Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

Veřejné osvětlení památkové zóny Moravská Ostrava

18. 6. 2020 | Ing. Alena Muchová, Ing. Petr Gavlovský | PTD Much | www.ptdov.cz

Správce veřejného osvětlení – Ostravské komunikace, se rozhodl provést nezbytnou výměnu svítidel v oblasti památkové zóny Moravská Ostrava. Prvním vybraným úsekem modernizace soustavy VO byla ul. Čs. exilu a nám. Msgre Šrámka.

Správce veřejného osvětlení – Ostravské komunikace, se rozhodl provést nezbytnou výměnu svítidel v oblasti památkové zóny Moravská Ostrava. Prvním vybraným úsekem modernizace soustavy VO byla ul. Čs. exilu a nám. Msgre Šrámka. Podnětem k výměně svítidel byl v současnosti již zastaralý typ svítidla s nedostupnými náhradními díly a zajištění jednotnosti svítidel v celé oblasti památkové zóny.

Zástavba v ul. Čs. legií je většinou ve stylu pozdní secese a novorenesančního slohu. Význačnou stavbou je druhý největší kostel na Moravě – katedrála Božského spasitele, nacházející se uprostřed nám. Msgre Šrámka.

V památkové zóně jsou instalována výbojková svítidla různého typu, stáří a kvality, která budou postupně nahrazována podle požadavků vlastníka a správce zařízení. Výměna svítidel sníží spotřebu elektrické energie. Použití těles s nadčasovým designem sjednotí vzhled veřejného osvětlení a spolu s lepší kvalitou umělého světla přispěje k atraktivitě prostředí památkově chráněného historického jádra města.

Původně byla na výložnících na domech a stožárech výbojková svítidla (obr. 2, obr. 3). Většina domů je v soukromém vlastnictví a podmínkou jejich majitelů bylo ponechat stávající výložníky, nezasahovat do fasád domů (obr. 1).

V první fázi byla zpracována studie – výběr několika druhů svítidel, světelnětechnické výpočty, návrh úprav výložníků na domech a fotomontáže variant svítidel na výložnících. Tato studie byla předložena Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. Při ústním jednání zástupce správy VO, odboru dopravy magistrátu, ÚHAaSŘ, oddělení územního plánu a památkové péče, dále zástupce Národního památkového ústavu, ÚOP Ostrava a zpracovatele studie byla ze sedmi variant navrhovaných svítidel vybrána verze se svítidlem StyLED na atypickém výložníku umožňujícím montáž na fasádní konzolu i stožár.

Světelnětechnické výpočty byly provedeny pro dotčené komunikace v souladu se zatříděním do tříd osvětlení s přílohou generelu VO SMO a požadovanými hodnotami pro osvětlení podle ČSN EN 13201-2. Ulice Čs. legií je zatříděna do třídy osvětlení P4, nám. Msgre Šrámka do P3 a M6. Třída osvětlení P3, P4 nemá dán požadavek na velikost omezujícího oslnění a osvětlení okolí. Z důvodu požadavku zadavatele na výběr vhodných svítidel s maximálním omezením oslnění a osvětlení okolí byly tyto hodnoty ověřeny výpočtem. Komunikace byly posuzovány podle požadavků třídy osvětlení M3, M4. Ve svítidlech osazených na výložnících na budovách jsou použity optiky s funkcí backlight a některá svítidla jsou vybavena stínítky pro omezení vyzařování světelného toku za svítidlo.

Typizované výložníky na fasádách domů byly upraveny – zkráceny – a na ně byly nasazeny nové výložníky tvarově vyhovující svítidlu. Hmotnost nástavby výložníku a svítidla je mnohem větší než hmotnost původního plastového svítidla, a proto bylo nutné ověřit upevnění každého stávajícího výložníku ve zdi a statikem posoudit možnost osazení nástavcem s novým svítidlem. Veškeré práce byly konzultovány s majiteli domů.

Stožáry byly osazeny atypickými adaptéry speciálně vyrobenými pro konzoly stylových svítidel StyLED S. (obr. 4, obr. 5).

Energetická náročnost nové osvětlovací soustavy je oproti původní osvětlovací soustavě nižší o 60,2 % (tab. 1).

Tab. 1. Energetická náročnost nové a staré osvětlovací soustavy

Výměna svítidel v památkové zóně Moravská Ostrava nejenže sníží spotřebu elektrické energie, ale použitím svítidel s nadčasovým designem rovněž sjednotí vzhled veřejného osvětlení a spolu s lepší kvalitou umělého světla přispěje k atraktivitě prostředí památkově chráněného historického jádra města (obr. 6, obr. 7, obr. 8).