Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rostliny a osvětlení v biofilním interiéru Část 9 Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování rostlin

2. 3. 2020 | Ing. Haš, Ing. Kopřiva, M. Lachman | www.agroe.cz

Světelné zdroje pro osvětlování rostlin v interiéru musí vyhovovat potřebám rostlin jak z hlediska intenzity osvětlení, tak z hlediska spektrálního složení emitovaného záření. Stejnou měrou je ale nutné přihlížet i k potřebám člověka.

Lidem i rostlinám vyhovuje, když podíl jednotlivých barev spektra je takový, aby světelný zdroj zajišťoval co nejlepší podání barev. Pro intenzity osvětlení uvažované při osvětlování rostlin v interiéru jsou vhodné především zdroje s teplotou chromatičnosti 6 000 K, které příjemně zobrazují všechny barevné odstíny. Nejvhodnější pro většinu rostlin jsou ty, jejichž barva světla je 965 (chladný bílý tón s vysokým indexem barevného podání).

K osvětlení rostlin je v současné době vhodné nejlépe používat halogenidové výbojky a zdroje se světelnými diodami LED.

Halogenidové výbojky

To jsou vysokotlaké výbojky, jejichž světlo vzniká v plynovém sloupci v křemenné nebo keramické baňce (hořáku), převážně zářením par kovů (např. rtuti), kovů vzácných zemin (např. dysprosium), vzácných plynů (např. xenonu) a produktů štěpení halogenidů. Vzácné plyny a halogenidy mají velmi hustá čárová spektra, která doplňují čárová spektra rtuti, takže celkové emisní spektrum výbojek se jeví jako spojité, vysílá téměř všechny barvy a jejich odstíny vytvářejí vysoké indexy podání barev, u zdrojů s náhradní teplotou chromatičnosti nad 5 000 K běžně více než 90, některé až 98.

Halogenidové výbojky se provozují při vysokých teplotách hořáku (až více než 300 °C), a přestože se hořák vkládá do další baňky, je třeba při jejich použití dbát na náležitý odstup od osvětlovaných rostlin. Pro výbojky s výkonem 35 W je to nejméně 0,4 m, pro výbojky 70 W 1 až 1,2 m. Menší vzdálenost platí pro vertikální zahrady, kde se povrch rostlin chladí lépe než u vodorovných záhonů.

U halogenidových výbojek je třeba v průběhu jejich života počítat s poměrně velkým poklesem světelného toku a se značným rozptylem jejich života. Maximální doba života výbojek je 10 až 15 tisíc h, ale po 6 000 h klesá světelný tok o 20 až 40 % a po 6 až 7 tisících h již začíná statistické pásmo konce jejich života. Při použití pro rostliny s velkými světelnými požadavky umístěnými blíže oken je roční doba svícení s regulací podle intenzity denního osvětlení 2 400 až 3 400 h, a je tedy třeba výbojky po dvou až letech vyměnit.

LED světelné zdroje

V současné době se rychle uplatňují světelné zdroje se světelnými diodami: LED. Vyrábí se jich celá řada typů s různými výkony. Výzkum dalších typů se soustřeďuje především na oblast konstrukčního uspořádání světelných čipů, zejména z hlediska jejich účinného chlazení, a na vývoj luminoforů, které umožňují vyrábět bílé LED v celé škále teplot chromatičnosti, od 2 500 K (teple bílá) až po 10 000 K (chladně bílá). Pro speciální účely se počítá s ještě vyššími hodnotami teploty chromatičnosti. Spektrum LED je spojité, takže obsahuje úplnou škálu barev a jejich odstínů. To umožňuje dosahovat vysokých hodnot indexů podání barev.

(pokračování)

Ing. Stanislav Haš, CSc., Agroenergo,
Ing. Jan Kopřiva, Zahradnictví 
Tišnov,
Martin Lachman, Jungle Interiors.

 

> Celý článek je ZDE <

Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2020 na straně 24.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde