časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ASEKOL – komplexní řešení ve zpětném odběru svítidel a světelných zdrojů

15. 3. 2018 | Asekol | www.asekol.cz

Systém zpětného odběru elektrozařízení v České republice má za sebou dvanáct let existence a za tuto dobu se třídění vysloužilých elektrospotřebičů stalo běžnou součástí každodenního života. Společně s kraji, městy a obcemi se kolektivnímu systému ASEKOL podařilo vybudovat efektivní systém s rozsáhlou sběrnou sítí, která je svou hustotou snadno dostupná spotřebitelům pro odevzdání vysloužilých spotřebičů ve všech skupinách elektrozařízení a současně zajišťuje smluvním dovozcům a výrobcům plnění zákonných limitů ve zpětném odběru, které dlouhodobě převyšují zákonné požadavky.

Kolektivní systém ASEKOL je na trhu od samého počátku implementace rozšířené odpovědnosti výrobců do české legislativy a za dobu své existence získal bohaté zkušenosti v oblasti zajištění zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, zejména v kategoriích, které představují nebezpečný odpad. Mezi ně patří nejen LCD monitory, televize a chlazení, ale i světelné zdroje. Dlouhodobý důraz na zajištění systému zpětného odběru a jeho rozvoj ve všech skupinách elektrozařízení umožňují systému ASEKOL optimalizovat náklady a zvyšovat efektivitu svých činností.

Spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL pro nás představuje optimální variantu, neboť zajišťuje komplexní plnění povinností výrobce dle legislativních pravidel a zároveň nám poskytuje efektivní podporu při zpětném odběru výrobků, které uvádíme na trh,“ říká Ing. Miroslav Fikr, jednatel společnosti EMOS spol. s r. o. Světelné zdroje se na konci svého životního cyklu stávají nebezpečným odpadem s vysokými náklady při zajištění jejich zpětného odběru a následné recyklace. Proto je naší prioritou mít zajištěno efektivní plnění povinností i v této kategorii výrobků, kde ASEKOL plní svou úlohu k naší plné spokojenosti a je naším spolehlivým partnerem v této oblasti.“

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností se postupně vyvíjí a jednou z oblastí změn je také legislativa. Očekávaná změna se týká kategorizace současných deseti skupin elektrozařízení. Nově budou tyto výrobky řazeny do šesti skupin, které svou logikou umožní sběr a evidenci v potřebné struktuře, kde budou výrobky spadající do kategorie nebezpečného odpadu sledovány v samostatných skupinách. Tato změna bude mít dopad i na kategorii svítidel a světelných zdrojů, kdy se tyto budou nově zařazovat do tří skupin. Světelné zdroje zůstanou v samostatné kategorii a svítidla se budou podle své velikosti zařazovat do dalších dvou skupin. Tím, že kolektivní systém ASEKOL již nyní sbírá všechny skupiny elektrozařízení a má vybudovanou funkční sběrnou síť, je schopen okamžitě reflektovat nadcházející legislativní změny.

Díky důrazu na maximální využitelnost materiálů při zpracování vysloužilých elektrozařízení pomáhá ASEKOL snižovat environmentální zátěž a vysokou mírou recyklace přispívá k úspoře primárních zdrojů surovin. V roce 2017 se nám podařilo v České republice zpětně odebrat 19 185 tun vysloužilých elektrozařízení. To pro představu znamená úsporu tolika litrů paliva, kolik je zapotřebí na 88 zpátečních letů z Prahy do Paříže,“ vysvětluje Karel Krejsa, ředitel společnosti ASEKOL. Aktuálně má ASEKOL vytvořeno 16 717 sběrných míst, kde může občan vysloužilé elektro bezplatně odevzdat. Místa zpětného odběru vybavuje sběrnými nádobami podle typu sběru a jejich umístění. Jde např. o klecové kontejnery na drobná elektrozařízení, E-domky pro velké spotřebiče, E-boxy do interiérů, speciální nádoby pro sběr ve školách a interiérové a venkovní nádoby na světelné zdroje. Sběrná síť je doplněna 3 390 venkovními červenými kontejnery pro sběr menších elektrozařízení, mezi něž patří i svítidla.

EKO-CENTRUM – sběrná nádoba společnosti ASEKOLObr. 1. EKO-CENTRUM – sběrná nádoba společnosti ASEKOL

ASEKOL se ve speciálních celoplošných a lokálních sběrových projektech věnuje také podpoře potřebným a hendikepovaným spoluobčanům. Při zajišťování zpracování elektrospotřebičů s ukončenou životností jsou pro ASEKOL dlouholetým nepostradatelným partnerem chráněné dílny, které při zpracování elektrospotřebičů zaměstnávají přibližně 100 lidí se sníženou pracovní schopností. Vhozením starého elektrozařízení do červeného kontejneru se navíc pomáhá hendikepovaným spoluobčanům. Kolektivní systém ASEKOL již od roku 2015 spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která mimo jiné podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Za každý jeden kilogram elektroodpadu vhozený do červeného kontejneru jí věnuje jednu korunu. Za celou dobu spolupráce jsme tak přispěli více než tři miliony korun a pomohli tak hendikepovaným občanům při získávání pracovních příležitostí,“ doplňuje Karel Krejsa.

Nezisková organizace ASEKOL získala za aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání již potřetí ocenění Top odpovědná firma 2017, tentokrát včetně zlatého certifikátu. V minulosti se umístila mezi TOP 10 evropskými společnostmi a byla oceněna Stuhou cti v Ruban d’Honneur in The Award for Environmental & Corporate Sustainability, tedy v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj. V rámci podpory výrobců s mezinárodní působností poskytuje ASEKOL klientům služby v zajištění plnění povinností ve zpětném odběru také na Slovensku a v Polsku.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2018 na straně 60.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.