Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Technika v domácnosti (69)

1. 1. 2021 | Mgr. Lucie Střechová | Národní technické muzeum | www.ntm.cz

Vývoj domácích spotřebičů v Československu se v 60. letech 20. století nesl v duchu inovací a modernizace stávajících oborových řad.

Moderní vynálezy pro domácnost pohledem Moderní ženy roku 1929

Časopis Moderní žena přinášel příspěvky na různá témata od popisu, jak se starat o prádlo, přes popis služeb kosmetického salonu po vyobrazení nových vyšívacích vzorů. Překvapivý je však závěr časopisu, který se pravidelně zabýval technickými novinkami a obsahoval i eseje na téma pokroku v domácnostech. V prvním čísle z roku 1929 je velmi zajímavé pojednání s názvem Moderní vynálezy pro domácnost. Článek v úvodu vysvětloval, že „nové vynálezy a vymoženosti osvobozují hospodyni od úmorné a nepřetržité domácí práce“, a vyzdvihoval i tehdejší muže, kteří podle autorky začali mít zájem na zjednodušení domácích prací, a dokonce zdůraznila jejich roli v pomoci ženě organizovat domácnost. Ano, právě muži zajímající se o technické novinky se v těchto letech v domácnostech stali nositeli pokroku. Díky novým technickým přístrojům, které bylo možné velmi efektivně v domácnostech uplatnit, začali muži konečně projevovat zájem o organizaci domácích prací.

Fakt, že elektřina začala ve druhé polovině 20. let 20. století pro své pohodlnější používání vítězit nad plynem, dokazuje i komentář autorky článku: „Největší služby prokazují stroje poháněné elektrickým proudem – jsou to různé systémy vyssavačů prachu, o jejichž významu je dnes již zbytečno přesvědčovat. I zatvrzelý odpůrce uzná, že čistění bytu bez víření prachu a vynášení těžkých předmětů je pohodlné a hygienické. Pro velké domácnosti jsou výhodné elektrické leštiče parket. Těžkou práci s praním odstraní a na několik hodin zkrátí elektrické pračky. Žehlení elektrickými žehličkami je pohodlné a čisté.

Citace z tohoto článku dokládají, jak byla tehdejší československá společnost moderní. Už v roce 1929 nepřipouští autorka příspěvku diskuse nad účelností využití vysavače v domácnostech. Toto prohlášení vysvětluje, proč u nás vysavače nejrůznějších značek byly tak dobrým prodejním artiklem po celá 30. léta 20. století. Vypovídající je i věta o praní – že těžkou práci lze zkrátit jen na několik hodin, to naopak dokládá, jak dlouhotrvající dřinou praní nadále bylo. I zmínka o žehlení prozrazuje, jakým vysvobozením byl pro ženy příchod elektrických žehliček. Zmizelo složité nahřívání nebo poměrně nebezpečný a ušpiněním hrozící výhřev pomocí plynového hořáku. Prostě elektřina byla v moha směrech osvobozujícím faktorem!

Technika v domácnosti (68)

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021