Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Tecomat Foxtrot řídí osvětlení v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání v Boskovicích

18. 9. 2020 | Ing. Jaromír Klaban | Teco a. s. | www.tecomat.cz

Na začátku školního roku 2019/2020 bylo v Boskovicích otevřeno nové Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání napojené na základní školu ve Slovákově ulici. Jde o architektonický bonbonek, kde světlo velkoprostorových učeben hraje jednu z hlavních rolí.

Na začátku školního roku 2019/2020 bylo v Boskovicích otevřeno nové Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání napojené na základní školu ve Slovákově ulici. Jde o architektonický bonbonek, kde světlo velkoprostorových učeben hraje jednu z hlavních rolí.


Obr. 1. Osvětlení jezírka; efektní pozadí přitom tvoří základní, ryze funkční osvětlení učeben (foto: Matúš Nedecký)

V centru jsou vybudovány čtyři nové odborné učebny. Učebna techniky a technologií, vybavená CNC soustruhem, hydraulickými modely, 3D tiskárnami nebo třeba modelem parního stroje. Dále učebna dřevovýroby, kovovýroby a elektro (obsahující jak klasické stavebnice Merkur, tak i programovatelné stavebnice Lego), učebna drobných ručních řemesel a přírodovědná učebna. Zde je mimo jiné i pracoviště s mikroskopy, akvárium i terárium. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a dalšími prvky moderní výuky.

Součástí vnitřních prostor jsou také sociální zařízení, sklady a kabinet. Dále je tu venkovní učebna – amfiteátr s kapacitou 160 návštěvníků, výbornou akustikou a multimediální výbavou pro večerní projekce, doplněnou působivou kombinací různých osvětlovacích prvků.

V areálu centra se rovněž nachází biotop s jezírkem, různé hrací prvky a též několik laviček, které vybízejí k příjemnému posezení.

Vnitřní prostory jsou osvětleny programovatelnými svítidly systému DALI. Jde o 110 svítidel, která mohou být kdykoliv překonfigurována do libovolných skupin a funkcí podle aktuálních potřeb jednotlivých učeben. Sběrnice DALI směřují do rozváděče s PLC systémem Tecomat Foxtrot, který se také stará o řízení venkovního osvětlení (okolo jezírka, v prostorách amfiteátru a dekorační osvětlení areálu). Foxtrot tady má navíc kromě jiného na starosti řízení podlahového topení.


Obr. 2. Osvětlení amfiteátru pro až 160 sedících je součástí komplexního osvětlení řízeného systémem Tecomat Foxtrot (foto: Matúš Nedecký)

Ovládání jednotlivých osvětlovacích prvků je zajištěno jak formou klasických nástěnných ovladačů v jednotlivých místnostech, tak i prostřednictvím webového rozhraní, které může být ukryto třeba pod ikonkou aplikace iFoxtrot v chytrém telefonu správce budovy. Výhodou je také možnost budoucího přizpůsobení řídicího systému případným měnícím se potřebám areálu (včetně možnosti případné dálkové správy celého systému prostřednictvím služby TecoRoute).

O instalaci osvětlení a hardwarové řešení řídicího systému se postarala společnost MAXUS Light, s. r. o., systém programovala a oživila firma Rameco, s. r. o.

Obr. 3. Přisazená LED svítidla vytváří v amfiteátru zajímavé geometrické efekty (foto: Matúš Nedecký)
Obr. 3. Přisazená LED svítidla vytváří v amfiteátru zajímavé geometrické efekty (foto: Matúš Nedecký)

O systému Tecomat Foxtrot

Systém Tecomat Foxtrot je univerzální stavebnicový řídicí systém schopný pokrýt jak svým hardwarem, tak především softwarem libovolnou kombinaci technologií nejen v domech a budovách, ale i v průmyslových technologiích, ve strojích nebo v procesech. Vyhovuje i trendu současné doby – decentralizované energetice: od fotovoltaických elektráren na střeše objektu přes akumulaci energie elektrické (v bateriích) či tepelné (v bojlerech) až po elektromobilitu a její začlenění do energetického mixu.

Ve vztahu k řízení osvětlení stavebnice Foxtrotu obsahuje pro spínání, stmívání, řízení barvy nebo teploty chromatičnosti kompletní řadu elektronických modulů, které respektují charakter vlastního světelného zdroje. Žárovka se ovládá fázovou regulací, ale jinak než kompaktní zářivka nebo „LED žárovka“, které vyžadují spínání v nule, LED pásek vyžaduje pro stmívání řízení napětí, LED čipy potřebují řízení stejnosměrným proudem. Na trhu se jako zdroje většinově používají tzv. předřadníky, které mají různé typy ovládání. Jednou jsou to šířkově modulované pulzy, jindy digitální protokoly, jež se v čase jako standardy ve světě postupně i vyvíjejí. Počínaje např. protokolem DSI přes nejrozšířenější standard DALI až k dnešnímu DALI2. Na všechny tyto principy má Foxtrot technické řešení, které je navíc modulární.


Obr. 4. Prázdné učebny v průběhu dokončování stavby, avšak již se zprovozněným osvětlením s předřadníky stmívanými a řízenými po sběrnici DALI

Tecomat Foxtrot má ve svém sortimentu integrovány nejen akční členy, ale i senzory intenzity osvětlení, připojí čidla pohybu PIR, může připojit nástěnné ovladače jak klapkové, tak s otočným prvkem. Na tutéž sběrnici připojí elektroměr, kdyby v systému bylo požadováno měření spotřeby např. pro prokazování úspor. Má akční členy na sběrnici i pro ovládání žaluzií, což je z hlediska technologií samostatný obor, ale z hlediska celkového pojetí řízení osvětlení v interiéru v podstatě neopominutelná součást. Protože žaluzie zároveň ovlivňují i tok energie dovnitř, a mají tudíž vliv na výslednou teplotu interiéru, je nutné koordinovat opravdu všechny technologie v budově. Systém Tecomat Foxtrot je na to připraven, což je dobrá zpráva pro systémové integrátory a projektanty, protože jedním systémem obsáhnou objekt jako celek. A dobrá zpráva i pro investory, neboť na trhu existuje systém s průmyslovou odolností, dlouhodobými zárukami a ještě delší životností a s trvalou technickou podporou, který ochrání jejich investici.

Systém Tecomat Foxtrot vyvíjí a vyrábí kolínská firma Teco a. s. a jeho nejnovější verze Foxtrot 2 je na vrcholku pyramidy deseti navazujících generací řídicích systémů, které se z Kolína dodávají do celého světa již 44. rokem.

Ing. Jaromír Klaban
Teco a. s.
, Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín
klaban@tecomat.czwww. tecomat.com

 

Obr. 5. Od prvního dne se řízené osvětlení stalo samozřejmou, spolehlivou a „neviditelnou“ součástí infrastruktury nového boskovického Centra polytechnické výchovy a vzdělávání; pozornost návštěvníků je soustředěna na dobře nasvětlené výukové pomůcky, což bylo i cílem

Obr. 6. Částečně zakrytovaný silnoproudý rozváděč, kde našel své místo i Tecomat Foxtrot se dvěma master moduly sběrnice DALI (nalevo od základního modulu) a s několika moduly s reléovými výstupy pro dvoustavové zapínání vybraných svítidel, Foxtrot je zde žlutým kabelem připojen do sítě LAN a dále prostřednictvím služby TecoRoute i bezpečně k internetu pro dálkovou správu a ovládání

Obr. 7. Detail CP-1001 se dvěma master moduly DALI, každý z nich umí ovládat až 64 svítidel

Obr. 8. Správné osvětlení je pro učebny, resp. pro pozornost a soustředění žáků rozhodující; správná teplota chromatičnosti a index podání barev jsou dány projektem a výběrem správných svítidel – zde stropních panelů; intenzita osvětlení je v čase proměnná a tady se o její přesné nastavení stará systém Tecomat Foxtrot (foto: Matúš Nedecký)