Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie

9. 12. 2019 | Slovenská svetelnotechnická spoločnosť | www.lumenv4.eu

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a spoluorganizátori – svetelnotechnické spoločnosti Maďarska, Poľska a Českej republiky, vás pozývajú na ôsmu svetelnotechnickú konferenciu Vyšehradských krajín LUMEN V4, ktorá sa uskutoční 16. až 18. septembra 2020 v Senci v hoteli Senec (https://www.hotelsenec.sk/en/). Miesto konania konferencie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, iba pár kilometrov od Bratislavy. Senec je známy jazerami s kempingom, akvaparkom a wellnes zariadeniami. Je to vynikajúce miesto, kde sa biznis, šport a oddych stretávajú vo vzájomnej harmónii.

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom najnovšie vedecké a odborné poznatky a úspechy v oblasti svetla a osvetlenia s dôrazom na regionálne osobité problémy krajín V4 –Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Súčasný stav vo svetelnej technike sprostredkujú špičkoví odborníci, ktorí sa s vami podelia o najnovšie výsledky odbornej práce a aktuálne profesionálne skúsenosti. Konferencia vytvorí priestor na širokú diskusiu, prehľad moderných a progresívnych svetelnotechnických produktov, vytvorenie nových obchodných kontaktov a upevnenie tých existujúcich. Výrobcovia a predajcovia budú mať možnosť predstaviť svoje výrobky, služby a riešenia.

Mottom konferencie je Osvetlenie na úsvite novej dekády. Skutočne, na prahu 20. rokov má konferencia ambíciu upriamiť pozornosť na kľúčové témy súčasného osvetlenia, ako je napr. vývoj LED technológie, smart riadenie vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia, rušivé svetlo v celej šírke záberu, humanocentrické a integratívne osvetlenie, nevizuálne účinky osvetlenia, moderné denné osvetlenie, energetická hospodárnosť osvetlenia, zvláštne svetelnotechnické aplikácie, fotometria a kolorimetria, teória verzus prax a vzdelávanie vo svetelnej technike.

Spoločenská časť konferencie zahŕňa návštevu blízkych pamiatok, vyskúšanie miestnych wellness kúpeľov alebo liečebných procedúr, teambuildingové aktivity, tradičnú opekačku a spoločenský večer so slovenským folklórom, národnou kuchyňou a priateľskou atmosférou s diskusiou nielen na odborné témy.

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa a podporiť konferenciu Lumen V4 2020 v Senci.

Rokovacie jazyky

Ústne prednášky v plenárnych sekciách musia byť v slovenčine, maďarčine, poľštine alebo češtine. Pre účastníkov bude zabezpečené simultánne tlmočenie. Angličtina pre príspevky v zborníku, panelové postery a PPT prezentácie.

Dôležité dátumy

Registrácia:

– skorá registrácia: 30. 4. 2020
– štandardná registrácia: 20. 6. 2020
Zverejnenie informácií:
– prvá informácia: 30. 9. 2019
– druhá informácia: 31. 1. 2020
– tretia informácia: 30. 6. 2020
– štvrtá informácia: 4. 9. 2020
Termíny pre autorov:
– abstrakty: 31. 1. 2020
– plnotextové príspevky: 31. 3. 2020
– konečná verzia príspevkov: 31. 5. 2020
– prezentácie: 7. 9. 2020

Informácie pre autorov, výzva na príspevky

Autori môžu zaslať abstrakty svojich pôvodných vedeckých prác s použitím šablóny. Abstrakty musia byť v súlade s pravidlami, ktoré sú zverejnené v samostatnom súbore. Minimálna dĺžka abstraktu je 200 slov a abstrakt sa musí zmestiť na jednu stranu. Abstrakty musia byť napísané v angličtine a musia sa nahrať do systému na webovej stránke konferencie.

Abstrakty budú posúdené dvomi nezávislými posudzovateľmi. Na základe posudkov programový výbor vyberie príspevky na ústnu prednášku, prezentovaný poster, panelový poster alebo v prípade nízkej kvality, pri nesúlade s pravidlami alebo ak téma nie je v súlade so zameraním konferencie, výbor môže rozhodnúť o nezaradení príspevku do programu konferencie. Autori prijatých príspevkov zašlú plnotextový príspevok v maximálnom rozsahu šesť strán a v zhode so všetkými pravidlami a formátom šablóny IEEE. Plnotextové príspevky budú opätovne posúdené dvomi posudzovateľmi; v prípade väčších rozdielov v posudkoch tretí posudzovateľ vyhotoví konečný posudok. Následne autori budú môcť vykonať posledné úpravy a korekcie pred zaslaním konečnej verzie príspevkov.

Podrobnejšie informácie o príprave plnotextových príspevkov budú zverejnené v druhej informácii.


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2019 na straně 5.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.