Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světlo 2011 – 5. oznámení

21. 7. 2011 | |

Česká společnost pro osvětlování a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na 19. konferenci Světlo 2011.
 
Cílem konference je prezentace vědeckých a technických poznatků předních odborníků pracujících v oboru osvětlení, jakož i vzájemné setkání odborníků z evropských zemí s možností vyměňovat si zkušenosti. Konference poskytuje příležitosti k rozšíření současných kontaktů a předávání si zkušeností z oboru.
 
V místě konání konference bude zároveň výstava, která bude prezentovat technický pokrok v oboru světelné techniky.
 
Pro účastníky konference bude připraven bohatý program s možností návštěvy významných památek v centru Prahy. Jeho součástí bude výlet lodí po Vltavě s výjimečným představením slavnostního osvětlení památek Prahy. Účastníci konference mohou využít příležitost a navštívit veletrhy For Arch a Architecture Week.
 
Konference je určena pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, provozovatele a správce osvětlení. Stejně tak se jí může zúčastnit i široká veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.
 
Tematické oblasti:
Regulace a řízení moderních světelných zdrojů v interiérech · LED a vnitřní osvětlení · Energetické audity a úspory osvětlovacích systémů v budovách · Osvětlování venkovních prostorů · Pohled na venkovní osvětlení (využití LED) · Rušivé světlo · Problematika poměru jasů na komunikacích · Nové světlené zdroje pro veřejné osvětlení · Osvětlení nebezpečných úseků komunikací · Hygiena – legislativa · Vliv osvětlovacích soustav na energetiku · Netradiční způsob dodávky energie
 
Jednací jazyk:
čeština, slovenština a angličtina (s tlumočením v hlavním sále)
 
Přednášky budou rozděleny do těchto sekcí:
Hygiena, elektro, vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení a veřejné osvětlení, anglická sekce I a II
 
Program:
21. 9. 2011
10.00 až 15.00: příjezd a registrace účastníků, fakultativní prohlídka Prahy
15.00 až 15.30: zahájení
15.30 až 16.00: nosná přednáška – Habel Jiří, Žák Petr – Současnost a budoucnost světelné techniky
17.30 až 18.30: valná hromada České společnosti pro osvětlování
19.00: welcome drink
18.30 až 19.00 – odjezd od hotelu Olympik na loď
19.00 až 23.00 – projížďka lodí po Vltavě
23.00 – odjezd do hotelu nebo samostatná prohlídka noční Prahy
9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby – I. prohlídka pamětihodností města Prahy
 
22. 9. 2011
8.30 až 12.00: vyzvané přednášky
13.00 až 14.30: vstupy vystavovatelů, poster sekce
15.00 až 18.30: jednání v sekcích: anglická sekce I, hygiena, venkovní osvětlení
19.00: společenský večer
9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby – II. prohlídka pamětihodností města Prahy
23. 09. 2011
9.00 až 12.30: jednání v sekcích: anglická sekce II, vnitřní osvětlení a elektro, veřejné osvětlení
13.00: doprovodný program
 
Bližší informace včetně přihlášky na www.svetlo2011.cz
 
odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282
 
organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956, fax: 596 116 874
e-mail: sokanska@csorsostrava.cz
 

Seznam referátů

 
Nosná sekce
 • Habel Jiří, Žák Petr – Současnost a budoucnost světelné techniky
Vyzvané příspěvky
 • Dehoff Peter – Energy efficiency and lighting quality – is it a contradiction?
 • Bizjak Grega – LED Spectra and Melatonin Suppression Action Function
 • Kittler Richard – We are looking for new Criterias of Interior Lighting
 • Mjøs Tor, Larsen Pål J. – Indoor lighting – Energy friendly installations
 • Schwarcz Peter – Energy Efficiency Indicators in Street Lighting
 • Hautala Pentti – Planning and design process of road lighting
 • Onaygil Sermin – LEDs in Road Lighting
Anglická sekce I
 • Bizjak Grega – Calculation of electrical energy use for lighting according to EN 15193
 • Gašparovský Dionýz, Geletka Igor, Janiga Peter, Smola Alfonz – Výskum riadenia osvetlenia v závislosti od obsadenosti v administratívnych a školských budovách
 • Krasňan František, Janík Matej – Metodika merania núdzového osvetlenia
 • Flimel Marián – Vybrané problémy osvetlenia pracovísk v podmienkach in situ
 • Larsen Pål J., Mjøs Tor – Outdoor lighting – Correct lighting at all times
 • Baxant Petr, Sumec Stanislav – Využití digitální fotografie pro hodnocení kvality proměnného dopravního značení
 • Gašparovský Dionýz, Janiga Peter – Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
 • Romanschtschak Alexander – New light solutions and innovations in LED-applications
Sekce hygiena
 • Maierová Lenka – Monitoring kvality vizuálního prostředí v kancelářském prostoru – vliv denního světla na vizuální pohodu v místnosti
 • Lepší Jana – Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů
 • Skotnicová Iveta – Optimalizace světelné a tepelné pohody interiérů budov
 • Kaňka Jan – Moderní způsob použití Daniljukovy metody
 • Klvač Petr – Odborné posuzování vlivu stínění stavbami
 • Badida, M., Králiková, R., Badidová, D., Kevická, K. – Ekologizácia návrhu umelého osvetlenia priemyselných objektov
 • Rusnák Anton, Krasňan František, Smola Alfonz – Spektrum denného svetla v interiéroch
 • Kómar Ladislav – Contribution to modelling of light transmission through the cupola of light guides
Sekce venkovní osvětlení
 • Žagan Wojciech – Iluminacja budynku polskiego parlamentu
 • Polomová Beáta – Väzba architektonického výrazu fasády a spôsob iluminácie
 • Krasňan František, Rusnák Anton – Veľkoplošné LED obrazovky a bezpečnosť na cestách
 • Podmanický Marek – LED svetelné zabezpečovacie zariadenia na letiskách
 • Maixner Tomáš – Kompenzace rušivého světla
 • Suchan Pavel – Světelné znečištění – současné shrnutí
 • Diviš Daniel, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Měření a vyhodnocování spektrálních vlastností odraženého záření od noční oblohy
 • Závada Petr, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Environmentální zóny v ČR a jejich zatřídění pomocí jasové analýzy
Anglická sekce II
 • Darula Stanislav – Parametrisation of daylight exterior conditions
 • Bizjak Grega – How Energy Efficient is Road Lighting Practice in Slovenia
 • Janík Matej – Assesment of disability glare caused by vehicle headlamps
 • Mácha Marek – Colour mixing as a tool for improvement of Colour Rendering Index
 • Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška Petr, Vitásek Jan, Vašinek Vladimír, Sokanský Karel – Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
 • Novák Tomáš, Šnobl Jaroslav, Sokanský Karel – Vývojové trendy LED svítidel pro VO
Sekce vnitřní osvětlení
 • Habel Jiří, Žák Petr – Porovnání klasických a polovodičových světelných zdrojů v praxi
 • Maixner Tomáš – Indukční výbojové zdroje
 • Kuchta Karel – Blackout – reálná hrozba, nebo mýtus?
 • Novák Michal – LED – nová dimenze světla v architektuře
 • Gašparovský Dionýz, Mácha Marek – Straty svetelného toku a deformácia kriviek svietivosti usadeninami čiastočiek prachu a nečistôt na vysokoodrazných svetelnočinných častiach svietidiel
 • Šumpich Jan, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Stanovení denní osvětlenosti pod rovnoměrně zataženou oblohou za účelem snížení energetické náročnosti v budovách
 • Novotný Jiří – Revize evropských norem pro osvětlování a terminologii
 • Mišák Stanislav, Prokop Lukáš – Analýza účinnosti hybridního systému pro napájení veřejného osvětlení
 • Dvořáček Karel – Osvětlení a energetické posuzování budov
Sekce veřejné osvětlení
 • Skála Jiří – LED svítidla pro veřejné osvětlení
 • Staša Michal – Energetický audit veřejného osvětlení
 • Janiga Peter, Gašparovský Dionýz – Regulácia napätia v sieťach verejného osvetlenia
 • Gašparovský Dionýz, Janiga Peter – Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
 • Plch Jiří – Metodika hodnocení a posuzování osvětlení přechodů
 • Mohelníková Jitka – Barevné řešení fasád z pohledu zrakového vnímání
 • Maixner Tomáš – Ekologie osvětlovacích soustav
 • Mišák Stanislav, Prokop Lukáš – Analýza účinnosti hybridního systému pro napájení veřejného osvětlení
Poster sekce
 • Bálský Marek, Bayer Rudolf – Využití přímé a nepřímé složky slunečního záření ve fotovoltaice
 • Balaš Zlatko – Vplyv inteligentných systémov riadenia na parametre sústav verejného osvetlenia
 • Krbal Michal – Změna provozních parametrů v závislosti na teplotě u malých světelných zdrojů
 • Škoda Jan – Fotometrie lineárních zdrojů s LED
 • Pavelka Tomáš – Měřící systém pro diagnostiku parametrů světelných zdrojů v průběhu jejich života
 • Maixner Tomáš – Zpráva o stavu nebe nad ČR a okolím
 • Krasňan František – Výpočet indexu oslnenia UGR pri LED svietidlách
 • Krasňan František, Varga Ľudovít, Rusnák Anton, Balaš Zlatko – Závislosť svetelného toku zdrojov od teploty
 • Krasňan František, Kiss Pavol, Smola Alfonz – Návrh iluminácie kalvárie v Banskej Štiavnici
 • Bláha Zdeněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Vyhodnocování osvětlení přechodů pro chodce pomocí jasové analýzy
 • Carbol Zbyněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Možnosti konstrukce interiérových LED svítidel
 • Kaňa Aleš – Inteligentní řešení střední školy gastronomie
 • Muchová Alena, Gřes Radim – Racionalizace ve veřejném osvětlení v Ostravě
 • Hrbáč Roman, Novák Tomáš, Sokanský Karel – Mikroprocesorově řízený luxmetr s automatickým provozem a digitálním záznamem dat pro dlouhodobá měření (nejen) nízkých osvětleností
 • Zálešák Jan, Habel Jiří, Sokanský Karel – Shrnutí stávajících poznatků o mezopickém vidění
 • Demel Martin – Porovnávací měření umělého osvětlení
 • Penn Ivo – Světlo a zdraví člověka
 • Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter – Elektrické výboje v plynech v aplikaci světelných zdrojů – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
 • Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter – VA charakteristiky elektrického oblouku – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
 • Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška Petr, Vitásek Jan, Vašinek Vladimír, Sokanský Karel – Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
  Stupka Pavel – Denní osvětlení uvnitř rekonstruovaných budov