časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Veletrh AMPER a perspektivy veletržnictví - 2. část

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

1) Jak byla tehdy na začátku března 2020 ve Vaší společnosti přijata zpráva o tom, že veletrh AMPER se posouvá o rok? Jaký byl Váš bezprostřední názor na správnost rozhodnutí zrušit veletrh AMPER v původním termínu 2020? Jak vidíte toto rozhodnutí s odstupem času?

2) Jaká pozitiva a negativa přineslo nekonání veletrhu AMPER 2020 Vaší společnosti?

3) Jak jste rozhodli o účasti či neúčasti Vaší firmy na veletrhu AMPER 2021?

4) Jaké vidíte perspektivy (slabé a silné stránky) podobných akcí, jako je veletrh AMPER, v dalších letech?


 

Ing. Vladimír Schnurpfeil, jednatel, Murrelektronik CZ spol. s r.o.

Ing. Vladimír Schnurpfeil, jednatel, Murrelektronik CZ spol. s r.o.1) Ta zpráva nás nepřekvapila. Sami jsme byli rozhodnuti nevystavovat a rozhodnutí vystavovatele nás o den předběhlo. Z mého pohledu to bylo naprosto logické vyústění aktuální situace. Ani s odstupem času se nemění můj pohled na rozhodnutí nekonat veletrh. Měli jsme od mnoha našich zákazníků a partnerů jednoznačné informace, že o návštěvě ani neuvažují.

2) Pozitiva? Nebyly vynaloženy nemalé náklady na naši účast ne veletrhu. A negativa, určitě chyběl osobní kontakt a možnost využít veletrh pro velké množství osobních schůzek, které se nedají při běžném setkávání stihnout. Osobní kontakty samozřejmě chybí částečně i nadále. Ale celá situace nahrála urychlení v oblasti online setkávání, a to prostřednictvím nejen workshopů, ale i schůzek. Byť chybí stisk ruky, můžeme se vidět a dojednat vše potřebné.

3) Pořád jsme přihlášeni ne veletrh AMPER 2020, který se podle rozhodnutí pořadatele pouze termínově posunul na rok 2021 a nyní místo března na květen. Pro nás je to stále AMPER 2020. Neznám nikoho, kdo je v současné situaci schopen s jistotou predikovat, co bude za pár měsíců. Pokud to situace umožní a veletrh bude, budeme tam i my. Otázkou i přesto zůstává, kolik návštěvníků za této situace přijde.

4) Silnou stránkou každého veletrhu je osobní setkávání, které podle mě bylo, je a bude potřebné a přínosné. Ovšem co se týká masových akcí tohoto typu do budoucnosti, věštil bych z křišťálové koule. Obecně je platné, že se mění způsob získávání informací, a to bude rozhodující pro další vývoj.

Martin Lahoda, jednatel, PHOENIX CONTACT, s. r. o.

Martin Lahoda, jednatel, PHOENIX CONTACT, s. r. o.1) Samozřejmě to byla bolestivá zpráva. AMPER je pro nás důležitá a srdeční událost, na které se setkáváme s našimi zákazníky i partnery, ale rozhodnutí o přeložení bylo zcela pochopitelné a správné. V termínu konání AMPERU první vlna COVID vrcholila a nikdo by nechtěl riskovat zdraví svých lidí.

2) Negativa jsou jasná, zrušení připravované významné akce krátce před vypuknutím znamenalo, že hodně práce a úsilí přišlo vniveč. Pozitivní byla skutečnost, že jsme ušetřili peníze, které jsme potom mohli věnovat na přípravu on-line aktivit – první webináře v podstatě hned v termínu AMPERU, který jsme nazvali „Novinky z Amperu, který svět neviděl“, série školení ve spolupráci s našimi obchodními i mediálními partnery, Dialog Days I a II, atd.

3) V tomto směru jsme vůbec neváhali a potvrdili jsme náš zájem o účast na AMPERu 2021. To jsme ale vůbec netušili, že i tento ročník bude v ohrožení.

4) Po téměř ročních zkušenostech s různými on-line aktivitami, včetně virtuálního veletrhu SPS, který jsme uspořádali pod názvem Dialog Days Fall, musím přiznat, že oba přístupy mají svoje přednosti i slabé stránky. Věřím, že do budoucna pro nás bude nejefektivnější „hybridní“ přístup, tedy účast na kontaktním veletrhu AMPER, podpořeném jeho „digitálním dvojčetem“, které bude sloužit jako pozvánka, ochutnávka, zdroj důležitých informací i jako virtuální alternativa pro ty, kteří se kontaktního veletrhu nebudou chtít zúčastnit osobně. Osobní setkání je v oblasti průmyslového obchodu stále velmi důležité.


Leoš Blažek, Business Development & Marketing Manager, Rittal Czech, s.r.o.

Leoš Blažek, Business Development & Marketing Manager, Rittal Czech, s.r.o.1) Oficiální zpráva o posunutí veletrhu AMPER nás nijak nepřekvapila. S pořadatelem, společností Terinvest, jsme již v předstihu vedli diskusi o posunutí, popřípadě o zrušení veletrhu, protože situace v souvislosti s koronavirem se nevyvíjela ve prospěch hromadných akcí. Rozhodnutí o zrušení AMPERu v březnovém termínu 2020 bylo správné. Nicméně je nutné zmínit, že veletrh nebyl zrušen, ale přesunut na březen 2021. S odstupem času lze říci, že posunutí veletrhu nebylo úplně šťastné řešení, protože posunutý veletrh se opět posunul, tentokrát na květen 2021.

Bohužel ani v tento okamžik nám není známo, za jakých podmínek se bude veletrh AMPER v květnu konat. A jestli vůbec.

2) Nekonání veletrhu AMPER 2020 žádná pozitiva nepřineslo. Zrušení přišlo v poslední možné chvíli, kdy už byl náš veletržní stánek plně připraven, inzerce byla již realizována a ostatní přípravné práce v plném proudu. Museli jsme narychlo vyřešit uskladnění a konzervaci veletržního stánku o ploše 300 m2.

3) S ohledem na již vyrobený veletržní stánek a další investované peníze bylo jasnou volbou využití stánku v roce 2021. 

4) Těžko lze hodnotit vývoj těchto akcí v budoucích letech. Ani po roce s virem netušíme, co bude za týden či měsíc dovoleno nebo zakázáno. A pokud dovoleno, pak za jakých podmínek.

Pevně věříme, že osobní setkávání je nenahraditelné. Účast na výstavách a veletrzích je jednou z mnoha možností, jak osobní setkání realizovat.

Ing. Jiří Kubeš, generální ředitel, SALTEK s. r. o.

Ing. Jiří Kubeš, generální ředitel, SALTEK s. r. o.1) Osobně mě to rozhodnutí překvapilo. Bylo těžké to v danou chvíli hodnotit. Pravděpodobně by se řada zahraničních společností veletrhu neúčastnila, což by jej v očích návštěvníků značně oslabilo, takže z tohoto pohledu bylo rozhodnutí správné. Určitě i s ohledem na zdraví všech možných účastníků. I když – mít dnes taková epidemická čísla jako v březnu, veletrh by se zřejmě konal a žádné restrikce bychom neměli. To je relativita dat.

2) Jsme takříkajíc na vyrovnané hladině. Zrušení tradičního zahájení obchodního roku by za normálních okolností bylo pro nás negativní, ale následná epidemická opatření a všeobecná situace vlastně vše rozhodila natolik, že dopad nebyl výrazný. On vlastně celý rok 2020, byť pro nás obchodně úspěšný, byl velmi improvizační. To, že je dopad zrušení pro nás neutrální, souvisí také s tím, že AMPER je z hlediska skladby návštěvníků dnes už výrazně víc „moravský“, než celostátní. Což posuzuji také jako účastník už pětadvaceti ročníků veletrhu AMPER. Negativa přineslo z pohledu rozvoje obchodu zejména zrušení veletrhů v Německu a dalších státech, do kterých naše společnost exportuje své výrobky.

3) Pokud konání veletrhu v roce 2021 dovolí epidemická situace, zúčastníme se.

4) Doufám, že po současné epidemické situaci bude ještě někdo, kdo veletrh uspořádá a zejména postaví. Věřím, že veletrhy pořád mají místo v komunikačním mixu – jako nástroj pro prezentaci firmy, novinek, akvizici, a hlavně setkávání s poměrně velkým množstvím zákazníků. I když je dnes na extrémním vzestupu obchodní komunikace on-line, skutečné vztahy se bez setkávání nevytvoří. Jasné je, že veletrhy se musí v budoucnosti významně více propojit s ostatními částmi firemního komunikačního mixu a zejména s tolik zmiňovaným „onlajnem“. Samy o sobě nepřežijí, podobně jako sám voják v poli nepřežije. Klíčová je i úloha pořadatelů, aby vytvořili atraktivní nabídku pro návštěvníky. Je to podobné jako u obchodních center; ta slabá, která jen vybírají nájemné, nepřežijí.


Ing. Pavel David, jednatel, SENO spol. s r.o.

Ing. Pavel David, jednatel, SENO spol. s r.o.1) Zprávu jsme přijali kladně, protože jsme byli rádi, že panující nejistota je vyřešena. Vzhledem k tehdejší situaci jsme se obávali, že v případě konání akce budeme na výstavišti bez návštěvníků. A s odstupem času se rozhodnutí o zrušení veletrhu AMPER 2020 jednoznačně ukázalo jako správné.

2) Jako vždy jsme se již nějakou dobu intenzivně věnovali přípravě veletrhu, takže v prvé chvíli převládal spíše smutek nad zbytečně vynaloženou prací a finančními prostředky. Terinvest ale operativně a rychle navrhnul převést dosavadní náklady za účast a realizaci na rok 2021, což jsme okamžitě akceptovali. Také lidé ze společnosti Veletrhy Brno, kteří nám realizují stánek, byli velmi vstřícní. Takže jsme mimo čas strávený přípravou v podstatě finančně tratili pouze za ubytovací storno poplatky. Ostatní náklady jsou vedeny jako záloha na letošní rok. Mrzelo nás, že jsme se nemohli setkat s našimi zákazníky, ukázat, co nabízíme, a potkat při té příležitosti nové firmy a lidi.

3) Na veletrh AMPER 2021 se těšíme. Kdyby nebylo loňského přerušení, byli bychom letos na veletrhu AMPER již podvacáté. Ovšem vývoj pandemie a platná omezení v nás vyvolávají otázku, jestli bude v květnu taková situace, aby bylo možné takovou akci uspořádat. Abychom na sebe se zákazníky nekoukali přes plot. Věříme ale, že obecně se situace bude vracet k normálu.

4) Na tuto otázku je těžké odpovědět několika slovy. Slabou stránku z pohledu hygienicko-epidemiologického jsem zmínil již v předchozí odpovědi. Osobně jsem ale příznivcem skutečného setkávání lidí. Virtuální schůzky a všechny ty „on-line akce přes internet“ mne neuspokojují. A doufám, že je více lidí, kteří mají podobný názor. Takže budeme-li mít příležitost, budeme i v budoucích letech na veletrhu AMPER nebo podobných akcích.


Michal Scholze, marketing & HR manager, Stäubli Systems, s. r. o.

Michal Scholze, marketing & HR manager, Stäubli Systems, s. r. o.1) My jsme již od počátku přesun veletrhu podporovali, zejména kvůli rostoucím obavám o jeho reálnou návštěvnost, pokud by byl zachován termín v březnu 2020 – rozhodnutí organizátorů jsme tedy uvítali a i zpětně to vnímám jako správný krok.

2) Rozhodnutí o přesunu přišlo naštěstí s dostatečným předstihem, nepřišli jsme tedy o investice do přípravy stánku nebo do dopravy exponátů. Vzhledem k pandemické situaci lze jen těžko odhadovat, jaký vliv na nás nekonání veletrhu mohlo mít, když se po řadu měsíců nebylo možné setkávat ani při individuálních obchodních jednáních. Toto všechno dohromady nás naopak nutilo hledat nové cesty, jak oslovit stávající i potenciální zákazníky jinou formou a přes jiné komunikační kanály.

3) Veletrhu AMPER se účastníme opravdu řadu let a patří mezi tradiční události v našem kalendáři. Věřili jsme – a stále věříme – že se v roce 2021 uskuteční. Nechali jsme si tedy převést zaplacené zálohy na letošní ročník a pevně doufáme, že okolnosti umožní veletrh v novém květnovém termínu uspořádat s kvalitní sestavou vystavovatelů a slušným počtem návštěvníků.

4) Za poslední rok jsme si všichni zvykli na webináře, virtuální konference a veletrhy i online jednání – určitě ale nejsem sám, komu chybí osobní setkávání. Velkou otázkou je pro mě také značná úspora času a cestovních nákladů při online komunikaci, na kterou si řada firem nepochybně zvykla. Z mého pohledu mají odborné veletrhy a konference stále své místo v B2B segmentu, budou ale muset tvrdě bojovat o návrat na pozice, které se dříve zdály samozřejmé. Nejlepší cestou je podle mého názoru ještě větší důraz na kvalitní obsah, aby nikdo nepochyboval o přínosu účasti na takové akci, ať už v roli vystavovatele, nebo návštěvníka – to jsou spojené nádoby a bez jednoho nebude druhé. Z naší strany budeme určitě klást ještě větší důraz na kvalitu kontaktů získaných na veletrhu, abychom správně vyhodnotili jeho přínos pro naše obchodní aktivity v porovnání s online nástroji.


Ing. Petr Ovčáček, obchodní ředitel a člen představenstva, TECO a. s.

Ing. Petr Ovčáček, obchodní ředitel a člen představenstva, TECO a. s.1) Vzhledem k tehdejší situaci s nástupem epidemie Covid-19 nejen v tuzemsku nám přišlo logické, že byl veletrh AMPER posunut o rok. Byla to doba velké nejistoty, jak silně nás epidemie zasáhne v zdravotní i ekonomické rovině. Více než myšlenky na přípravu veletrhů jsme se soustředili na hledání informací, jak ochránit naše zaměstnance a rodiny. Priority a také životní hodnoty se poměrně zásadně změnily – a to platí dodnes. I s odstupem času hodnotím rozhodnutí o odložení AMPERu kladně.

2) Jako pozitivní hodnotím to, že absencí nejen veletrhu AMPER, ale i řady dalších, jsme se naučili aktivně vyhledávat zákazníky i jinými způsoby, komunikovat s nimi více on-line, a zefektivnit tak celý proces akvizic nových zákazníků.

Co říci jako negativum? Žádné médium zcela nenahradí osobní jednání se zákazníky, při němž se zkrátka většinou probere více informací než na on-line meetingu. A také člověk přijde o možnost během velmi krátké doby (po dobu trvání veletrhu) potkat na jednom místě velkou spoustu partnerů, zákazníků, technologií. Uskutečnit v on-line formě podobné množství jednání a setkání, jako zvládneme osobně na AMPERu, je časově podstatně náročnější a prakticky v podobném rozsahu ani není možné.

3) Veletrh AMPER je pro nás stěžejní tuzemský veletrh, na kterém jsme nechyběli v posledních více než 20 letech, takže rozhodování bylo velmi snadné, a to zúčastnit se. I když v současné době a v situaci se stále extrémním počtem nakažených v ČR začínáme mít obavy, zda v květnovém termínu půjde veletrh v obvyklé podobě uskutečnit.

4) Rok 2020 nám ukázal, že i bez veletrhů lze žít, pracovat, hledat nové zákazníky a pečovat o stávající. Asi ne trvale beze všech, ale zkrátka jde to. Nejen naše společnost, ale i jiní se přizpůsobili a fungují bez veletrhů. To je ovšem dost podstatná zkušenost pro firmy a špatná zpráva pro společnosti pořádající veletrhy. Firmy si ověřily, že bez veletrhů nebo s omezenými veletrhy lze fungovat, někdy dokonce lépe a efektivněji. Očekávám, že v budoucnosti může dojít jednak k redukci počtu odborných veletrhů, jednak k větší koncentraci vystavovatelů a návštěvníků. Firmy zjistí, že je možné zmenšit stánky, zefektivnit prezentaci, a ušetřit tím nemalé prostředky. Tohle už byl, podle mých zkušeností, standard v USA – a po událostech v Evropě spojených s pandemií Covid-19 bych očekával, že tento trend dorazí i k nám. Na rozdíl od firem pořádajících veletrhy, pro něž je to byznys, to vidím jako pozitivní pro firmy, které vystavují. A osobně bych očekával, že ne všechny veletrhy z doby před pandemií dokážou prosperovat v budoucnosti.


Ing. Adam Škorpík, obchodní ředitel, Unipi technology

Ing. Adam Škorpík, obchodní ředitel, Unipi technology1) Příjemná zpráva to pro nás nebyla. Již několik let je pro nás veletrh AMPER svým způsobem „domácí“ akcí, během které každoročně představujeme nové produkty i služby. Zároveň s tím je pro nás veletrh i vydatným zdrojem zpětné vazby, neboť se během jeho konání můžeme se zákazníky setkávat osobně a pohovořit s nimi o jejich potřebách a názorech. Tyto informace nám poté výrazně pomáhají při vývoji našich produktů. Posunutí veletrhu nás o vše zmíněné připravilo, což nás mrzí. Na druhou stranu si ale uvědomujeme, pod jakým tlakem pořadatelé byli kvůli situaci okolo pandemie koronaviru. V konečném důsledku proto považujeme rozhodnutí veletrh posunout za zcela správné.

2) Jako pozitivum určitě vnímáme možnost získaný volný čas investovat do dalšího vývoje a vylepšování našich produktů. Zároveň jsme také měli příležitost soustředit se na vylepšení naší online propagace a hledat nové způsoby oslovování zákazníků. Negativa se vesměs týkala ekonomické stránky věci, neboť během veletrhu jsme obvykle navázali mnoho významných obchodních kontaktů. Tyto věci ale jsou vzhledem k současné situaci až na druhém místě za ochranou zdraví.

3) Naším dlouhodobým cílem je vytvářet inovativní produkty a získávat co nejvíce nových zákazníků. Z toho důvodu je pro nás klíčová zpětná vazba – a osobní setkání je nejlepším způsobem, jak ji získávat. Ze zkušenosti totiž víme, že jeden rozhovor nad kávou vydá za desítky telefonátů a e-mailů. Proto se na AMPER 2021 velmi těšíme a pevně doufáme ve stejně početnou účast jako v předchozích letech.

4) Coby nová firma se snažíme především oslovit co nejvíce zákazníků a aktivně šířit povědomí o našich produktech a službách. V těchto ohledech je pro nás AMPER ideální místo. Zároveň ale máme jistou obavu z toho, aby se veletrh neproměnil v akci určenou pro malé soukromé firmy. Naopak si myslíme, že by měl AMPER udržet vyvážený poměr mezi silnými a menšími vystavovateli. Silní vystavovatelé totiž dokážou přilákat velké společnosti, se kterými díky tomu přijdou do styku i nové rostoucí firmy.


Zdeněk Štěpka, marketing, WAGO-Elektro spol. s r.o.

Zdeněk Štěpka, marketing, WAGO-Elektro spol. s r.o.1) Nikdo tou dobou nedokázal dohlédnout, jaký vývoj v nejbližších dnech nastane. Co jsme ale cítili všude kolem sebe, byla nejistota. Od zákazníků jsme dostávali váhavé zprávy o tom, že zvažují, zda veletrh navštívit, či ne. Z tohoto pohledu bylo správné a logické konání veletrhu odložit. Než organizovat neúspěšný veletrh s malou účastí, to radši ho neorganizovat vůbec. Naštěstí i termínově se to povedlo zastavit ještě včas. Materiál na veletrh už byl sice připraven, ale ještě nebyl na cestě, takže se zabránilo dalším velkým ztrátám.

2) V samotném nekonání veletrhu žádná pozitiva nevidím. Donutilo nás to ale rychleji vymýšlet a dotahovat některé, především online projekty, na které bylo do té doby stále dost času. Negativ je naopak spousta a vyplývají především z toho, že WAGO má svůj byznys postavený z velké části na budování vynikajících vztahů se zákazníky. A to se v online prostoru a po telefonu provozuje výrazně hůř.

3) Pokud to situace dovolí a bude předpoklad, že i z pohledu návštěvnosti to bude veletrh úspěšný, tak se s radostí zúčastníme.

4) Při podobných debatách ve svém okolí často slýchám názor, že význam veletrhů bude stále více klesat. Ale já si to nemyslím. Z mého pohledu poslední rok ukázal, jak moc lidem chybí dříve tak samozřejmé a obyčejné věci jako osobní setkávání. A platí to i v byznysu. Proto osobně věřím, že jakmile to bude možné, veletrhy znovu ožijí. Možná z pohledu vystavovatelů nebudou v některých případech tak okázalé, jako dřív, to samozřejmě záleží na finančním dopadu této krize, ale z návštěvnického pohledu mohou být výstavy a veletrhy klidně úspěšnější, než v minulých letech byly.


Pár slov od každého

Stěžejní věty, vybrané z odpovědí všech účastníků multirozhovoru, tvoří zajímavý kolektivní názor na veletržnictví na přelomu ledna a února 2021.

• Tradiční forma veletrhu, založená na osobním setkání s klienty, má především pro průmyslové firmy velký význam, a to nejen v klíčových tématech …Virtuální prostřední lidi dlouhodobě nenaplňuje, nelze jím přenést osobní kontakt a takovou tu těžko popsatelnou chemii, při které vznikají vzájemné sympatie a budují se vztahy.

• V budoucnosti přežijí jen ty firmy, které budou plně digitalizovány, projdou digitální transformací.

• Jsme zvyklí přímo na veletrzích řešit nejen nové projekty, ale často s našimi zákazníky vedeme i konkrétní technická jednání.

• Silnou stránkou veletrhů zůstávají osobní setkání, zpětné vazby zákazníků na služby a výrobky, které vám zákazníci obvykle písemnou formou nesdělí…

• …je velice reálná představa, že by veletrh probíhal současně na online bázi a také formou osobních setkáních ve stáncích.

• Výstavy a veletrhy … nejsou již místa pro uzavírání obchodů v pravém slova smyslu, jak tomu bylo v minulosti, ale je to významná společenská událost pro všechny zúčastněné.

• Doba nás nutí přesouvat vše, co se dá, do online prostoru. Ale tu veletržní atmosféru, ten ruch, prostě to, co dělá veletrh veletrhem, nemůžete vytvořit pomocí jakýchkoli online nástrojů.

• …sociální kontakty budou chybět. I když nové online živé veletrhy s videohovory, s povinnou registrací návštěvníků a databází kontaktů, se staly klasickým veletrhům velkou konkurencí.

• Veletrhy obecně určitě budou mít svou roli i nadále. Je otázka, v jaké podobě. … Možná se bude prosazovat v této oblasti stále více virtuální realita a můžeme se dočkat virtuálních veletrhů.

• …usporiadatelia v posledných rokoch málo investujú do inovácií, ktoré by prilákali väčší počet návštevníkov odbornej verejnosti a zároveň aj vystavovateľov.

• Negativa? Nenakoupili jsme žádné občerstvení, neobjednali hostesky, baristu nebo dárky pro naše návštěvníky, neubytovali jsme se. Tím jsme nepodpořili ekonomiku.

• Veletrhy, tyto velmi specializované služby pro podporu byznysu, v dohledné době výrazně ztratí na významu. Anebo se budou muset hodně snažit a motivovat vystavovatele zcela jinou úrovní služeb.

• Silnou stránkou každého veletrhu je osobní setkávání, které … bylo, je a bude potřebné a přínosné.

• …do budoucna pro nás bude nejefektivnější „hybridní“ přístup, tedy účast na kontaktním veletrhu AMPER, podpořeném jeho „digitálním dvojčetem“.

• Pevně věříme, že osobní setkávání je nenahraditelné. Účast na výstavách a veletrzích je jednou z mnoha možností, jak osobní setkání realizovat.

• I když je dnes na extrémním vzestupu obchodní komunikace online, skutečné vztahy se bez setkávání nevytvoří. … veletrhy se musí v budoucnosti více propojit s ostatními částmi firemního komunikačního mixu a zejména s tolik zmiňovaným „onlajnem“.

• Osobně jsem příznivcem skutečného setkávání lidí. Virtuální schůzky a všechny ty „online akce přes internet“ mne neuspokojují.

• …odborné veletrhy a konference mají stále své místo v B2B segmentu, budou ale muset tvrdě bojovat o návrat na pozice, které se dříve zdály samozřejmé.

• Firmy si ověřily, že bez veletrhů nebo s omezenými veletrhy lze fungovat, někdy dokonce lépe a efektivněji. Očekávám, že v budoucnosti může dojít jednak k redukci počtu odborných veletrhů, jednak k větší koncentraci vystavovatelů anávštěvníků (…zmenšit stánky, zefektivnit prezentaci).

• AMPER by měl udržet vyvážený poměr mezi silnými a menšími vystavovateli. Silní vystavovatelé totiž dokážou přilákat velké společnosti, se kterými díky tomu přijdou do styku i nové rostoucí firmy.

• …poslední rok ukázal, jak moc lidem chybí dříve tak samozřejmé a obyčejné věci jako osobní setkávání. A platí to i v byznysu. …věřím, že jakmile to bude možné, veletrhy znovu ožijí.

>> zpět na 1. část rozhovoru <<