Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Zpětný odběr světelných zdrojů v rámci kolektivního systému ASEKOL

31.03.2019 | ASEKOL a.s. | www.asekol.cz

Kolektivní systém ASEKOL jako jeden z významných kolektivních systémů zpětného odběru zajišťuje plnění povinností pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení (dále také EEZ) všech skupin, a to zejména ve vztahu ke sběru, osvětě třídění, svozu a recyklaci zpětně odebraných EEZ, včetně skupiny světelných zdrojů. Proč je vlastně zajištění zpětného odběru světelných zdrojů tak důležité?

Již v roce 1993 byla odpadní elektrická a elektronická zařízení (dále také OEEZ) zmíněna jako jedna z cílových oblastí, která má být regulována s cílem uplatnit zásady předcházení vzniku odpadů, jejich využití a bezpečného odstranění. O deset let později, na začátku roku 2003, byly v Evropské unii přijaty dvě směrnice pro naplňování zmíněných cílů, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tyto dvě směrnice byly v letech 2011 a 2012 revidovány a přepracovány.

Obr. 1. Sběrná nádoba na lineární zářivky
Obr. 1. Sběrná nádoba na lineární zářivky

ASEKOL za výrobce a dovozce světelných zdrojů přebírá fyzickou odpovědnost sběru a recyklace, která ve svém důsledku přispívá:
– k udržitelné spotřebě díky zajištění recyklace materiálů obsažených ve světelných zdrojích ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a tím se podílí na účinném využívání zdrojů a hodnotných druhotných surovin, jako jsou sklo, hliník, mosaz nebo toxická rtuť (i tu je možné recyklovat),
– ke kvalitnímu zpracování (recyklaci) světelných zdrojů, které je nezbytné pro dosažení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Zpracování světelných zdrojů by mělo být v souladu s technickými normami řady ČSN EN 50625 a mělo by předcházet rozptylu znečišťujících látek (v tomto případě zejména rtuti) do životního prostředí. ASEKOL u svých smluvních zpracovatelů požaduje, aby byly používány nejlepší dostupné techniky ke zpracování, využití a recyklaci světelných zdrojů.

Obr. 2. Sběrná nádoba na kompaktní zářivky a výbojky
Obr. 2. Sběrná nádoba na kompaktní zářivky a výbojky

V současné době se OEEZ dělí na šest skupin:

  1. Zařízení pro tepelnou výměnu (lednice, mrazáky, klimatizace atd.).
  2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2.
  3. Světelné zdroje (zářivky, výbojky, LED světelné zdroje).
  4. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje apod.
  5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující mimo jiné: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, hračky, vybavení pro volný čas apod.
  6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Světelné zdroje jsou velmi specifickou, z pohledu množství relativně nevýznamnou skupinou OEEZ. Ročně Česká republika vyprodukuje okolo 3 tisíc tun odpadních světelných zdrojů, což nejsou ani 2 % z celkově produkovaného OEEZ. Nicméně z hlediska potenciálních negativních dopadů na životní prostředí jde o velmi relevantní skupinu OEEZ, což je způsobeno zejména obsahem rtuti, která je sama o sobě velmi toxická. Proto ASEKOL neustále rozšiřuje svou sběrnou síť pro takový druh odpadu. Ke konci minulého roku došlo k fúzi kolektivního sytému RETELA pod systém ASEKOL, což znamenalo významné rozšíření sběrné sítě zpětného odběru světelných zdrojů, zejména v maloobchodní síti, jež nabízí spotřebitelům snadno dostupná sběrná místa. Je odpovědností každého z nás, aby tuto síť míst zpětného odběru vysloužilých světelných zdrojů začal naplno využívat a tím přispěl k ochraně vlastního životního prostředí.


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2019 na straně 58.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.