časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

BLITZDUCTORconnect – modulární nebo kompaktní svodič přepětí

13. 5. 2020 | Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. DEHN s. r. o. | www.dehn.cz

1. Historie produktové řady BLITZDUCTOR 

V roce 1979 byl vyvinut první svodič přepětí pro systémy MaR a komunikaci BLITZDUCTOR standard.


Obr. 1. BLITZDUCTOR – historie produktové řady

Tento kompaktní svodič byl proveden v šířce modulu 38 mm. Dalším vývojovým stupněm byl v roce 1984 modulární svodič BLITZDUCTOR KT, který měl v sobě integrovanou ochranu vůči přepólování. Skládal se ze základního dílu a ochranného modulu o šířce 18 mm. Následným svodičem byl v roce 1995 uvedený modulární svodič BLITZDUCTOR CT. Na rozdíl od předešlých typů měl tento svodič přepětí ochranu dvou žil, včetně stínění kabelů. Univerzální základní díl byl uzemněn prostřednictvím lišty DIN. Jeho šířka byla jen 12 mm. Zcela zásadní změnu koncepce přinesl nový modulární svodič BLITZDUCTOR XT. Ochranný modul zahrnoval ochranu čtyř žil, včetně integrovaného obvodu RFID LifeCheck (okamžitá diagnostika). Svodič je odolný proti vibracím. Šířka jeho modulu je 12 mm. Kvůli cenové dostupnosti přepěťových ochran pro informačně-technické systémy byl vyvinut modulární/kompaktní svodič BLITZDUCTORconnect. Ve vnitřních obvodech je nejen ochrana proti přepólování, ale také diagnostický systém LifeCheck, včetně terčíku stavu. Šířka základního a ochranného modulu je pouze 6 mm. Tato přepěťová ochrana je odolná proti vibracím (obr. 1).

2. Koncepce zón ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [1]

Zóny ochrany před bleskem jsou realizovány pomocí navržených ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem, například instalací koordinovaných přepěťových ochran a/nebo magnetickým stíněním (obr. 2). V závislosti na počtu, typu a výdržné hladině zařízení, které má být chráněno, může být navržena tato koncepce zón. Ty mohou zahrnovat malé místní zóny (například kovové kryty zařízení/rozváděčů) nebo rozsáhlé vnitřní zóny (např. armování technologických místností).


Obr. 2. Koncepce zón ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [1]

Kromě toho mohou být navrženy uvnitř zón ochrany před bleskem také zóny, které souvisí například s počtem osob. Například uvnitř zóny LPZ 1 mohou být další zóny:
– vrátnice,
– kanceláře,
– výrobní hala,
– lakovna (prostředí s nebezpečím výbuchu).

3. BLITZDUCTORconnect – svodič SPD typu 1 a typu 2 [2]

BLITZDUCTORconnect se vyrábí ve dvou variantách: kompaktní nebo modulární. Úsporný svodič bleskových proudů s technologií připojení push-in se zobrazením stavu pro ochranu dvou jednotlivých vodičů pro ekvipotenciální vyrovnání bleskových proudů a nepřímé uzemnění stíněných kabelů, včetně signálu pro účely údržby (obr. 3). Přepěťová ochrana má variantu také pro jiskrově bezpečné obvody.


Obr. 3. BLITZDUCTORconnect [2]

Výhody přepěťové ochrany BLITZDUCTORconnect:
Univerzálně použitelný svodič bleskových proudů a svodič přepětí (obr. 4)
– pro ochranu obvodů MaR, sběrnicových a telekomunikačních systémů,
– s vysokou celkovou kapacitou výboje 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs),
– s maximální nosností nárazového proudu (8/20 µs) Imax do 20 kA,
– s nízkou úrovní ochrany, která je vhodná také pro ochranu zařízení.

Svodič se skládá ze základního a ochranného modulu a nabízí:
– rychlé a snadné připojení pomocí technologie push-in connection,
– všechny součásti ochrany integrované v modulu,
– SecR uvolňovací tlačítka na obou stranách pro bezpečnou výměnu modulu,
– vysokou dostupnost systému díky bezpečnému chování.

Funkčně optimalizovaný design zařízení o šířce 6 mm přináší:
– integrovaný modul LifeCheck s vizuálním zobrazením stavu,
– jednoduché vzdálené hlášení stavu s volitelnou jednotkou FM,
– odpojení signálního obvodu bez použití nástrojů pro účely údržby,
– bezpečný provoz při vibracích a rázech.

Obr. 4. BLITZDUCTORconnect – technické parametry
Obr. 4. BLITZDUCTORconnect – technické parametry

Monitorování stavu BLITZDUCTORconnect – DRC IRCM
Monitorovací jednotka stavu DEHNrecord je systém s integrovaným optickým vysílačem/přijímačem a optickou vychylovací jednotkou pro monitorování stavu svodičů. BLITZDUCTOR ve spojení s LifeCheck poskytne informaci o stavu optického svodiče prostřednictvím displejů LED a je spojen s dálkovou signalizací FM (NC kontakt).

Výhody monitorování stavu BLITZDUCTORconnect (obr. 5):
Dvoudílná monitorovací jednotka v kompaktním krytu nabízí:
– minimální kabeláž díky kombinovanému vysílači a přijímačům,
– rychlé a pohodlné uvedení do provozu,
– optickou vychylovací jednotku pro dokončení monitorovací skupiny,
– jednoduché kabelové připojení díky technologii push-in připojení.

Maximální ochrana pro vysoce dostupné závody a systémy přináší:
– sledování stavu svodičů z výrobní řady BLITZDUCTORconnect podle stavu,
– jednoduchý princip optického monitorování,
– odolnost proti vlivu vnějšího světla,
– integrovaný hromadný stavový displej a dálkový signalizační kontakt (NC kontakt),
– možnost rychlého a snadného uvedení do provozu.

Obr. 5. BLITZDUCTORconnect s jednotkou pro dálkovou signalizaci
Obr. 5. BLITZDUCTORconnect s jednotkou pro dálkovou signalizaci

4. Aplikace BLITZDUCTORconnect

Univerzální kombinovaný svodič chrání měřící a řídicí obvody, sběrnicové a telekomunikační systémy v průmyslu před poškozením způsobeným bleskem a přepětím. BLITZDUCTORconnect je aplikovatelný pro tato rozhraní (obr. 6).

Obr. 6. Aplikace BLITZDUCTORconnect pro tato rozhraní
Obr. 6. Aplikace BLITZDUCTORconnect pro tato rozhraní

5. Shrnutí

BLITZDUCTORconnect je přepěťová ochrana SPD typu 1 + typu 2 pro informačně-technické sítě (obr. 7).

Obr. 7. BLITZDUCTORconnect – portfolio výrobků

Svodič se vyrábí ve variantách pro:
– plovoucí symetrická nebo asymetrická rozhraní,
– vysokofrekvenční přenosy se společným referenčním potenciálem a symetrickými nebo asymetrickými rozhraními,
– jiskrově bezpečné obvody a sběrnicové systémy s certifikací FISCO.

Literatura:
[1] ČSN EN 62305 – 4 ed. 2, 2011-11: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
[2] DS361/0320 BLITZDUCTORconnect - Einfach. Sicher. Leistungsstark


Vyšlo v časopise Elektro č. 4-5/2020 na straně 26.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021