Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem 10. 3. 2021. V elektronické verzi na webu 26. 3. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Ochrana před přepětím

Inovace, technologie, projekty
Historie výrobků STEGO
Průmysl 4.0 – kdysi a dnes (3)
Panasonic: Produkty průmyslové automatizace k vašemu otestování
ABB oznámila výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

Světelný design v kostce – Část 28 – Osvětlení spiegeltentu a jeho specifika

9. 3. 2017 | BcA. Šimon Kočí | Institut světelného designu | www.svetelnydesign.cz

Na pražském festivalu nového cirkusu Letní Letná 2016 se poprvé objevil stan zvaný spiegeltent. Stal se na třináctém ročníku Letní Letné, konané od roku 2003, velkou novinkou. Do té doby se zde objevovala pouze klasická cirkusová šapitó. I zásluhou hostujícího australského souboru Circus Limbo byl neustále vyprodán. S největší pravděpodobností se spiegeltent pro svou jedinečnou atmosféru objeví i na letošním ročníku.

Obr. 1. Spiegeltent Carrousel zvenku s hlavním vchodem na třináctém ročníku festivalu Letní Letná 2016 v Praze; www.frantisekortmann.eu (foto: autor)

Co je spiegeltent

Než budeme zkoumat možnosti scénického osvětlení, je třeba si spiegeltent představit a charakterizovat. Stejně jako cirkusové šapitó jej lze snadno postavit a také velmi rychle rozložit. Má půdorysný tvar kruhu (resp. mnohoúhelníku) a je tvořen pevnými stěnami a pevnou střechou, na rozdíl od konstrukce šapitó, které je celé ze silné plachtoviny (pogumované textilie). Spiegeltenty se mohou lišit velikostí, a hlavně kapacitou, lze najít dokonce i dvoupatrovou variantu. Nejpodstatnější rozdíl je patrný na první pohled v samotném interiéru. Ten funguje jako kruhová univerzální manéž obklopená lóžemi pro diváky nebo účastníky akce v něm konané. Lóže mohou být naproti hlavnímu vchodu přerušeny, čímž vzniká prostor pro pevné jeviště. Součástí každého spiegeltentu je i vstupní foyer doplněné barem. Spiegeltentu lze jinak říkat „magický zrcadlový stan“, neboť interiér je doplněn zrcadly dotvářejícími nezapomenutelnou atmosféru. Skoro až intimní, protože je vidět z každého místa cokoliv a zároveň pocit zvětšení prostoru umocňuje zážitek.

Nad zrcadly jsou po celém obvodu (mimo jeviště) až do výše střechy průsvitná okna s barevnými skly, jimiž do prostoru vniká denní světlo. Uprostřed nad parketem se nachází kruhová kopule taktéž s okny přímo pod špicí, čímž se denní světlo lépe rozšiřuje. U každé lóže jsou nosné sloupy pro střechu. V závislosti na velikosti spiegeltentu mohou být ve vnitřním obvodu obklopujícím kruhový parket další nosné sloupy pro střechu a kopuli. Prostor mezi kopulí a těmito lóžemi je vyplněn látkovým baldachýnem složeným z více částí a mezi sloupy jsou zavěšeny ozdobné sufity. Mezi sloupy je také na rozpěrných tyčích zavěšeno umělé osvětlení tvořené lustry nebo svítidly. V některých typech spiegeltentu je instalován velký lustr ve středu pod kopulí.

Obr. 2. Půdorysné uspořádání Carrouselu s rozmístěním sezení jako restaurace:
1 – hlavní vstup, 2 – únikové východy, 3 – bar, 4 – jeviště, 5 – lóže, 6 – proměnné sezení, 7 – průměr kruhové podlahy; www.spiegeltent.be/mirrortent/carrousel

Něco málo z historie a využití

Spiegeltent alisas Magic Mirror Tent se poprvé objevil v Belgii na přelomu 19. a 20. století jako mobilní krytý taneční parket. Původně byl doplněn pouze samohrajícím nástrojem (orchestrion, automatické varhany) pro chvilkovou zábavu jako pouťová atrakce. Až o něco málo později, díky Willemu Klessensovi, který se zasloužil o rozvoj a popularitu spiegeltentů, byly hrající stoje nahrazeny živými hudebníky a kapelami. Tím se z magických zrcadlových stanů stala fenomenální prostora pro společenské události bujarého nočního života tehdejší doby. Poptávka po této večerní zábavě vedla ke stavbě nových spiegeltentů, z nichž většina, po menších úpravách, objíždí svět dodnes. Nejedna produkce přizpůsobila svůj žánr pro tento prostor anebo přímo pro něj vytvořila show. A bez spiegeltentu je představení jinam těžko přenositelné, nejen z důvodu již popsané atmosféry.

Spiegeltenty je možné si pronajmout a dnešní pokračovatelé rodu Willema Klessense mají deset různých typů od nejmenšího o průměru 15 m, délce 21 m (se vstupním foyer a barem) a s kapacitou až 200 lidí až po největší, dvoupatrový průměru 30 m, celkové délky 43 m a s kapacitou až 1 300 lidí. Je možné ale najít i další firmy nabízející spiegeltenty k pronájmu či produkce provozující své vlastní.

Z tanečního parketu se tak možnost využití spiegeltentů rozšířila i na jiné akce, jako jsou divadelní vystoupení, různé show, festivalové místo setkávání v nepřízni počasí anebo třeba i svatby. Bar ve vstupní části umožňuje setrvání i po hlavním programu, nezřídka využívané k setkání s účinkujícími. Vnitřní prostor mimo pevné lóže lze uspořádat několika způsoby. Vytvořit je možné divadelní sezení (v závislosti na postavení jeviště, které může být vytaženo molem až do středu, nebo může být využit jenom střed), restaurační sezení z dalších stolů anebo jiné uspořádání podle potřeby konané akce.


Obr. 3. Polykačka mečů a ohňů Heather Hollidayová v pekelné červené atmosféře; vzadu je možné vidět zavěšení LED RGB washů na kapelu a dva washe mezi sloupy; Letní Letná;
www. frantisekortmann.eu (foto: autor)

Scénické osvětlení

U každého light designu je nutné brát v potaz, k jakému představení nebo akci se má vytvořit, co bude režijně-uměleckým záměrem, a nelze vynechat mnoho dalších faktorů, které budou výsledný light design ovlivňovat, lépe řečeno směrovat. Ani u spiegeltentu tomu nebude jinak (ve své podstatě to lze brát jako určitý site-specific); zkusme zatím určit některé možnosti a podmínky alespoň všeobecně. Spiegeltent svým specifickým uspořádáním, resp. možnostmi, a vzhledem ke své konstrukci paradoxně poskytuje velmi omezené možnosti pro scénické osvětlení. Naproti tomu to může být pro tvůrce velká výzva. Je-li vlastní jeviště spiegeltentu vzadu, lze zavěsit světlomety zpředu mezi sloupy, na již zmíněné rozpěrné tyče, a popř. podvěsit svítidla v zadní části jeviště pro kontra svícení. Na rozpěrných tyčích je nutné zavěšovat svítidla tak, aby mezi nimi a baldachýnem nebo sufitou1) zůstala dostatečná vzduchová rezerva. Přesahuje-li jeviště více do prostoru, je jedním z jednodušších řešení postavit stativy. To ovšem často není praktické, protože při správném rozestavení stativů a jejich nohou zabírají dost místa, navíc překážejí ve výhledu divákům. Nemluvě o tom, že je snadné o ně zakopnout a pohroma je na světě (není-li to součástí předem secvičeného gagu). K vyloučení takové případné „podívané“ lze využít ostatní tyče po celém obvodu. Ty je možné jako závěsné pozice využít i pro jeviště, které zasahuje až do středu, popř. je okolo celého „parketu“. Je však nutné si uvědomit, že většina spiegeltentů má u lóží, tj. nad sloupy vynášejícími střechu a kopuli, poměrně malou výšku, zhruba pouhé 3 m od podlahy. Taková výška není tak příhodná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kromě výhody, že lze zavěsit svítidla všude okolo, což je možné i považovat řekněme za vysněný ideální stav, je nutné brát v potaz druhou stranu lóží. I zde sedí diváci a takto nízko zavěšené světelné zdroje je mohou spíše obtěžovat. To platí obzvlášť tehdy, kdy je jeviště ve výšce 1 m, a dochází tak k přímému pohledu do světlometů. Nemluvě o tom, kde všude jsou zrcadla a v nich různé odlesky atd. Avšak dobrý light designér si s tím dokáže poradit a může naopak takový potenciál využít, jak bude ukázáno dále na příkladu představení.


Obr. 4. Světelná atmosféra rozsvíceného horního prostoru nad jevištěm při vzdušné akrobacii na pružných tyčích; je zde vidět směrování světel tak, aby nebyli zbytečně oslňováni diváci; Letní Letná; www.frantisekortmann.eu (foto: autor)

A posledním místem, kam světla instalovat, které bývá též hojně využíváno, je právě samotná kopule ve středu nad tanečním nebo jevištním prostorem. Svítidla je možné zavěsit na obvod kopule, tedy je-li je kam uchytit. K tomu mohou být využity závěsy v podvěsu anebo rovnou trussová konstrukce2). Existují dva způsoby, jak osvětlení nahoru dostat. Pro lehčí varianty jsou už při stavbě protažena pomocná lana přes kladky, jimiž se dané věci vytáhnou nahoru a zdola zajistí. Tudíž není třeba do kopule lézt znovu a vše dále zajišťovat. Pro těžší variantu s trussem je nutné použít vhodná zvedací zařízení (např. montážní vrátek – elektrický nebo ruční klikový, řetězové kočky) a vhodným způsobem provést zajištění (úvazy, závěsné řetězy) – do povolené nosnosti kopule. Ta stejně jako cirkusová šapitó snese mnohem více, než si člověk dokáže představit. Je tomu tak díky důvtipné konstrukci, která stejně jako jurta nebo jiná membránová stavba dobře rozkládá hmotnost.

Představení Circusu Limbo

Na třináctý ročník festivalu Letní Letná v srpnu 2016 dorazil z Belgie do Prahy pronajatý spiegeltent s názvem Carrousel. Kompletně složený přijel ve dvou kamionech se třemi lidmi zodpovědnými za
jeho stavbu. S pár pomocníky dodanými festivalovou produkcí stál spiegeltent ve dvou dnech v plné parádě. Další dva dny zabrala příprava uvnitř. Šlo o sezení pro divadelní cirkusový mód a osvětlovací a zvukové techniky „dodávané“ festivalem. Následující dva dny se už zabydloval jeden z pozvaných hostujících souborů Circus Limbo z Austrálie s představením Limbo. Připravil si jeviště, které vycházelo ze zadního jeviště spiegeltentu a pokračovalo přes molo šířky 2 m až do středu, kde se nacházelo jeviště o průměru 4 m a o výšce 1 m nad podlahou.

Circus Limbo přivezl v režii Scotta Maidmenta zajímavou show plnou akrobatických čísel, magie a vlastní kapelu se strhující hudbou, která se snad nikdy během představení nezastavila. Není od věci dodat, že tato show je postavena přímo pro spiegeltent (nebo pro jiný takto uspořádaný prostor). Neobejde se totiž bez vhodné interakce s diváky, přes něž připravenými koridory účinkující probíhají nebo manipulují s velkými rekvizitami. Divák tak má nejenom možnost pozorovat aktivity odehrávající se na jevišti, mole a zadním jevišti, ale právě i okolo nich. Ve spiegeltentu se neutají žádná příprava právě díky zrcadlům a vidění všude, a tak je přiznáváno, že se v příští očekávané chvíli stane něco neočekávaného. A to doslova, protože snad ani jediný divák by nedokázal to, co jsou artisté schopni v novém cirkuse předvést.

Celé představení je tak složeno z jednotlivých čísel do pásma, které spojuje název Limbo. Do češtiny by bylo možné Limbo přeložit jako zapomnění, předpeklí anebo nejistota. Pro show australského cirkusu by nejlépe sedělo slovo předpeklí, šlo totiž o opravdu pekelnou show s pekelnou atmosférou. Nechyběla vzdušná ani pozemní akrobatická čísla, polykačka mečů a ohňů, akrobaté na tyči a na rukou a kapela.

Obr. 5. Vzdušná akrobatka Evelyne Allardová, tentokrát na zemi, v atmosféře klece za použití spodních spotových světel a horních zrcadel; prostor je potlumený, a tak funguje násobení obrazu v zrcadlech; Letní Letná; www.frantisekortmann.eu 
(foto: autor)

Světelný design představení Limbo

Bohužel se mi nepodařilo osobně spojit se s light designérem představení Philipem Gladwellem, abych pronikl do tajů koncepce světelného designu Limbo show. S představením byl po celou dobu festivalu přítomen jenom operátor pultu, který mi tak mnoho neprozradil. Podle technických požadavků lze alespoň popsat technické řešení. Světelná režie společně se zvukovou je umístěna v části foyer naproti baru. Z tohoto místa mají oba operátoři nejlepší přehled o veškerém dění nejen na scéně.

Nad kruhovým jevištěm je ve výšce 5,5 m zavěšena kruhová trussová konstrukce o průměru asi 4 m, na níž se nachází osm pohyblivých zrcadel Vari-lite VLM, dva profilovací LED světlomety ETC a osm pohyblivých světlometů LED RGB Martin MAC Aura. Posledně jmenované jsou i jako čtyři kusy pro kontra světlo na zadním jevišti, převážně svítící do kapely. Ovšem je-li třeba, otáčejí se i do diváků anebo nad prostor jeviště, a to nejen při efektech. Dalších osm pohyblivých světlometů LED RGB Martin MAC Aura je rozmístěno po obvodu na tyčích mezi sloupy. Jejich úkolem je svítit jak na středové jeviště – tak, aby nesvítily přímo do očí divákům v protější první řadě –, tak do prostoru nad jevištěm při vzdušné akrobacii.

Mezi sloupy na tyčích je dále použito jedenáct konvenčních profilových světlometů a čtyři LED profilové světlomety, které jsou rozmístěny nejen na pozicích zpředu, ale i po stranách. Ale aby nevznikala nepříjemná oslnění protilehlých stran lóží, jsou postranní světlomety namířeny spíše nad přímý pohled diváků, tj. do prostoru nad jeviště. Toto konvenční svícení má za úkol nasvítit obličeje a postavy umělců a pro některá obzvlášť těžká čísla světlomety pomáhají v orientaci akrobatů ve vzduchu např. při rychlých otočkách.

Okolo středního kruhového jeviště jsou namontována malá halogenová PAR svítidla pro svícení zdola. Velmi efektním nápadem je umístění osmi profilových pohyblivých svítidel Clay Paky Sharpy Spot dospod kruhového jeviště, odkud svítí skrze mřížky instalované nad nimi. V jemné mlze tato světla v jeden moment díky úzkým paprskům vytvoří iluzi klece či vězení. Zároveň svítí do pohyblivých zrcadel zavěšených na trussu nad jevištěm, což znásobuje efekt těchto svítících paprsků. Při rozpohybování zrcadel vzniká dojem otevírání nebo zavírání světlem. Operátor pultu má pod kontrolou i ohnivé chrliče, které jsou také umístěny na středovém jevišti i po kraji mola.

Během představení, které jsem osobně zhlédl, se snad žádná světelná situace neopakuje. Je zřejmé, že celé představení dostálo svému názvu i co se týče světelné koncepce jednotlivých nálad procházejících různými barvami nebo jejich kombinacemi. Potenciál barevných LED RGB washů3) v některých oddechových momentech dokáže vytvořit nádherný obraz a třeba i změnit barevné ladění hnědého dřeva a červených baldachýnů a sufit v interiéru Carrouselu. Světelné atmosféry se plynule měnily tak, jak probíhala jednotlivá čísla. Některá čísla byla velmi efektní a jiná naopak spíše poetičtějšího rázu.

Poměrně jednoduchý light design představení Limbo australského cirkusu sám o sobě je v souladu se show a v atmosféře spiegeltentu je ještě umocněn divácký zážitek. Zrcadlová místnost se občas ztratí v jiném koncentrovaném světle dech beroucího čísla nejednoho akrobata, aby se vzápětí pomocí efektních barev nebo rozpohybování zrcadel nahoře světlo rozzářilo do celého prostoru a ještě přes zrcadlový interiér zvětšilo prostor až do někam, vlastně, nebál bych se napsat, někam do nekonečna.

Vysvětlivky
1) sufita - horizontální vykrytí scény
2) truss – modulová příhradová konstrukce ze slitin hliníku pro scénickou techniku
3) LED RGB wash – typ světlometu s LED diodami v barvách RGB sloužící pro plošné nasvícení scény

Použité zdroje:
[1] Program Letní Letná. Circus LIMBO [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: http://www.letniletna.cz/2017/program/performance/id/424
[2] LIMBO MARKETING PACK. October 2016 [online]. 17 [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: https://www.dropbox.com/s/quz3bgv48xxr0rx/LIMBO%20MARKETING%20PACK%20Oct%202016.pdf?dl=0
[3] Spiegeltents. Het Spiegelpaleis [online]. [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: http://www.spiegeltent.be/

Velké osobní poděkování autora patří za poskytnuté fotografie Františku Ortmannovi, dvornímu fotografu festivalu Letní Letná.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2017 na straně 44.
Článek v elektronické listovací verzi časopisu naleznete zde.