časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ABB získala ocenění Frost&Sullivan 2017 Company of the Year 2017

4. 1. 2018 | ABB s. r. o. | www.abb.com

Ocenění reflektuje zejména portfolio distribuovaných řídicích systémů ABB, kterým ABB stanovuje referenční standardy digitalizace.

Výzkumná agentura Frost & Sullivan vyhlásila ABB Společností roku 2017 (Frost&Sullivan 2017 Company of the Year) za vizionářské inovace představované v tomto případě distribuovanými řídicími systémy (DCS) a jejich dopadem na výkonnost zákazníků. Ocenění je uznáním vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace nejen v porovnání s jinými dodavateli průmyslové automatizace, ale také s obdobnými společnostmi působícími mimo průmyslovou sféru. Ocenění současně vyzdvihuje schopnost ABB naplňovat potřeby zákazníků (zejména v oblasti vyšší produktivity) v obtížných tržních podmínkách,  v době, kdy výrobní aktiva zpracovatelských odvětví i energetiky dosahují nebývalé složitosti a rozsahu.

Agentura Frost & Sullivan uvádí, že vstup a expanze ABB na rozvíjejících se trzích pomohly společnosti ovládnout trh DCS a v roce 2016 dosáhnout tržního podílu 20,5 %. Poznamenává, že dva nejbližší konkurenti ABB mají tržní podíly 15,2 % a 14,5 %. „ABB je bezpochyby lídrem trhu DCS v celém energetickém segmentu pro koncové zákazníky,“ uvádí zpráva Frost & Sullivan. „Výrazný tržní podíl společnosti ABB ještě posílilo její odborné know-how při vývoji inovativních řešení, která splňují potřeby energetiky a energetice blízkých odvětví, jako je těžba a zpracování ropy a zemního plynu, a těžba a zpracování nerostů. ABB má nejlepší a nejširší portfolio DCS na celém trhu průmyslové automatizace – nabízí řídicí platformy ABB Ability System 800xA, ABB Ability Symphony Plus, Freelance a Compact Product Suite.“

„S instalovanou základnou čítající více než 70 milionů připojených zařízení a 70 000 řídicích systémů a s ročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 1,5 miliardy USD je ABB lídrem digitální transformace, k níž dochází ve všech odvětvích,“ uvádí Bernhard Eschermann, technologický ředitel divize ABB Průmyslová automatizace.

„Jsme jedinečným způsobem připraveni vytvářet hodnotu pro zákazníky sdílením nejlepších postupů v různých odvětvích a zároveň návrhem řešení pro konkrétní potřeby koncových zákazníků. Díky partnerství s ABB mají zákazníci přístup k desítkám osvědčených digitálních řešení, která jim pomáhají dosáhnout bezprecedentního zlepšení produktivity a výkonu.“

Agentura Frost & Sullivan, která se zabývá tržními výzkumy a analýzami, připisuje úspěch společnosti ABB její schopnosti rychle reagovat na tržní megatrendy a vyvíjet DCS řešení určená pro konkrétní odvětví. Toto ABB pomáhá splňovat požadavky koncových uživatelů v různých tržních segmentech, a umožňuje vytvářet nové příležitosti a hodnotu pro zákazníky. Tyto skutečnosti společnosti ABB umožnily, podle názoru agentury Frost & Sullivan, udržet si náskok před konkurencí a vedoucí postavení na trhu DCS. Navíc, díky faktorům ovlivňujícím růst trhu, jako jsou pokročilé řídicí strategie, služby založené na softwaru, služby s přidanou hodnotou a optimalizace životního cyklu nákladů, je společnost ABB výborně připravena si své vedoucí postavení udržet i v budoucnu.

„Zatímco mnozí konkurenti v uplynulých letech vykazovali nanejvýš velmi mírný růst, ABB pokračuje plnou parou kupředu a využívá k tomu stávající instalovanou základnu,“ uzavírá zpráva firmy Frost & Sullivan.

Zpráva agentury Frost & Sullivan rovněž oceňuje platformu ABB Ability™, představenou  v roce 2017, zejména její schopnost poskytovat soubornou a jednotnou nabídku digitálních výrobků, systémů, řešení a služeb pro různá odvětví. Díky uvedení této platformy, v níž je zahrnuto více než 180 řešení ABB Ability uzpůsobených pro individuální koncové trhy, bude společnost ABB i nadále určovat standardy v digitalizaci a umožňovat svým zákazníkům rychleji dosahovat vynikajících provozních výsledků. Přednosti systémů ABB umocňuje jejich schopnost samostatně se učit, sbírat více dat a sbírat je lépe než u konkurenčních systémů. Právě to podle agentury Frost & Sullivan odlišuje ABB od ostatních.

Zpráva se pochvalně zmiňuje také o ABB Ability Collaborative Operations centrech. Tato centra pomáhají zákazníkům ABB zvyšovat produktivitu tím, že umožňují jejich okamžité a nepřetržité propojení s odborníky z ABB, kteří jsou díky systémům vzdálené diagnostiky a analýzy schopni řešit problémy dříve, než vyústí v poruchu. Pochvalu si vysloužil také servis ABB poskytovaný po celý životní cyklus výrobků a řešení, který maximálně prodlužuje životnost investic zákazníků, a jedinečný Value Provider Program. Tento program zajišťuje koncovým uživatelům lokální dostupnost partnerů (třetích stran) ABB, a zvyšuje tak jejich spokojenost.

Společnost ABB je předním dodavatelem integrovaných energetických a automatizačních řešení a díky partnerství se společnostmi z oblasti zpracovatelského průmyslu a energetiky nabízí jedinečné znalosti a zkušenosti.  Dodávky ABB, jako jsou integrované a zabezpečené digitální systémy, služby a řešení pro automatizaci a optimalizaci výkonu průmyslových podniků, pomáhají zákazníkům dosahovat lepších provozních výkonů a udržitelného růstu.

Agentura vysoce ocenila také postavení ABB jako jedné z pouhých dvou společností, schopných zastávat pozici hlavního dodavatele pro automatizaci, energetiku a informace (MAEIC). U nových projektů tyto služby snižují náklady, čas realizace i rizika, neboť za vše nese odpovědnost  jediný subjekt. Využití zde nacházejí takové digitální inovace jako je cloudové inženýrství a konfigurovatelné kanály I/O, které oddělují návrh softwaru od návrhu hardwaru, urychlují realizaci a minimalizují vliv změn v pozdějších fázích návrhu.

Udělenou cenou agentura rovněž oceňuje skutečnost, že společnost ABB začala – rychleji než jiní dodavatelé automatizačních řešení - investovat do start-upů s cílem podporovat inovace a rychlejší růst digitální nabídky.. Nepřehlédnuto nezůstalo ani partnerství mezi společnostmi ABB a Microsoft oznámené v říjnu 2016, které agentura označila za další způsob, jakým jde ABB příkladem při podpoře širšího ekosystému aplikací ve snaze dosáhnout v oblasti digitalizace znamenitých výsledků.

Tiskové materiály ABB

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021