Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Veletrh AMPER a perspektivy veletržnictví

7. 2. 2021 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Pohled zainteresovaných i pohled nezaujatých. Minulost vidíme celkem zřetelně. Stalo se to a to, vedly k tomu ty a ty příčiny. Pak není příliš obtížné chválit či kritizovat postupy a opatření, kterým předcházela více či méně zdařilá rozhodnutí. Před jedno takové rozhodnutí bylo na začátku roku 2020 postaveno vedení veletržní správy Terinvest, které vážilo a posuzovalo šance na konání jedné z nejvýznamnějších vystavovatelských akcí v České republice – veletrhu AMPER 2020. Výsledek je všeobecně znám – AMPER je přesunut na rok 2021.

pohled zainteresovaných i pohled nezaujatých

Minulost vidíme celkem zřetelně. Stalo se to a to, vedly k tomu ty a ty příčiny. Pak není příliš obtížné chválit či kritizovat postupy a opatření, kterým předcházela více či méně zdařilá rozhodnutí. Před jedno takové rozhodnutí bylo na začátku roku 2020 postaveno vedení veletržní správy Terinvest, které vážilo a posuzovalo šance na konání jedné z nejvýznamnějších vystavovatelských akcí v České republice – veletrhu AMPER 2020. Výsledek je všeobecně znám – AMPER je přesunut na rok 2021. Osudu neunikly i další veletrhy. Běh času potvrdil prozíravost a odvahu managementů veletržních správ, které raději dřív než později rozťaly atmosféru nejistoty, pokud jde o konání či nekonání dlouho připravovaných akcí.
Zbytek starého roku uplynul ve střídavé atmosféře nadějí a zklamání, obětavé práce a pokojného lenošení, mediální hysterie a fatálního podceňování situace. A ten nový rok, vystupující pod jménem 2021, vstoupil na scénu, aniž naznačil, co chystá. Určitě nám na cestu neposvítí věštba z karet nebo z oné tolik zprofanované křišťálové koule.
Raději požádejme několik osob přímo z první řady, ať se s námi podělí o pocity, o názory na veletrh AMPER, na situaci ve výstavnictví a na perspektivu daného oboru. Na prvním místě je to zakladatel a organizátor veletrhu pan Jiří Šviga, po něm za Elektrotechnickou asociaci ČR pan Jan Prokš a poté se svým vyjádřením defilují v abecedním pořadí firmy reprezentované představiteli vedení nebo marketingu.


Ing. Jiří Šviga, jednatel a ředitel veletržní správy Terinvest, spol. s r. o.

Ing. Jiří Šviga, jednatel a ředitel veletržní správy Terinvest, spol. s r. o.Jaké byly Vaše osobní pocity, když jste lidem připravujícím veletrh AMPER 2020 musel dát pokyn STOP?

Katastrofa. Nic příjemného, nervy a stres, nekonečně práce navíc a ztráta 18 mil. Kč za utracené přímé náklady. Veletrh AMPER pořádáme už od roku 1993 a za tu dobu jsme museli čelit různým překážkám, nicméně tato situace byla nová pro všechny.

Jako vážnou jsem ji sledoval už počátkem minulého roku a předpokládal jsem možné problémy.

Několik dní před zahájením veletrhu se nákaza COVID-19 potvrdila v Česku a každým dnem se situace rapidně zhoršovala, což vyžadovalo rychle reagovat.

Ve finále bylo na AMPER 2020 přihlášeno 577 firem a partnerů, z toho 158 firem bylo ze zahraničí, mělo se konat přes 60 odborných seminářů a konferencí.

Konečné rozhodnutí ukončení příprav bylo bolestivé především z pohledu vynaloženého úsilí, a to jak našeho, tak našich vystavovatelů i partnerů veletrhu, kteří nás po celou dobu podporovali. Rychlé řešení situace vyžadovala i storna návazných služeb, jako například spedice, stavba stánků, ubytování, reklama a další.

V konečném důsledku se tento včasný zásah ukázal jako jediné správné řešení a získal podporu od většiny zúčastněných, což mě osobně velmi potěšilo.

Jak hodnotíte reakce přihlášených vystavovatelů na posuny termínů veletrhu?

Naprostá většina vystavovatelů kvitovala naše rozhodnutí přesunout veletrh finálně do května 2021.

Květnový termín se zdá být vhodným řešením, navíc počasí v tomto období bývá příznivé. Pouze dvěma firmám termín nevyhovoval z důvodů jiných záležitostí.

Jak se Vám nyní, na počátku roku, jeví pohled do budoucnosti a květnová perspektiva veletrhu AMPER 2021?

Bedlivě sleduji aktuální vývoj a věřím, že i přes momentálně nepříznivou situaci budou již v květnu otevřeny restaurace, hotely a povoleny vybrané hromadné akce, a to především veletrhy.

Současné zařazení veletrhů v systému PES nevyhovuje podstatě odborného oborového B2B veletrhu, na kterém jsou dojednávány nákupy a transfery technologií pro průmyslové a obchodní firmy.

Oborové B2B veletrhy svým charakterem z hygienického hlediska převyšují parametry například nákupních center – moderní technické zázemí a logistika výstavních hal, dodatečné možnosti větrání, regulace počtu osob turnikety a další.

Zástupci Veletrhy Brno aktuálně jednají s hlavní hygieničkou ČR o přehodnocení a vyčlenění veletrhů B2B ze systému PES. Nelze tyto veletrhy řadit mezi volnočasové aktivity a je nutné si uvědomit, že jejich potenciál je zásadní pro fungování ekonomiky jako celku.

I přesto lze očekávat, že z těchto jednání vyplynou konkrétní opatření ke zvýšení hygienického standardu na veletrhu, jako je nošení roušek, desinfekce exponovaných míst, absence podávání rukou nebo antigenní testování atd.

Obrovskou výhodou je vynikající zázemí brněnského výstaviště, které nám umožňuje potřebná opatření realizovat a dodržet hygienický komfort účastníků veletrhu.

Věřím také, že vláda nebude vydávat žádná další nepředvídatelná opatření a veletrh AMPER 2021 proběhne ve stanovených intencích.

S naším týmem pro to děláme maximum a s žádnou změnou aktuálně nepočítáme.

Jaká je Vaše vize výstavnictví poté, co se situace uklidní, a my všichni se naučíme koexistovat s nepříznivými okolnostmi?

Přesně tak, osvojíme si určité postupy a návyky a naučíme se s koronaviry žít nejen v oblasti výstavnictví. Velké naděje vidím v úspěšné vakcinaci a léčebných postupech na bázi protilátek.

Co se výstavnictví týče, je potřeba být na tato nová zdravotní rizika připraveni a být schopni zajistit účastníkům veletrhu bezpečné prostředí v souladu s případnými nařízeními příslušných autorit. Osobně jsem přesvědčen, že tradiční forma veletrhu založená na osobním setkání s klienty má především pro průmyslové firmy velký význam, a to nejen v klíčových tématech týkající se efektivního využití energií, digitalizace systémů a využití umělé inteligence.

Virtuální prostřední lidi dlouhodobě nenaplňuje, nelze jím přenést osobní kontakt a takovou tu těžko popsatelnou chemii, při které vznikají vzájemné sympatie a budují se vztahy s klienty, které jsou základním kamenem pro vytvoření společného obchodu.


 A jak to vidí zástupci vystavovatelů?

1) Jak byla tehdy na začátku března 2020 ve Vaší společnosti přijata zpráva o tom, že veletrh AMPER se posouvá o rok? Jaký byl Váš bezprostřední názor na správnost rozhodnutí zrušit veletrh AMPER v původním termínu 2020? Jak vidíte toto rozhodnutí s odstupem času?

2) Jaká pozitiva a negativa přineslo nekonání veletrhu AMPER 2020 Vaší společnosti?

3) Jak jste rozhodli o účasti či neúčasti Vaší firmy na veletrhu AMPER 2021?

4) Jaké vidíte perspektivy (slabé a silné stránky) podobných akcí, jako je veletrh AMPER, v dalších letech?Ing. Jan Prokš, Ph.D., ředitel asociace, Elektrotechnická asociace České republiky

Ing. Jan Prokš, Ph.D., ředitel asociace, Elektrotechnická asociace České republiky1) Upřímně řečeno, byla to svým způsobem úleva. Všichni jsme viděli, že se situace zhoršuje, vymýšleli jsme scénáře, jak asi bude veletrh vypadat, co budeme muset vyřešit. Zároveň jsme věděli, že mnoho odpovědí budeme schopni nalézt až během samotného konání veletrhu. Moc jsme toho o viru a o onemocnění, které způsobuje, nevěděli.

Rozhodnutí o nekonání veletrhu, které muselo být pro organizátory těžké, nakonec potvrdila i vláda a několik málo dnů po rozhodnutí organizátora obdobné akce zakázala plošně. V dané situaci to bylo, myslím, rozumné rozhodnutí.

Rád bych ale dodal, že tento komentář se týká veletrhu AMPER, ne však podzimního MSV. Na něj jsme byli výrazně lépe nachystáni, materiálně, procesně a zejména informačně. Podzimní rušení veletrhů – za současného otvírání nákupních center – považujeme za chaotické.

2) V Elektrotechnické asociaci již několik let vysvětlujeme okolí, že v budoucnosti přežijí jen ty firmy, které budou plně digitalizovány, projdou digitální transformací. Zcela automaticky budou používat nástroje, jako jsou digitální dvojčata, rozšířená realita, virtuální realita, blockchain, orchestrační platformy atd. Jednoznačně jsme si potvrdili, že bez digitálních nástrojů firmy fungují hůře, v klidných časech nejsou konkurenceschopné a v krizové situaci jim hrozí zánik. Uvědomění si významu digitalizace je jednoznačně plusem.

Negativem nekonání AMPERu je chybějící člověčenství. Tak jako veletrhy nezanikly s nástupem internetu a online obchodů, tak nezaniknou ani kvůli pandemii. Touha lidí setkávat se, komunikovat a vyměňovat si víc než jen technické informace, je obrovská a je jednou z věcí, která nás odlišuje od strojů.

3) Jednoznačně se zúčastníme, chystáme v rámci veletrhu doprovodné akce a zejména valnou hromadu Elektrotechnické asociace České republiky. Pevně věřím, že v květnu bude část populace naočkována, část bude mít přirozeně protilátky a všichni budeme vědět, jak se chovat, jak správně dodržovat hygienu a všechna související opatření.

4) Jak jsem již uvedl, touha setkávat se a mít osobní kontakt není uspokojitelná online. Silnou stránkou veletrhu AMPER a dalších podobných akcí je právě možnost probrat osobně věci okolo byznysu, dodat našemu konání trochu lidství. Toto nezničil ani příchod pokročilých internetových technologií a myslím, že to nemůže hned tak něco nahradit.

Stejná věc je zároveň i hrozbou – veškeré online veletrhy a internetové semináře fungují jen částečně, veletrhy (podle mého názoru) stojí na setkávání lidí z branže a vyměňování si osobních informací, zkušeností, novinek. Zjednodušeně řečeno – cenu výrobku si najdu na internetu, ale na zjištění praktických zkušeností získaných během jeho používání je lepší osobní pohovor.


Ing. Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod a. s.

Ing. Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod a. s.1) Problém a nejistotu ohledně konání veletrhu AMPER jsme pociťovali již v únoru 2020, kdy jsme se zúčastnili veletrhu Aquatherm v Praze. Konečné posunutí tak pro nás nebylo překvapení, ale spíš očekávaný logický krok. Otázkou, kterou jsme museli vyřešit, bylo vypořádání zaplacených záloh na veletrh. Snažili jsme se pochopit situaci pořadatele, ale moc se nám nelíbilo roční „zadržování“ peněz a navíc nejistota, jak to všechno dopadne. Nakonec po dohodě s pořadatelem veletrhu se nám podařilo najít řešení přijatelné pro obě strany. S odstupem času vidíme toto posunutí jako správné.

2) Nekonání veletrhu naší firmě žádná pozitiva nepřineslo, snad kromě snížení nákladů spojených s konáním akce.

Bohužel jsme se nesetkali s našimi dodavateli a zákazníky, se kterými se pravidelně i nepravidelně setkáváme na veletrhu. Jsme výrobce motorů na zakázku, proto náš marketing cílí na osobní jednání se zákazníkem. Jsme zvyklí přímo na veletrzích řešit nejen nové projekty, ale často s našimi zákazníky vedeme i konkrétní technická jednání.

Nemohli jsme prezentovat novinky široké veřejnosti.

Storno celé akce vedlo také k novým jednáním o vrácení zaplacených záloh, o rušení nasmlouvaných služeb atd.

3) O účasti na posunutém veletrhu AMPER je svým způsobem předem rozhodnuto, neboť účast je zakotvena v dohodě mezi ATAS a Terinvestem z roku 2020, takže pokud se veletrh bude konat, budeme při tom.

4) Akce podobného stylu jsou podle našeho názoru důležité i do budoucna, neboť osobní setkání a vazby lze nahradit technologií on-line jen v omezené míře. Současná situace však otřásla důvěrou ve veletrhy u většiny vystavovatelů a další otázkou je, kolik firem zajišťujících např. výstavby stánků nebo firem navázaných na veletrhy tuto krizi přežije. Každopádně jednání B2B jsou pro naši firmu nenahraditelná.


Ing. Roman Hudeček, spolumajitel a jednatel, BONEGA, spol. s r. o.

Ing. Roman Hudeček, spolumajitel a jednatel, BONEGA, spol. s r. o.1) S ohledem na zdravotní situaci a na nedostatek informací o tom, do jaké míry je Covid-19 nebezpečný, jsme zprávu o posunu veletrhu o rok přijali pozitivně. V případě konání se totiž dala racionálně očekávat mnohem menší účast, takže rozhodnutí bylo správné. I s odstupem času vidíme toto rozhodnutí stále pozitivně.

2) Pozitivní jsou především silné motivace k hledání nových přístupů a obchodních cest, jako je online prostředí, videoklipy atd. Tedy snahy částečně nahradit veletrhy jinými formami prezentace. Negativní na zrušení veletrhu je jistě omezení osobních kontaktů. 

3) Ano, chceme se zúčastnit.

4) Domnívám se, že perspektivy obrovských veletrhů obecně nejsou příliš dobré, a to nejen v ČR. Je to však subjektivní pohled člověka, který se zabývá relativně úzkým výrobním sortimentem. Mnohem větší přínosy pro nás mají menší a odborně cílené prezentace. Silnou stránkou veletrhů však zůstávají již zmíněná osobní setkání, zpětné vazby zákazníků na služby a výrobky, které vám zákazníci obvykle písemnou formou nesdělí…


Mgr. Gabriela Bakusová, marketing and communication coordinator CZ&SK, Eaton Elektrotechnika s. r. o.

Mgr. Gabriela Bakusová, marketing and communication coordinator CZ&SK, Eaton Elektrotechnika s. r. o.1) Již několik let se veletrhu AMPER neúčastníme, nicméně vždy jsme se jako partneři účastnili doprovodných programů. Rádi jsme se přišli podívat na stánky ostatních firem z našeho oboru a na novinky, které veletrh nabízí. Tím, že jsme nebyli zaangažovaní jako vystavovatelé, jsme nemuseli řešit organizační, a hlavně finanční záležitosti související s účastí/neúčastí na veletrhu. Samozřejmě chápu důvody a rozhodnutí zrušit konání veletrhu v původním termínu.

2) Zpráva o zrušení veletrhu AMPER pro nás neměla zásadní význam, protože tato akce nepatří mezi naše stěžejní aktivity. Po celý minulý rok jsme se soustředili na nové aktivity, které nám nabídnul rychle se rozvíjející digitální svět. Nové digitální možnosti nám otevřely dveře do zajímavých marketingových příležitostí. Skutečnost, že se veletrh AMPER nekonal, jsme vlastně ani nepocítili. To ale neznamená, že bychom si do budoucnosti vystačili pouze s online prostředím. Osobní setkávání stále patří a bude patřit mezi naše hlavní obchodní a marketingové aktivity.

3) Nevystavujeme, ani jsme to neplánovali.

4) Tento rok nám poodkryl roušku možností online světa a neumím si už představit, že po skončení epidemické situace bychom se vrátili zpět mezi mantinely, kde jsme byli zvyklí pracovat. Do marketingových strategií už musíme zařazovat stále více online aktivit, jako např. webcasty, webináře, digitální veletrhy apod. Online aktivity již zůstanou součástí komunikačního mixu a paralelně poběží s marketingovými projekty, které jsme připravovali před pandemií. Stále více se ukazuje, že vše se dá nádherně propojovat, a umím si i představit, že veletrhy budou jak virtuální, tak na osobní bázi. Nedávno se naše společnost Eaton zúčastnila on-line veletrhu a byla jsem příjemně překvapená, jak vše fungovalo. Zákazník si na jednom místě, jak se říká, z pohodlí domova, našel to, co potřebuje, a mohl také kontaktovat odborníky ve virtuálních místnostech. Takže „skoro“ jako na veletrhu. V této tíživé situaci digitální řešení pomohlo jak vystavovatelům, tak i návštěvníkům.

Podle mého názoru je velice reálná představa, že by veletrh probíhal současně na online bázi a také formou osobních setkáních ve stáncích.


Hana Burianová, communication manager, Endress+Hauser Czech s. r. o.

Hana Burianová, communication manager, Endress+Hauser Czech s. r. o.1) Rozhodnutí společnosti Terinvest o přesunu veletrhu pro nás bylo vlastně „osvobozující“. Již dlouhý čas předtím jsme všichni s obavami sledovali vývoj epidemiologické situace a nikdo si neuměl představit, co to vlastně znamená. Bohužel přípravy na veletrh začínají s mnohaměsíčním předstihem, takže na začátku března jsme měli vše připravené a nastala ta horší varianta – vše rušit. A to jak materiálně, tak i finančně. Pro mě osobně jako organizátora výstav to znamenalo zahodit téměř půl roku práce a také nelehké zrušení pozvánek zákazníkům.

S odstupem času a získanými zkušenostmi víme, že se jednalo o jediné možné řešení, které snad jen mělo přijít dřív. Naše vzájemné domluvy s organizátorem byly vedeny s nadějí na „normální“ situaci o rok později, ale dnes je i tady velký otazník.

2) Pozitivem by mohl být jen velice rychlý přechod do digitální roviny a online spolupráce. Naše společnost pro své zákazníky vytvořila mnoho odborných online seminářů a interaktivní online prohlídku výstavního stánku s detailními modely přístrojů jako na skutečné výstavě, která se měla konat v Hannoveru. Na druhou stranu jsme však přišli o velmi důležité osobní setkávání. Mnoho našich partnerů nás právě na veletrhu navštíví s tím, že si mohou nejen volně pohovořit s našimi specialisty, ale především si přímo „osahat“ nabízenou přístrojovou techniku a vidět ji v činnosti. Veletrhy jsou dnes součástí komunikace mezi obchodními partnery a těžko ji můžeme nahradit.

3) Jak víme ze zkušeností, veletrh by měl být nedílnou součástí naší komunikace se zákazníky. Proto jsme v loňském roce neváhali a s organizátorem se domluvili na přesun naší účasti na letošní rok. Pro obě strany to byl závazek dlouhodobý, ale všichni jsme věřili, že se situace stabilizuje.

4) Výstavy a veletrhy podle mého názoru neskončí. Nejsou to již místa pro uzavírání obchodů v pravém slova smyslu, jak tomu bylo v minulosti, ale je to významná společenská událost pro všechny zúčastněné. Je to společné místo pro výměnu informací, zkušeností či pro získání inspirace z více stran jak pro návštěvníky, tak pro vystavovatele. Co však by mohlo mimo jiné konání těchto akcí negativně ovlivnit, jsou náklady – protože online je to prostě levnější…


Jan Tichý, jednatel, ETI elektroelement s. r. o.

Jan Tichý, jednatel, ETI elektroelement s. r. o.1) Jako ve spoustě jiných společností, i u nás bylo již dříve přijato rozhodnutí účastnit se veletrhu AMPER vždy jednou za dva roky. Pro rok 2020 jsme tedy účast neplánovali. I z tohoto důvodu, pro nás rozhodnutí o zrušení neznamenalo žádnou komplikaci. Brali jsme to jen jako další z logických kroků, který v dané situaci musel přijít a byl zřejmě nevyhnutelný.

2) Jsem člověk, který je rád v osobním kontaktu s přáteli, kolegy, zákazníky – i konkurenty. Jako takový nenalézám žádná pozitiva ve zrušení veletrhu. Ano, je to zřejmě nutné zdravotně bezpečnostní opatření, ale – nevidím na něm nic pozitivního. Negativem je právě ta absence kontaktů. Veletrh je každoročně nabitý novinkami v oboru. Nabízí možnost za jediný den stihnout tolik, co v běžném pracovním období trvá i týdny. Je to určitý každoroční mezník, a jeho vynucené zrušení je negativem samo o sobě.

3) V dlouhodobém plánu s účastí na tomto ročníku počítáme. Máme mnoho novinek a inovací, které chceme představit. Takže rozhodnutí padlo již před časem a stále platí.

4) Jak jsem již uvedl, veletrh je určitým mezníkem, vyvrcholením sezóny, svátkem (chcete-li) každého oboru. Jeho přínosem je výměna zkušeností, možnost informace dát i získat. Hodně informací na malém prostoru a za krátký čas. Doba nás nutí přesouvat vše co se dá do on-line prostoru. Ale tu veletržní atmosféru, ten ruch, prostě to, co dělá veletrh veletrhem, nemůžete vytvořit pomocí jakýchkoli on-line nástrojů. Na druhou stranu to znamená, že masovost takové akce je současně její slabou stránkou. Bohužel v této době je tendence směřovat pryč od podobných akcí, ale podle mě je to obrovská škoda.


Ing. Markéta Alexanderová, marketing manager, HDL Automation s. r. o.

Ing. Markéta Alexanderová, marketing manager, HDL Automation s. r. o.1) Jelikož v březnu 2020 probíhala první vlna pandemie, společnost HDL Automation s. r. o. řešila především ochranu zdraví svých zaměstnanců a jejich přesun na práci z domova. Z tohoto pohledu bylo rozhodnutí zrušit veletrh správné a asi i vzhledem k nastoleným opatřením jediné možné. S odstupem času se správnost rozhodnutí jen potvrdila.

2) Za pozitivum lze uvést, že jsme nemuseli v loňském kritickém roce řešit, zda vystavíme své zaměstnance a potažmo i návštěvníky zdravotnímu riziku. Negativ je mnohem více, například ztráta osobního kontaktu s našimi partnery, zákazníky, dodavateli, nebo ztráta možnosti oslovit potenciální zákazníky, a tím zvýšit povědomí o automatizaci budov a o naší společnosti HDL Automation.

3) K účasti na letošním veletrhu AMPER 2021 nás tak trochu dotlačila situace. Konkrétně volba přesunu nemalé zálohy na rok následující pro nás byla, i přes velký zásah do cashflow, přijatelnější než storno poplatek. Tím ale nepopíráme význam veletrhu AMPER pro náš obchod, a pokud to opatření v tomto roce dovolí, rádi se zúčastníme.

4) Urychlený nástup digitalizace a následné vlny pandemie mají nepochybně negativní dopad na akce vyžadující osobní potkávání. Přesto se domnívám, že sociální kontakty, obzvláště po tak dlouhé absenci, budou chybět. A to platí i v obchodním světě. I když – zde si neodpustím podotknout, že nové online živé veletrhy s videohovory, s povinnou registrací návštěvníků a databází kontaktů, se staly klasickým veletrhům velkou konkurencí.


Ing. Pavel Šumera, jednatel, HENNLICH s. r. o.

Ing. Pavel Šumera, jednatel, HENNLICH s. r. o.1) V první reakci nám to bylo, samozřejmě, líto. Veletrhy obecně jsou pro nás stále důležitou součástí komunikace s potenciálními zákazníky, ale i možností setkat se s těmi stávajícími. Můžeme také na vlastní oči vidět, jak se vyvíjí trh, jaké novinky se objevují. Na druhé straně jsme však rozhodnutí organizátorů v dané situaci chápali.

2) Negativa již vyplývají z úvodní odpovědi. Nemohli jsme standardně tváří v tvář ukazovat a vysvětlovat zákazníkům naše řešení. Na druhé straně nás celá situace s koronavirem posunula. Mnohem více jsme schopni využívat on-line nástroje nejen uvnitř firmy, ale i v komunikaci se zákazníky. V tom vidím pozitivum.

3) Pokud se v předpokládaném termínu veletrh AMPER uskuteční, určitě se rádi zúčastníme.

4) Nejsme specialistou na veletrhy, ale obecně určitě budou mít svou roli i nadále. Je otázka, v jaké podobě. Také o knihách se hovořilo, že postupně zmizí a vidíte, knižní trh funguje a vznikají stále nové technologie, které umožní lidem číst knihy, i když ne v papírové podobě. Možná se bude prosazovat v této oblasti stále více virtuální realita a můžeme se dočkat virtuálních veletrhů. Možnosti jsou nepřeberné.


Ing. Daniel Sidun, spolumajiteľ a konateľ, KIWA SK, s. r. o.

Ing. Daniel Sidun, spolumajiteľ a konateľ, KIWA SK, s. r. o.1) Informácia o presune výstavy AMPER nás neprekvapila, nakoľko sme mali avízo o neúčasti viacerých firiem. AMPER bez časti vystavovateľov v dobe zavádzania obmedzení pre všetkých ľudí by dopadol katastrofálne, preto rozhodnutie presunúť výstavu sme vyhodnotili ako správne. To, čo sme v danom čase nepredpokladali je, že bude pandemická situácia covid trvať celý rok 2020 (bez ohľadu na eskaláciu obmedzení). S odstupom času sa ukázalo preloženie výstavy o rok ako vhodné riešenie.

2) Na výstavách AMPER sme ako výrobná firma mali v minulosti príležitosť stretnúť sa s projektantmi, montážnymi firmami a zákazníkmi. V krátkom čase sme vždy získali spätnú väzbu od používateľov našich výrobkov, prezentovali novinky, zbierali podnety na skvalitnenie našich výrobkov a služieb, prípadne získavali dôveru nových obchodných partnerov. Presunutím výstavy o rok sa jednoznačne zvýšila administratívna záťaž obchodného zastúpenia pre Českú republiku, pasívny prístup zberu informácií sa transformoval na aktívnejší. Taktiež výrobné firmy boli donútené vo väčšej miere využívať ostatné komunikačné nástroje, ukázali sa slabé stránky nepriamej komunikácie face-to-face a pozitívne sa ukázala sila internetovej prezentácie.

3) Zúčastníme sa veľtrhu AMPER, nakoľko považujeme priamu komunikáciu so zákazníkmi za dôležitú. Držíme palce usporiadateľovi Terinvest nájsť optimálne podmienky pri dodržaní všetkých odporúčaných bezpečnostných opatrení.

4) Výstavy majú svoje miesto v marketingových stratégiách výrobných firiem. Socializačný aspekt vysokej koncentrácie odbornej verejnosti má a bude mať svoje miesto pre rozvoj spoločnosti. Pandemická situácia ukázala krehkosť zaužívaných spôsobov tradičnej prezentácie (v EÚ sa preložili alebo zrušili všetky elektrotechnické výstavy) a zdôraznila sa potreba nutnosti diverzifikácie všetkých dostupných služieb na prezentáciu firiem. Taktiež je potrebné doplniť, že usporiadatelia v posledných rokoch málo investujú do inovácii, ktoré by prilákali väčší počet návštevníkov odbornej verejnosti a zároveň aj vystavovateľov. Zdravé konkurenčné prostredie vždy formuje kvalitu poskytovaných služieb, výstavy nie sú výnimkou.


Ing. Vlastimil Volejník, marketingový ředitel, KOPOS KOLÍN a. s.

Ing. Vlastimil Volejník, marketingový ředitel, KOPOS KOLÍN a. s.1) V tu dobu jsme byli názorově rozdělení tak napůl. Probíhaly všechny přípravy, ale polovina zaměstnanců, kteří se měli výstavy zúčastnit, byla přesvědčená, že výstava nebude. Také bylo rozhodnuto, že osobní účast na výstavě je na uvážení každého ze zaměstnanců, protože zprávy o závažnosti onemocnění byly všelijaké. Rozhodnutí bylo v pořádku, jen se obávám, že i termín odložený na květen je ohrožený. Pokud výstava nebude ani v tomto termínu, může to být její konec.

2) Pozitiva byla jednoznačně ve schopnosti dokázat velmi rychle připravit mnoho propagačního materiálu pro online prostředí. Dlouhou dobu jsme mluvili například o tvorbě videoklipů pro propagaci novinek. Pak přišla uzávěra společnosti, koupili jsme techniku, právě jsme měli i nového kolegu na pozici grafika – a najednou šlo vše velmi rychle.

Negativa? Nenakoupili jsme žádné občerstvení, neobjednali hostesky, baristu, nebo dárky pro naše návštěvníky, neubytovali jsme se. Tím jsme nepodpořili ekonomiku.

3) Myslíme si, že v květnu se veletrh stejně neuskuteční. Mnoho věcí máme připravených z loňského roku, tak je oprášíme, ale s aktivitou příprav to nebudeme přehánět. Vládní nařízení se mění často a cokoli předvídat je skoro nemožné. Uvidíme…

4) Jde o to, kolik návštěvníků výstavu navštíví. Myslím, že lidé se viru a nákazy již příliš nebojí, ale přesto bude návštěvnost určitě menší. Za poslední rok se mnoho aktivit přesunulo do online prostředí. Představit novinky lze velmi efektivně, a hlavně kdykoli, na internetu. Výstavy se tak stanou (a do jisté míry již několik let jsou) místem pro osobní setkání obchodních partnerů, kteří za celý rok neměli čas se potkat. Uvidíme, zda tato potřeba lidí občas se vidět a popovídat si zvítězí nad nedostatkem času, kterého je stále méně. Ale jak jsem uvedl, pokud se výstavy do rozumné doby nerozjedou, nerozjedou se již nikdy.


Ing. Ondřej Svoboda, jednatel, Megger CZ s.r.o.

Ing. Ondřej Svoboda, jednatel, Megger CZ s.r.o.1) Tehdy jsme to přijali s úlevou. Patrně všichni kolem nás už v průběhu února vnímali, že situace je opravdu složitá a že se rapidně zhoršuje, takže konání veletrhu bylo nemyslitelné. Nicméně dokud jsme nedostali oficiální zprávu o zrušení veletrhu, museli jsme se připravovat. Pochopitelně – není příliš motivační připravovat něco, o čem jste přesvědčeni, že nebude. Zprávu o zrušení termínu konání jsme dostali 5. 3., tedy 12 dnů před plánovaným začátkem akce, a myslím si, že k tomu mělo dojít o něco dřív. Ale na druhou stranu chápu, že to pro Terinvest bylo strašně bolestivé rozhodnutí. Zrušení bylo jednoznačně správné, já to tak vnímal tehdy a vnímám to tak i dnes.

2) Veletrh je vždy velmi nákladná a vysilující akce. Jezdí nás na něj hodně, takže je to celé organizačně i finančně náročné. Zato se během čtyř dnů potkáme se spoustou lidí, které rádi vidíme a těšíme se na ně. Přesunutí veletrhu nám ušetřilo nějaké náklady, naštěstí se podařilo zrušit ubytování a částečně i jiné nezkonzumované služby, víceméně bez sankcí. Ale chybí nám to potkávání se zákazníky. Na druhou stranu – situace nás přiměla hledat alternativy a jednoznačně nás donutila hledat jiné formy komunikace. Naučili jsme se fungovat mnohem víc online, než jsme to dělali před Covidem. V tomhle mělo zrušení veletrhu určitě pozitivní důsledky; ukázalo nám nové cesty komunikace a marketingu.

3) Tady, popravdě, nebylo příliš co řešit. Terinvest veletrh de iure nezrušil, ale přesunul na rok 2021. Pokud bychom se rozhodli účast úplně stornovat, přišli bychom o polovinu zaplacených záloh. Tyhle peníze se posunuly právě na konto konání AMPERu v roce 2021. Bylo to racionální rozhodnutí. Je třeba dodat, že jsem v té době ani v nejmenším nečekal, že by celá pandemie měla trvat tak dlouho a že by mohla nastat situace, že bude ohrožen termín i letošního veletrhu. Tohle přesvědčení vzalo zasvé někdy v listopadu, kdy se začalo ukazovat, že vakcinace proběhne daleko pomaleji, než bychom si asi všichni přáli. Proto jsem velmi uvítal, že i letošní ročník pořadatelé posunuli, ale bylo by bývalo lepší, kdyby se termín posunul na podzim. Ten předpokládaný květen za současného stavu považuji za velmi málo pravděpodobný.

4) Já osobně se domnívám že tahle situace povede k výraznému snížení významu veletržnictví a firmy, které veletrhy pořádají, budou mít určitě problémy se svou úlohou na trhu.

Jestliže pořadatel žije po celý rok exkluzivně z několika veletržních akcí a na dva roky to všechno musí přerušit, velmi těžko bude zastavený stroj rozjíždět znovu. Existuje sice nějaká vládní pomoc, ale všechno má své limity.

Ale čistě z našeho pohledu vystavovatele: Dva roky tam nepojedeme – a my všichni, i naši konkurenti, zjistíme, že naše neúčast na veletrhu v podstatě neměla žádný dopad. Už několik let jsme na veletrzích žádné obchody nedělali a spoustu nových zákazníků tady nezískáváme. Zato nás to stálo a stojí obrovské peníze. A teď, po té dvouleté absenci, zjistíme, že vlastně nenastala žádná tragédie. Jaký z toho asi můžeme udělat závěr?

Navíc mnoho potenciálních vystavovatelů nebude v dobré ekonomické kondici a řeknou si: „Tohle je první položka, kterou můžeme škrtnout.“ Dá se předpokládat, že takováto situace by přisoudila mnohem větší význam mediálním firmám. K účinné prezentaci se tu nabízejí nové nezávislé platformy.

Napadá mě takový příměr: Svého času byly všude spousty půjčoven videokazet. Jak šel čas a s ním technický pokrok, nastal boom půjčoven DVD – a dnes prakticky neexistuje jediná. Podle mého názoru v tom novém světě spousta věcí bude jiná – a změněný stav určitě povede k tomu, že i veletrhy, tyto velmi specializované služby pro podporu byznysu, v dohledné době výrazně ztratí na významu. Anebo se budou muset hodně snažit a motivovat vystavovatele zcela jinou úrovní služeb.


>> pokračování <<