sebe daná aplikace upozorní. Zodpovědná osoba je tak na chybu upozorněna a může začít pracovat na opravě.


Obr. 2. Vizualizace stavu zařízení

Expertiza ABB

Stovky oprav v různých odvětvích i segmentech dávají technikům ABB unikátní postavení k poskytnutí perfektního zásahu. Po každém zákroku zákazník získává podrobný záznam společně s dalšími doporučeními.

Digital Powertrain představuje další krok k digitalizaci interakce mezi ABB a jeho zákazníky. Cílem je digitalizace celého procesu, od nákupu po vyřazení z provozu, která zákazníkům pomůže nejen snižovat náklady a zmenšovat objem odpadu, ale také zvyšovat zisk.

Inspekční robot ABB Air Gap Inspector

Po rozsáhlém výzkumu uvedlo ABB na trh vizuální inspekční robotický systém ABB Air Gap Inspector (obr. 3), umožňující zjišťovat stav vnitřních povrchů statorů a rotorů na místě bez nutnosti vyjmout rotor. Inspekční robot, pohybující se pomocí pásů vybavených na spodní straně magnety, je schopen pořizovat videozáznam vnitřních prostor statoru a rotoru, vinutí, zubů statoru, vzduchových kanálků, podpůrných bloků statoru a koncového vinutí. Rozpětí pásů lze nastavit, a robot je tak možné využít pro široké spektrum motorů a generátorů.

Air Gap Inspector je vybaven pěti kamerami: tři jsou umístěny vpředu, jedna vzadu a jedna vespod. Ohniskovou vzdálenost kamery je možné nastavit podle potřeby a typu motoru či generátoru. Přední kamery lze dokonce nastavit do různých úhlů, aby mohly snímat stav vzduchového vedení, zubů statoru apod. Inspekční robot je spojen kabelem s displejem, na němž může obsluha sledovat záběry kamer ukazující aktuální stav zařízení. Dostatečné osvětlení zajišťují diody LED umístěné vedle kamer, intenzitu osvětlení lze rovněž nastavit podle potřeby. Kamery jsou také schopné pořizovat fotografie.

ABB Air Gap Inspector obsahuje kromě vlastního robotu též kabel propojující robot s řídicím systémem, vlastní řídicí systém a displej, na němž je v reálném čase zobrazována prováděná inspekce.

Obr. 3. ABB Air Gap Inspector
Obr. 3. ABB Air Gap Inspector

Klíčové výhody a přínosy

Vizuální inspekce vzduchové mezery bez nutnosti demontovat rotor
Díky kompaktnímu, mimořádně tenkému zařízení není nutné pro účely prohlídky vyjímat rotor. Pro výrobní závod to znamená nejen významnou úsporu času, ale také konzistentní opakovatelnost a větší efektivitu prováděných prohlídek, než jakou zaručují konvenční endoskopické metody.

Ukládání shromážděných dat
Data získaná při prohlídce jsou formou záznamu ve velkém rozlišení ukládána na server, kde jsou dostupná pro pozdější detailní posouzení odborníky.

Rozšíření preventivní údržby
Díky tomu, že je možné rotor ponechat na místě, představuje použití inspekčního robotu efektivní způsob, jak rozšířit preventivní údržbu a v jejím rámci získat přístup i k místům, která jsou jinak (bez vyjmutí rotoru) nedostupná. To umožňuje nejen včas detekovat problémy a závady, ale také přijímat správná rozhodnutí o dalších krocích v oblasti údržby a servisu a tyto kroky správně načasovat.

Závěr

Obě zmíněné novinky budou podrobně představeny ve stánku ABB během veletrhu Amper 2019. Technici a obchodníci společnosti ABB poskytnou všem zájemcům kompletní informace ohledně využití, instalace, provozu, výhod, návratnosti a nákladů těchto produktů.

Navštivte společnost ABB na veletrhu Amper v pavilonu P, stánek 4.10.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2019 na straně 43. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021