časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Akustická průmyslová kamera Fluke ii900

20. 11. 2019 | Ing. Lenka Klimešová | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Prediktivní údržba systémů stlačených plynů rychle, přesně
a efektivně

Lokalizovat místa úniku v systémech stlačeného vzduchu, plynů či vakua je klíčovým úkolem při prediktivní údržbě těchto systémů. Často i nepatrné netěsnosti vedou ke zvýšené spotřebě energie, většímu opotřebení strojů, a tudíž i k vyšším nákladům na provoz zařízení. V extrémních případech může dojít až k úplné odstávce zařízení a velkým finančním ztrátám.


Obr. 1. Akustická kamera Fluke ii900

Americká firma Fluke uvádí na trh novou technologii vyhledávání problematických míst na rozvodech stlačeného vzduchu pomocí zvuku. Akustická průmyslová kamera Fluke ii900 využívá technologii SoundSight™, která byla speciálně navržena pro hlučné výrobní provozy. Je určena ke zviditelnění zvukových i ultrazvukových vln a umožňuje tak pořizovat vizuální snímky úniku vzduchu stejně jako termokamera zobrazuje místa se zvýšenou teplotou.


Obr. 2. Pohled na plynové potrubí z dálky – orientační určení místa úniku plynu

Akustická kamera Fluke ii900

Akustická kamera vybavená 64 mimořádně citlivými digitálními směrovými mikrofony využívá speciální algoritmus, díky kterému automaticky rozpozná místo úniku jako zdroj zvuku a určí jeho polohu podle směru, ze kterého zvuk přichází. Vytváří-li únik zvuk dostatečné intenzity, je možné jej najít a přesně lokalizovat bez ohledu na typ plynu. Zpracování dat z velkého počtu mikrofonů napomáhá zvýšit citlivost, odfiltrovat nežádoucí šum a přesně stanovit místo zdroje zvuku.

Kamera prolíná vizuální obraz s barevným akustickým obrazem vytvořeným technologií SoundMap™, a proto je velmi snadné přesně určit místo problému. Kamera umožňuje rychle nasnímat celý prostor a získat přehled o potenciálních problémech již z dálky. Poté je možné se zaměřit na konkrétní místa a odhalit tak i sebemenší únik.

Velká výhoda této kamery spočívá také v jednoduchosti ovládání – k obsluze zařízení není nutné žádné speciální školení nebo znalosti, vše je velmi intuitivní. Pohodlné ovládání zajišťuje 7" kapacitní dotykový LCD displej. Získané snímky jsou ukládány do interní paměti s kapacitou 999 snímků nebo dvacet souborů s videozáznamem o délce 30 s. Komunikace je možná přes USB-C rozhraní.

Pravidelnou prediktivní údržbou je možné odhalit drobné úniky včas a zabránit větším problémům a finančním ztrátám. Při únicích nebezpečných plynů je rychlé odhalení závady ještě důležitější. Po odhalení zvýšené koncentrace nebezpečného plynu by v určitých případech mohlo dojít až k úplnému zastavení provozu, a tudíž i nesplnění zakázek a úniku zisku.


Obr. 3. Přesné určení místa úniku plynu – indikace netěsnosti v přírubovém připojení


Obr. 4. Odhalení místa úniku H2 potvrzeno i ručním detektorem

Hlavní přednosti akustické kamery Fluke ii900

– Velmi rychlé odhalení úniků vzduchu, plynů a podtlaku v systémech stlačeného vzduchu.
– Jednoduché a intuitivní ovládání. – Jasná identifikace místa úniku na vizuálním snímku.
– Použití i ve velmi hlučných prostředích.
– Možnost ukládání a exportu snímků pro vytváření reportů.

Firma GHV Trading, spol. s r. o., nabízí také předvedení a otestování akustické kamery Fluke ii900 v reálných podmínkách firmy či zapůjčení kamery na libovolnou dobu pro jednorázovou údržbu provozu.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 40. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021