časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ATAS elektromotory Náchod a. s. – Devět desetiletí součást českého průmyslu

12. 3. 2018 | Ing. Otto Daněk | ATAS elektromotory Náchod a. s. | www.atas.cz

Společnost ATAS elektromotory Náchod, a. s., nepředstavujeme v našem časopise poprvé [1]. V letošním „osmičkovém“ roce pokračuje v devadesátiletém úspěšném rozvoji a působení na českém i světovém trhu s točivými elektrickými stroji malých výkonů. Pokračuje tak v tradici, kterou v roce 1928 odstartoval náchodský podnikatel Antonín Taichman založením továrny Ant. Taichman a spol. – ATAS. V čele společnosti je od roku 2002 předseda představenstva Ing. Otto Daněk, kterému redakce ELEKTRO položila několik otázek.

Ing. Otto Daněk,Pane Daňku, v této republice není mnoho firem, které se mohou pochlubit takto dlouhou historií a stále ve stejném oboru. Čím byste vysvětlil životaschopnost značky ATAS?

Především bych chtěl ocenit správný odhad pana Taichmana založit výrobu něčeho, co se v tehdejším Československu nevyrábělo, a tudíž nebyl dostatek relevantních informací k tak významnému rozhodnutí. Obdivuhodné bylo, že ačkoliv firma byla založena rok před světovou krizí, tuto zdárně přežila, a stejně tak tomu bylo i s druhou světovou válkou, znárodněním v roce 1948, normalizací po roce 1968, sametovou revolucí v roce 1989, zkolabováním trhu RVHP na začátku 90. let minulého století i „rozvodem“ se Slovenskem v roce 1992. Druhým a zřejmě stejným činitelem úspěchu bylo, že firma po celou tuto dobu vyráběla a stále vyrábí elektromotory s velmi vysokou technickou úrovní, s vysokou kvalitou, s vynikajícím poměrem kvality a ceny, a to vše s vlastním technickým vývojem, provedením na míru konkrétnímu zákazníkovi či řešení konkrétního problému.

Jakými vývojovými stadii procházela továrna od dob pana Taichmana až po současnost a které byly nejvýznamnější zlomové body?

Začal bych asi od Adama, tedy od zakladatele naší firmy pana Antonína Taichmana, ten se narodil 17. července 1899. První zápis do obchodního rejstříku se uskutečnil 9. srpna 1928. V roce 1930 byl vyroben první motor, který sloužil pro pohon pohyblivé reklamy. V roce 1936 byla realizována první dodávka ventilátorů a reklamních točáků pro firmu Baťa Zlín. Dne 29. června 1948 byla firma znárodněna a začleněna do Moravských elektrotechnických závodů (MEZ). V roce 1963 byla vystavěna čtyřpatrová výrobní hala, která po rozsáhlé modernizaci v roce 2012 slouží doposud V průběhu roku 1968 byl dokončen vývoj a zahájena výroba našeho nejslavnějšího výrobku Mezaxial (axiální ventilátor), který se inovovaný vyrábí dodnes a jehož bylo vyrobeno v mnoha variantách několik milionů kusů. V roce 1976 byl poprvé vyroben jeden milion motorů za rok. Dne 1. května 1992 byla založena akciová společnost MEZ Náchod, která se vrátila 1. ledna 1994 ke svému původnímu názvu ATAS elektromotory Náchod, a. s. Od roku 1992 dodnes spolupracujeme s firmou ebm papst, která je naším největším zákazníkem a zároveň druhým největším akcionářem.

V jakém stavu byla společnost v době, kdy jste v ní zaujal vedoucí pozici a jaké předsevzetí jste tehdy měl?

Upřímně řečeno, společnost se nenacházela v dobrém stavu. Měla málo zakázek, byla dost zadlužená, měla problémy s cash flow, do konkurzu spadl v té době jeden z největších zákazníků z Německa, za nímž společnost pohledávala téměř jeden milion eur, a ani interpersonální vztahy nebyly ideální. Hlavním cílem bylo přežít, rychle „vyléčit“ zmíněné neduhy a nasměrovat společnost na rostoucí trajektorii.

Jak se Vám dařilo předsevzetí plnit? Jakých úspěchů firma dosáhla v době Vašeho přímého vlivu na její řízení?

Vzhledem k tomu, že letos slavíme 90. výročí založení společnosti, myslím, že mohu neskromně prohlásit, že cíl mise byl beze zbytku naplněn. Firma konsolidovala cash flow, získala nové zákazníky i nové zakázky u stávajících zákazníků, postupně se dovybavila moderní technologií, významně zvýšila produktivitu práce a pronikavě se zlepšily mezilidské vztahy. Samozřejmě to není jenom moje zásluha, na tom se podíleli téměř všichni moji kolegové, kteří se mnou toto každodenní břímě nesou dodnes.

Které druhy výrobků jsou ve vaší produkci nejvýznamnější?

V současné době významnou část našeho výrobního programu tvoří indukční motory. V posledních několika letech roste poptávka po motorech s elektronickou komutací a od loňského roku, pravděpodobně v souladu s trendem automatizace průmyslové výroby (Průmysl 4.0), dramaticky roste poptávka po čidlech polohy (resolverech).

Jak velký podíl vaší produkce se uplatní na českém trhu a v zahraničí? Co je podle Vašeho názoru příčinou takového poměru?

Již řadu let nazpět v tuzemsku zůstává méně než 20 % naší produkce. Příčin tak malého podílu našich motorů pro tuzemské zákazníky může být celá řada, ale rozhodující zřejmě bude, že nejsme subdodavateli pro automobilový průmysl a ostatní průmyslová odvětví nejsou v porovnání s autoprůmyslem tak rozsáhlá anebo jsou závislá na vlastních zdrojích motorů a komponent dodávaných mateřskými firmami ze zahraničí.

Jak si podle Vás stojí vaše výrobky čistě po technické stránce v porovnání s obdobnými výrobky u nás a ve světě? Jak se ATAS vymezuje v konkurenčním prostředí a čím vyniká?

Vzhledem k tomu, že podíl exportu již mnoho let roste, lze usuzovat, že naše výrobky jsou ve srovnání se světovou konkurencí nejenom po technické stránce, ale i cenově, v záručním i pozáručním servisu a plynulém přizpůsobování se stále náročnějším požadavkům našich zákazníků plně konkurenceschopné. Naší největší předností je skutečnost, že takzvaně „šijeme na míru“ naše motory konkrétním požadavkům našich zákazníků a máme skvělé konstruktéry, kteří s nimi spolupracují ještě mnohem dříve, než je zahájena vlastní předvýrobní etapa. Kromě toho máme velkou hloubku výrobní technologie, což nás vůči většině konkurence významně zvýhodňuje.

V posledních několika letech často slýcháme stesky výrobních firem na nedostatek pracovníků v mnoha oborech. Jaká je u vás situace v této oblasti a co se změnilo v porovnání s předcházejícími roky?

Náš region v této věci není žádná výjimka, možná kromě toho, že nezaměstnanost se zde pohybuje v rozmezí 1,2 až 3,4 %, což je absolutně nejmenší z celé ČR. Škoda, že ministři předchozí vlády více naslouchali odborovým předákům než podnikatelům a ředitelům významných českých firem. V současné době je téměř jisté, že jsme za vrcholem poptávky, a teď je jen otázkou času, kdy začne a jak rychle a dlouho bude probíhat onen pomyslný pád z vrcholu. Každopádně nečinnost vlády v této záležitosti, čímž hlavně myslím nepovolení vstupu na pracovní trh pracovníkům ze třetích zemí, významně zkrátila období růstu a zapříčiní mnohem hlubší propad, než jaký by byl v souladu s ekonomickým cyklem.

Jak hodnotíte úroveň tématu elektrických strojů, jak je vyučováno na technických školách, z pohledu zájemce o vzdělané a znalé absolventy?

Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval obor makromolekulární chemie, necítím se kompetentní jakkoliv kritizovat vyučování témat souvisejících s elektrickými stroji. Každopádně jedno je jisté, ročně graduuje asi desetina absolventů, než je reálná potřeba průmyslu. To samozřejmě není chyba vysokého školství, ale školského systému, kterému chybí dlouhodobá a ucelená koncepce, absolutně postrádá motivaci ke studiu všech technických oborů a zároveň chybí i větší podpora legislativy, aby se do této motivace mohl aktivněji zapojit i sám průmysl. Nutné je však začít u školství základního, věnovat více času výuce matematiky moderním způsobem a zavést povinnou maturitu z matematiky téměř bez výjimek, které v dnešním návrhu tvoří více než polovinu z budoucích maturitních oborů.

Jak jsou podle Vás odborně připraveni potenciální zaměstnanci dalších profesí pro váš podnik?

Obecně bych řekl, že dnešní absolventi nejsou připravování ideálně do praktického života. Chybí jim většinou disciplína, kterou bych obecně nazval práce s daty, konkrétněji analýza a syntéza dat. Dost často mívají problém s mateřským jazykem a někdy významně přeceňují svoje znalosti cizích jazyků.

Ale nemohu vyloučit, že podobný pohled na nás, když jsme začínali, měli i naši mentoři.

Jakými kroky vytváříte a podporujete v mladých absolventech škol přesvědčení, že ATAS je dobré místo pro budování osobní profesní kariéry?

Několikrát ročně navštěvujeme řadu vysokých škol a jejich studenti k nám jezdí na exkurze, někteří i na praxi. Podporujeme střední školy v okolí finančně i nefinančně, studenty bereme na veletrhy, připravujeme pro ně kvízy s věcnými dary. Besedujeme s rodiči žáků základních škol, zveme je k nám na exkurze a několikrát ročně k nám chodí na krátké exkurze i žáčci mateřských škol, kterým kupujeme omalovánky, pastelky a hračky. Naše aktivity dokonce vedly až na porodnici, kde jsme zakoupili monitory dechu, na kterých bylo naše logo, aby maminky věděly, kam své děti poslat, až vyrostou.

V kterých oblastech reálně vidíte možné směry dalšího rozvoje firmy?

Potenciál růstu vidím hlavně v oblasti motorů s elektronickou komutací a v nejbližších dvou až třech letech v rozvoji výroby rezolverů.

Jaká je Vaše ideální vize společnosti ATAS při 100. výročí jejího založení?

Chtěl bych, aby odcházející generace do 100. výročí založení společnosti stihla za sebe vychovat náhradu, která bude pokračovat v budování současné tradice společnosti, bude umět předvídat vývoj situace na světových trzích a bude včas a pružně reagovat. Potom je reálná šance k oslavám dalších kulatých výročí.

[1] ATAS – tradiční výrobce elektromotorů. ELEKTRO. 2014, (7), 50.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC 


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 86. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021