Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

První rok činnosti Technologie hlavního města Prahy lze hodnotit úspěšně

17. 9. 2019 | RNDr. Helena Ševčíková | Technologie hl. m. Prahy | www.prahasviti.cz

Pražské veřejné osvětlení se dočká obnovy a smartifikace

O správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení se od 1. června 2018 stará Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP). Po několika letech Praha získala stabilního partnera pro zajištění veřejného osvětlení, který je navíc připraven čelit i jiným novým výzvám z hlediska přebírání dalších technologií vlastněných hlavním městem.


Obr. 1. Praha v noci

Veřejné osvětlení (VO) na území hlavního města čítá více než 135 tisíc stožárů připojených do 1 536 spínacích míst. Do souboru VO dále patří 1 210 přisvětlení přechodů pro chodce, bezmála 420 plynových lamp na Pražském hradě a Královské cestě a 3 242 speciálních svítidel osvětlujících pražské památky a architektonicky významné stavby. V souladu se smlouvou s hlavním městem Praha se THMP stará také o veřejné a věžní hodiny, kterých je přes 500. Má ve správě 944 přípojek zařízení a veškeré pronajaté reklamní nosiče umístěné na stožárech veřejného osvětlení.

„První rok činnosti THMP lze hodnotit úspěšně, o čemž svědčí zejména snížení poruchovosti veřejného osvětlení. Velkým úspěchem společnosti je také významné snížení počtu nesvítících svítidel v hlavním městě. Smluvně požadované procento nesvítících svítidel na úrovni 2,5 % z celkového počtu se dlouhodobě daří udržovat na úrovni pod 1 %, tedy na úrovni lepší než 99 % svítících svítidel veřejného osvětlení,“ uvedl předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.

Obr. 2. Od roku 2010 svítí na Karlově mostě nové plynové osvětlení, sochy a mostní oblouky osvětlují LED svítidla
Obr. 2. Od roku 2010 svítí na Karlově mostě nové plynové osvětlení, sochy a mostní oblouky osvětlují LED svítidla

Kromě velmi dobře fungujícího havarijního servisu v plně třísměnném provozu po sedm dnů v týdnu se úspěšně provádí i intenzivní preventivní výměna vysokotlakých sodíkových výbojek jako hlavního světelného zdroje v Praze.

Společnost systematicky buduje materiální a personální základnu umožňující nejen zachycení havarijních stavů, ale zejména plánovaný rozvoj a zlepšení stavu pražského VO. Nyní je možné hovořit o více než 130 kmenových zaměstnancích, z toho je přes 50 % terénních pracovníků, elektromontérů a specializovaných techniků, kteří se o pražské veřejné osvětlení starají ve třísměnném provozu ve dvou výjezdových střediscích.Obr. 3. Osvětlení vysokotlakými sodíkovými výbojkami: a) Mánesův most, b) Letná

Stávající zázemí bude rozšířeno a zmodernizováno. Doplní jej jeden z nejmoderněji vybavených dispečinků městských společností, který umožní nejen budoucí připojování online technických zařízení střežících provoz zapínacích míst a jednotlivých svítidel VO, ale i rozšíření dohledu nad plánovanými technologiemi, z nichž na konci roku 2019 přejde do správy THMP městský kamerový systém a jeho bezmála 1 500 kamer hlavního města Prahy a dalších 3 000 integrovaných kamer jiných provozovatelů. Zázemí rozšíří také společné pracoviště Operátora ICT a THMP zaměřené na správu městského kamerového systému i na společnou implementaci technologií v oblasti „smart cities“, elektromobility a městských dat. Nové prostorové kapacity pro druhé výjezdové středisko o rozloze takřka 1 000 m2, rozšiřující možnosti servisu, zároveň dovolily začít jednání o participaci THMP na správě a údržbě systému světelné signalizace na pražských křižovatkách mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a THMP.


Obr. 4. Stará svítidla postupně nahrazují nová 
LED svítidla (svítidlo Schreder AMPERA)

Radní hlavního města Prahy letos v létě rozhodli o obnově pražského VO. Ve schváleném rozpočtu 150 milionů korun má obnova proběhnout do konce roku 2020 hned v několika oblastech. Bude se týkat nejen výměny svítidel, obnovy nátěrů či celkové výměny stožárů VO, ale i obnovy zařízení slavnostního osvětlení, věžních a veřejných hodin. Bude zahájena postupná přestavba zapínacích míst a jejich vybavení komunikací, dále budou v pilotním provozu zavedeny regulátory napájení zapínacích míst, jež napomohou snížit náklady na elektrickou energii soustavy veřejného osvětlení.

Současná zapínací místa nemají žádnou vlastní inteligenci a ohledně spínání osvětlení se spoléhají na technologie třetích stran.


Obr. 5. Velkým úspěchem společnosti THMP je významné
snížení počtu nesvítících svítidel

THMP zahájí pilotní projekt přestavby zapínacích míst. Díky nové řídicí jednotce bude v jednotlivých větvích (ulicích) VO možné nejen dálkové spínání a ovládání, ale zejména detailní měření a sledování elektrických veličin umožňující dálkovou diagnostiku poruch VO, sledování jeho spotřeby a efektivity, diagnostikování preventivní údržby ještě před závadou na kabelu VO a další pokročilé funkce. Ve spojení s moderními LED svítidly budou zapínací místa schopna řídit osvětlení jednotlivých svítidel s možností změnit intenzitu osvětlení buď podle časového programu, nebo na základě stanovených hodnot osvětlení. Bylo vytipováno šest městských parků (Chotkovy sady, Ladronka, Jezerka, Bezručovy sady, Na Fidlovačce a Riegrovy sady), v nichž se v letech 2019 a 2020 postupně vymění původní svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami za moderní LED svítidla s elektronickým řízením. I v rámci tohoto projektu budou modernizována návazná zapínací místa. Takto osazené parky budou zapojeny do projektu snižování světelného smogu, tedy pilotní regulace intenzity osvětlení nejen v závislosti na okolních podmínkách a času, ale např. i v závislosti na tom, kolik osob se v parcích pohybuje. Rozšířená komunikace se svítidly navíc umožní vzdálenou diagnostiku závad a provozních parametrů. Dynamické osvětlení bude opět ovládané z modernizovaného dispečinku.

Počítá se i se společnou obnovou sítí s přípravou pro síť nabíjecích stanic.

Obr. 6. Slavnostní světlení Rudolfina zajišťují svítidla osazená vysokotlakými sodíkovými a halogenidovými výbojkami
Obr. 6. Slavnostní světlení Rudolfina zajišťují svítidla osazená
vysokotlakými sodíkovými a halogenidovými výbojkami

Do roku 2030 město počítá s tím, že počet elektromobilů v metropoli vzroste na minimálně 100 tisíc, a chce nahradit tisíce stávajících svítidel VO dobíjecími. Město se proto pustí do budování vlastní sítě. V souvislosti s obnovou sítí dojde do konce roku 2020 ke společné koordinované výměně kabelů distribuční sítě PRE a sítě VO HMP na Vinohradech v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská a Slezská. THMP zároveň vymění vybrané stožáry VO, instaluje na nich nová LED svítidla s komunikací a dynamickým řízením a osadí nabíjecí stojany na připravené patice s využitím technologií „smart cities“.

Rovněž je plánována i obnova slavnostního osvětlení architektonických objektů HMP z důvodu provozního opotřebení a stáří stávajících svítidel. Obnova bude zahájena u objektů, kde jsou původní svítidla v havarijním stavu. Jde např. o kostel sv. Haštala, kostel sv. Martina, Jindřišskou věž či Národní divadlo. Obnovovány budou i vybrané věžní a veřejné hodiny. Nový pilotní koncept by měl zajistit dálkovou komunikaci správce THMP s veřejnými hodinami.


Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice
www.thmp.cz, www.prahasviti.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2019 na straně 12
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.