Aktuální vydání

Číslo 4/2021 vyšlo tiskem 14. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 3. 5. 2021. 

Téma: Inteligentní budovy; Elektroinstalace; Zabezpečovací technika

Hlavní článek
Elektrické a úžitkové vlastnosti komerčných primárnych alkalických článkov

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

Vánoční osvětlení – světla vyprávějí

13. 12. 2019 | Mgr. Eva Poláčková | Vánoční dvůr Dobrovíz | www.decoled.cz

Světlo může být počátkem, tak jako traduje nejstarší podobenství o jeskyni, počátkem cesty či pochybnosti, která nás přivádí k poznání. Krása podobenství jako metafory evropské vzdělanosti je v náznaku směřování, cesta za světlem zjevuje ideál předávání, tradování i míry. Ideály osvícenství naopak tuto prvotní představu determinují svými potřebami a idejemi, které v jistém smyslu předurčily a předurčují náš moderní život.

Světlo má svůj vlastní příběh a my lidé ho využíváme k vyprávění svého příběhu, neboť i my jsme stvořeni ze světla, jak se nás o tom pokoušel přesvědčit nedoceněný J. A. Komenský v rozbouřeném 17. století. Jak souvisí symbolický význam světla se světlem, které využíváme dnes k osvětlení, bezpečnosti či jako utvářející prvek designu? Snad nebude troufalé uvést zamyšlení paralelou, ve které by mohla inspirující cesta za světlem symbolizovat cestu za přirozeností člověka a jeho potřebami. Alespoň takové pocity se mohou vynořit při současné diskusi o teplotě chromatičnosti, světelném smogu apod.


Obr. 1. Světelná fontána může napodobovat pohyb vody tekoucím světlem, 
může být i stylizována

Ač naše vyprávějící světlo je často spojováno s veřejným osvětlením, ponechme každému, co jeho jest. Se vznikem veřejného osvětlení se zrodila na počátku 20. století i potřeba využít světla pro jiné účely než k osvětlení: osvětlení vánočního stromu – osvětlení pro radost. Není cílem hodnotit tuto potřebu, ke které ještě mnozí chovají přezíravý postoj. Světlo je součástí moderního designu, architektonickým prvkem i stavebním kamenem osvětlení, jež vypráví.

Po letech přestavby a rozvoje našich měst nadchází doba, kdy se města vracejí městům, rozvíjí se péče o místní život, doba kultivace otevírá nové možnosti a způsoby společenského rozhovoru, poptávky i nabídky. Tak, jak se zdálo v minulosti zbytečné, ba dokonce marnotratné věnovat pozornost formě – oblečení či svému zevnějšku, nedařilo se i některým odvětvím, která jsou dnes už součástí našeho každodenního života.


Obr. 2. Andělé ve Vánočním dvoře – různé
podoby andělských ztvárnění (kolekce 2018)

Slavnostní a vánoční osvětlení, tak trochu zbytečnost či nutnost v podobě rozsvíceného stromu v jedněch očích a odvětví s ambicemi povýšit průmyslovou výrobu na umění v očích druhých.

Prostorem představujícím tyto názory a odlišné světy jsou naše náměstí, města a obce, veřejný prostor.

Slovníkem ekonomiky jsou externality, slovníkem provozovatelů je to veřejné osvětlení, slovníkem nás spoluobčanů je to domov.

Obr. 3. Zámecký park v Jičíně – světla každý rok vypráví jiný příběh s respektem k prostředí
Obr. 3. Zámecký park v Jičíně – světla každý rok vypráví jiný příběh
s respektem k prostředí

Charakter slavnostního a vánočního osvětlení předurčují protichůdné požadavky – rychlost a zároveň žádaná neotřelost. V určitém časovém úseku splnit přání mnohým jedinečným způsobem, každému po svém, bezpočet originálních řešení tady a teď, je těžké. Najít řešení na míru mnoha rozličným pohledům a přitom vždy alespoň trochu jinak variovat podobná zadání. Zkrácený rozhodovací proces k realizaci – Vánoce jsou jednou v roce – by neměl být s ohledem na výsledek podmiňován časem.

Obr. 4. Vánoční dvůr Dobrovíz – pohádkové i skutečné zvířecí rodinky jdoucí do betléma – vánoční příběh
Obr. 4. Vánoční dvůr Dobrovíz – pohádkové i skutečné zvířecí rodinky
jdoucí do betléma – vánoční příběh

Koncepční přístup, odpovědnost za svěřený veřejný prostor nemusí být prázdný pojem, jak dokládají některé obce a města. Jak se přiblížit tomuto stavu vyváženosti kompetentními přístupy na obou stranách – mezi dodavateli i zadavateli?

V době chytrých řešení a chytrých měst je důležitá koncepce, záměr, respekt k prostoru a vědomí zákonitostí namísto subjektivních pocitů líbivosti. Jako ve všech oborech rozhoduje vzdělanost, vědomí kulturních souvislostí a schopnost naslouchat povolaným a zkušeným, ač pokušení subjektivního hodnocení je v takovém případě (stejně jako v umění) těžké se ubránit.

Ochrana životního prostoru kolem nás a různá ekologická opatření vyvolávají různé diskuse, jejichž téma lze shrnout slovy světelné „znečištění“. Paralelou zmiňovaného odvětví slavnostní a vánoční výzdoby je možné hovořit o estetickém „znečištění“, v případě porušení respektu architektury, genia loci apod.


Obr. 5. Světelná výzdoba může být originální pojetím i využitím – světelný orel

V soukromém či komerčním světě je těžké odmítnout požadavky zákazníka, ale v případě svěřeného prostoru by měl probíhat zasvěcený dialog, který nepřipustí dehonestaci prostředí a nepodlehne přáním jednotlivce. Zárukou úspěšného procesu a zdařilé realizace je osvícený zadavatel a kompetentní dodavatel. Odborníci na obou stranách rozhodovacího procesu.

Hvězdné nebe v zahradě Slovanského domu v Praze – oblíbený foto point
Obr. 6. Hvězdné nebe v zahradě Slovanského domu v Praze – oblíbený foto point

Na trhu je mnoho subjektů nabízejících tyto služby, méně je prověřených požadavkem zajistit v krátkém čase originální výzdobu. Úspěšnou cestu představuje schopnost naslouchat a nabídnout nejvhodnější řešení s respektem ke všem zmiňovaným aspektům a realisticky převést představy do praxe. Podobně jako v jiných uměleckých oborech rozhoduje obsah a způsob sdělování, formou absenci obsahu nelze nahradit. Pravdivost úsloví, že krása je v jednoduchosti, platí i pro vánoční výzdobu. Není pravda, že zdařilá výzdoba odpovídá jen výši veřejných rozpočtů. Cestu od návrhu k realizaci ovlivňují mnohé faktory – vědomí představ a schopnost naslouchat doporučením, korektní návrh a variantní řešení, technické zajištění s respektem k estetickému ztvárnění a úspěšná realizace.

V současné době mnohé služby na míru vyžaduje i vánoční výzdoba – výzdoba „na klíč“, pronájem, a zejména stále více získává na atraktivitě pronájem dekorace či zajištění celé výzdoby. Často se vítězem stává ten, kdo nabízí koncept, příběh… Příběh nevytvoří ozdoby na svítidlech veřejného osvětlení, ale trojrozměrné interaktivní dekorace, jež mají vtip a obsah, podobné požadavky z vánoční výzdoby obchodních center se přenášejí do našich měst…

Obr. 7. Světelná vánoční pohádka o ježkovi – Obchodní centrum Letňany
Obr. 7. Světelná vánoční pohádka o ježkovi – Obchodní centrum Letňany

Světlo není jen nástrojem osvětlení ani ozdobou stromečku, ale dokáže vyprávět náš příběh o radosti vánoční zvěsti, která říká slovy evangelia, že je to dobré. Vánoční výzdoba už nechce kopírovat realisticky jako divadelní scéna 19. století dokonale propracovanými kulisami prostředí – v našem případě vánoční strom, ale pohrává si s metaforikou, poezií, nadsázkou, aniž by devalvovala obsah vánočního poselství. Humor, originalita, nadsázka pomalu pronikají do slovníku vánoční výbavy – výzdoby, a to je dobré. Všichni jsme zváni k radosti z vánoční zvěsti, na jejíž počest rozsvěcujeme svět, a tak nechme světla vyprávět…

 

 

 

 


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 6.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.