Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Pozitiva a negativa LED osvětlení z pohledu architekta – 3. část

5. 12. 2018 | Ing. arch. Luboš Sekal | A.A.L.S. – atelier archit | www.arch.cz/sekal

Skryté LED liniové osvětlení

Instalace LED linek do nejrůznějších skrytých spár, koutů a hran u nábytku nebo do podhledů v místnostech je jedním z nejrozšířenějších způsobů užití LED linek v současných interiérech (obr. 1). Je možné konstatovat, že právě LED linky umožnily zmíněné osvětlení masivně rozšířit. Dříve používané linky sestavené z řad zářivek potřebovaly více místa jak pro jejich instalaci, tak pro následnou nutnou výměnu (obr. 2). Jejich použití bylo prostorově omezené, světelná linka nebyla kontinuální – byla přerušovaná v místech patic zářivek, a musely být instalovány na přístupném místě (obr. 3).


Obr. 1. Skryté lineární LED osvětlení koupelny rodinného domu v Praze 5 – s úzkou negativní spárou u stěny, světelný tok bez viditelných bodů LED čipů

LED linky vynikají subtilností a dlouhou dobou života LED čipů. Autor záměrně nepíše o dlouhé době života LED linek, protože je opomíjenou skutečností, že jde o dvě komponenty – vlastní LED pásek a řídicí či napájecí jednotku. Toto elektronické zařízení mívá životnost i výrazně kratší, než je střední doba života LED pásků. Střední doba života kvalitních LED pásků udávaná v současné době je 50 až 60 tisíc hodin. Pro bytový interiér, kde se bude takto svítit nejvýše několik málo hodin denně, je fyzická životnost systému možná delší než morální životnost. U veřejného interiéru je tento poměr jiný. Svítí-li se 12 h denně, celková životnost je přibližně deset let. To je právě doba, za kterou je třeba veřejný interiér (obchodní, kancelářský, hotelový) zásadně obnovit. V nepřetržitých provozech (např. provoz prodejny u čerpací stanice pohonných hmot) se tato časová použitelnost výrazně zkracuje.

Je-li v nabídce prodejce LED svítidlo za velmi „zajímavou“ cenu, je třeba se pídit po všech vlastnostech světelného zdroje. Jestliže prodejce svítidel uvede, že zdroj nemá špičkové technické parametry, ale že např. životnost LED zdroje je jen 15 tisíc hodin, je vše v pořádku. S touto informací je zřejmé, že takové svítidlo či LED pásek se může bez obtíží použít v bytovém interiéru nebo např. pro vnější osvětlení rodinného domu (žárovka ve srovnatelném svítidle s životem 2 000 h zde obvykle dobře fungovala mnoho let).


Obr. 2. Skryté lineární zářivkové osvětlení koupelny rodinného domu v Praze 4 – vzhledem ke zdroji je nutná mohutnější negativní spára podhledu ukrývající
světelné zdroje

Na trhu jsou LED pásky v různých cenových hladinách, což napovídá, že i jejich kvalita je rozdílná. V současné době si zákazníci již zvykli, že při nákupu LED zdrojů se vedle příkonu zajímají o další veličiny, kterými jsou barva světla (v kelvinech – zjednodušeně – teplá barva 2 700 až 3 000 K, studená 4 000 K a více), i světelný tok (lm). Stranou ale zůstává posouzení kvality onoho světelného toku. Tato veličina, která ukazuje vztah kvality emitovaného světla světelného zdroje ke srovnávacímu ideálnímu světlu (Ra), nebývá vůbec brána v potaz. Podle normy je požadovanou hodnotou pro vnitřní prostory Ra = 80. Hodnota 100 je maximum, což je světlo s ideálním podáním barev, ke kterému se pro teplou barvu nejvíce blíží světlo klasické vláknové žárovky. V současnosti jsou už nabízeny LED zdroje s hodnotou Ra až 98.

Je reálně velký rozdíl při osvětlení LED zdroji s hodnotou Ra 80 a s hodnotou 90 a vyšší. Například vnímání červené barvy se s kvalitou umělého světla znatelně velmi liší. Je proto třeba apelovat na to, aby se posuzovalo, pro jaký účel je osvětlení určeno. Pro bytový interiér, kde jsou obvyklé předměty z přírodních dýh, použity různé textilie, přírodní zeleň, ale současně se zde konzumují pokrmy, je třeba zvolit LED zdroje s co nejvyšší hodnotou Ra. U osvětlování komunikačních, veřejných či obslužných prostor tento parametr již nehraje až tak výraznou roli. Je třeba zmínit i druhou stránku téže věci – kvalitní zdroje s vysokým parametrem Ra bývají i značně dražší – současně při nižším světelném toku, než zdroje běžných parametrů. Investor proto často volí investičně méně náročné zdroje. Důvodem není jen cena, ale i dosud nepříliš frekventovaný pojem kvalita bílého světla, určený parametrem Ra.


Obr. 3. Showroom nábytku Stockist v Praze 2 – skryté zářivkové osvětlení

Ať už v novostavbách, nebo při rekonstrukcích je běžné použití podhledů – nejčastěji celoplošné. Zde bude zmíněna jedna konkrétní problematika – adaptace místností, kde je světlá výška již existujícího stropu stanovená normou jako minimální. To se týká téměř veškeré panelové výstavby určené k bydlení. Jestliže je při adaptaci bytové jednotky třeba vytvořit nové světelné nebo jiné elektrické okruhy (např. dodatečná instalace elektrického podlahového vytápění v koupelně, jiné rozvody pro kuchyňskou linku), je zapotřebí zrekonstruovat celou elektrickou soustavu, která často bývá provedena ještě v hliníkových vodičích (není možné provozovat za rozváděčem dva různé systémy rozvodů).

Pak je na řadě tradiční frézování drážek v betonu (protože se zavrhne lištové provedení). Jejich zapravení do hladké plochy je pracné a jen špičkový řemeslník to udělá dokonale. V žádném případě se nesmí porušit ocelová výztuž pod povrchem betonových panelů (tloušťka krycí vrstvy betonu by měla být min. 20 mm).Obr. 4. Půdorys, adaptace bytu v panelovém domě v Kostelci nad Orlicí:
a) celkový půdorys, b) podhled, LED linky

Variantní řešení se nabízí – zhotovení určité formy podhledu. Podhled umožňuje umístit pod stávající stropní deskou potřebné rozvody, ale také v panelových domech překrýt spáry mezi panely. Protože by se však zmenšila ona normou daná minimální světlá výška místnosti (2,60 m), podhled nemůže být zhotoven v celé ploše místnosti. Je ale možné provést vhodné půdorysné členění, kdy podhled zaujímá jen určitou část užitné plochy místnosti – např. jen nad jídelním stolem, komunikačním prostorem apod. Pak má místnost požadovanou minimální světlou výšku podle normy, která je jen lokálně zmenšena. A právě u těchto lokálně snížených ploch – výrazově je lze označit jako plovoucí desky – se nabízí použití různých podob LED linek (obr. 4a, b – půdorysy, obr. 5a, b). Podhled nemusí mít rovný spodní líc, ale např. prolomenou střední část, která je oproti okrajům zvýšená (obr. 6). Pak je možné svítit LED linkami po vnějším obvodě a současně i do střední, vyšší plochy.


Obr. 5. Kombinace přímého a nepřímého osvětlení ve výškově tvarovaném podhledu při adaptaci v panelovém domě v Kostelci nad Orlicí, vizualizace


Obr. 6. Převážně nepřímé osvětlení v podhledu s vyvýšenou střední částí – varianta adaptace v panelovém domě v Kostelci nad Orlicí, vizualizace

Materiálem těchto podvěšených desek může být sádrokarton nebo dřevo, využití zde najdou i pnuté stropy. Ty potřebují mít rám, na který jsou připevněny profily systému pro vlastní pnutý materiál.

Pnutý materiál může být neprůhledný, ten lze nasvítit po obvodě zespodu, nebo naopak průsvitný, kdy je svíticí plocha z LED linek nad pnutým materiálem. Tento způsob aplikace vyžaduje, aby nad průsvitným pnutým materiálem byl prostor vysoký minimálně 100 mm, aby se nepropisovaly jednotlivé LED linky do plochy pnutého stropu – aby prosvětlovaná plocha byla jednolitá. Zkoušejí se LED linky opatřené refraktorem s velmi širokým rozptylem světelného toku, tím by bylo možné zkrátit potřebnou vzdálenost mezi pnutou fólií a lícem LED profilů.

Nejčastějším způsobem osvětlení je nepřímý způsob se skrytými LED linkami, kdy světlo dopadá buď po obvodu sníženého podhledu na vyšší okolní strop, nebo na boční stěny, kde zdůrazňuje strukturu jejich povrchu. Pro vytvoření světelné linky po obvodě místnosti, aniž by bylo nutné dělat ze sádrokartonu pravoúhlé zakončení, existují konkrétní hliníkové profily (obr. 7). Ty lze během
sádrokartonářských prací přímo osadit do konstrukce podhledu (a patřičně zatmelit, vybrousit a vymalovat či opatřit jinou pohledovou vrstvou). Následně se vsadí úzká LED linka určená pro tento způsob osvětlování.


Obr. 7. Systémový profil pro obvodové skryté osvětlení – iGuzzini, Underscore 15

Při nepřímém způsobu osvětlování na výškových lomech podhledu pak dojde i přes faktické snížení úrovně stropu (podhledu) k jeho dojmovému zvýšení, což způsobilo dopadající světlo na plochy položené výše.


Obr. 8. Systémový profil pro světelně zvýrazněné nároží – iGuzzini, Underscore 6

Možné je instalovat LED linky i pro přímé osvětlení, kdy je linka viditelná. V tom případě může být vložena LED linka běžně do plochy podhledu, ale také jako speciální hranový profil – do vnějšího nároží (obr. 8), ale i do vnitřního koutu. Tyto viditelné linky je třeba instalovat s nižším světelným výkonem tak, aby jejich jas nebyl rušivý – aby splňoval příslušné normy pro oslnění UGR. Uvedené profily s velmi úzkými LED linkami jsou určeny spíše pro dekorativní účely – např. k podtržení kontur tvaru stropu nebo stěn místností (obr. 9).


Obr. 9. Prezentace několika systémových profilů s LED liniemi s uplatněním ke zvýraznění tektoniky prostoru – iGuzzini, Underscore 6, 15 (firemní foto)

Je třeba uvést, že se ve všech zmíněných případech pracuje s LED pásky, které jsou vlepeny (vtlačeny) do hliníkového profilu. Ten má za úkol odvádět teplo z LED čipů a ty pak chladit. Nalepí-li se holý LED pásek na podklad (SDK, dřevotříska apod.), což jsou vlastně tepelné izolanty, LED čipy se tzv. neuchladí a výrazně se zkracuje jejich životnost.

Světelný tok z LED linek je svým charakterem rozptýlený – tuto difuznost podtrhuje užití pro nepřímé, odražené osvětlení. Zatímco v ložnici a při nenáročné činnosti i v obývacím pokoji působí příjemným, uklidňujícím způsobem, při požadavku např. na vyšší pracovní aktivitu je vhodné kombinovat toto osvětlení s přímým, které má užší rozložení svítivosti (řádově 30 až 45°). Takováto svítidla (orientovaná svisle dolů nebo nasměrovaná na konkrétní předměty – výtvarné předměty, přírodní dekorace apod.) vytvoří vhodný kontrast k difuznímu osvětlení. Přímé světlo vytváří nasvětlené plochy a následně vlastní a vržené stíny, což je u difuzního světla mnohdy nepříjemně potlačeno. I lidská tvář v čistě difuzním světle ztrácí své rysy. Použití pouze nepřímého světla z LED linek není vhodné. Tato svítidla ve vyvážené kombinaci lze dále regulovat stmíváním, popř. změnou chromatičnosti barvy světla. Je tak možné reagovat na měnící se pocity, nálady a subjektivní potřeby každého jedince v tu kterou denní či noční dobu, při té či oné pracovní nebo relaxační činnosti.


Obr. 10. Podsvětlená vertikální linie zvýrazňující strukturu přiléhající stěny (a tvořící odsazení od dveří vstupu na terasu) – showroom Stockist v Praze 2

Při použití LED systémů na malé napětí (samostatná svítidla nebo LED linky) je obvykle třeba použít samostatné řídicí jednotky. Existují ale svítidla, kde je tento elektronický člen jeho součástí. Pak je svítidlo ve vyšší cenové relaci. Samostatné řídicí jednotky (předřadníky) je třeba umístit do vzdálenosti maximálně v jednotkách metrů od napájecího bodu. Zároveň je zapotřebí, aby byl k těmto jednotkám zabezpečen přístup. Nejčastější je umístění v podhledu, ale ne vždy je vhodné, aby v podhledu byl i servisní poklop. Například je možné vytvořit fixní, nezakrytý otvor na nejskrytější straně bočnice sníženého podhledu (otvor o rozměrech např. 120 × 75 mm), kam lze vsunout ruku a v jejím dosahu připojit a položit řídicí členy.


Obr. 11. a) Interiér obývacího pokoje před rekonstrukcí, Vestec, Praha-západ b) Prostor obývacího pokoje po úpravě interiéru – s vertikální předstěnou pro osvětlení pozadí televizní obrazovky a s nepřímým osvětlením vyšší části sádrokartonového podhledu, Vestec, Praha-západ

Vedle osvětlení instalovaného tímto způsobem je obdobně možné použít nepřímé osvětlení i vertikálně – do předstěny (obr. 10). Difuzní světlo pak nejen osvětluje daný prostor a zvýrazňuje strukturu povrchu přiléhající stěny, ale též zvyšuje prostorový dojem. Takto podsvětlit lze např. pozadí za TV obrazovkou (obr. 11a, b).


Obr. 12. Prostorově tvarovaný podhled podsvětlený stropním svítidlem
se hrou světla 
a stínů – showroom Stockist v Praze 2


Obr. 13. Rekonstrukce domu v Jičíně – průhled od jídelny do kuchyně s rytmizovaným podhledem skrývajícím přisazenou elektrolištu se směrovatelnými svítidly; směrované světlo dynamizuje podlahu i nábytek

Popularita LED linek je dána i tím, že jednotková cena za 1 m LED pásku není vysoká. Investice se zvyšuje nutným použitím hliníkového profilu, difuzního refraktoru a dalšího příslušenství. Po následném sečtení celkové obvodové délky všech linek, popř. po doplnění soustavy dalšími přímými podhledovými svítidly a při použití kvalitních LED zdrojů se může cena vyšplhat na úroveň investorem neakceptovatelnou. (Pozn.: Existují i profily, kdy je LED pásek umístěn v silikonovém pouzdru, které tvoří jak rozptylný kryt, tak i podložku rozvádějící teplo. Zmíněný kompletní profil je možné lepit přímo na jakoukoliv podložku nebo jen jednoduše zaklapnout do ocelových příchytek.)Nechce-li ale uživatel použít skryté LED linie, je možné tvarovaný podhled nasvítit jen zespodu ze stojanového nebo nástěnného svítidla (popř. určitým typem podvěšeného stropního svítidla). V tomto případě se sice ochudí o některé světelné efekty, které vytvářejí LED linky, ale při patřičném uspořádání úrovní podhledu může být vytvořen zajímavý efekt hry světla a stínů. Každopádně je tento způsob osvětlení investičně nejméně náročný (obr. 12). Zároveň dochází nasvícením spodního líce podhledu k subjektivnímu dojmovému zvýšení prostoru, podobně jako u nepřímého osvětlení LED linkami. Rovněž může být sádrokartonový podhled rozlámán na segmenty, přičemž v jednotlivých, poměrně robustních spárách je umístěna elektrolišta se směrovými svítidly – jejich tělo je tak vhodně víceméně skryto. Kdykoliv je možné tento reflektorový směrový světelný tok doplnit rozptýleným, měkčím světlem LED linek (obr. 13). Doplnění stojanovým svítidlem se svitem do horního poloprostoru, které rozzáří temnější podhled, se přímo nabízí.

Foto: archiv iGuzzini a archiv autora
Vizualizace: M. Hořínek
Autor interiérů: Ing. arch. L. Sekal 


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2018 na straně 8.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.