Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Pozitiva a negativa LED osvětlení z pohledu architekta – 2. část

19. 9. 2018 | Ing. arch. Luboš Sekal | A.A.L.S. – atelier archit | www.sekal.cz

Osvětlení vitrín se zbožím v obchodním interiéru. 

Prodejny mohou být podle požadavků investora zařízeny zcela atypicky – interiérem vyráběným na míru, nebo naopak zařízeny typovým nábytkem (např. regálového typu).

Často se ale kombinují obě krajní řešení, kdy je třeba do individuálně navrženého architektonického konceptu umístit typové vitríny se zbožím. Obvykle jde o případy, kdy pro lepší prezentaci daného produktu obchodník dodává svůj designový nábytek. Nejčastěji je zapotřebí skloubit i několik obchodních značek, tzn. několik tvarových motivů, materiálových a barevných verzí, s různým vnitřním umělým osvětlením o velmi rozdílné intenzitě do jednotné kompozice. Na rozdíl od vitrín určených pro výstavnické účely, je v obchodní vitríně snaha, aby bylo zboží co nejvíce zdůrazněno, aby předčilo nabídku konkurenta. Umělé osvětlení těchto vitrín je tak velmi důležitou složkou. Proto se u obchodní vitríny často dosahuje značně vysoké vnitřní osvětlenosti, a tudíž může být v interiéru i lokálně vysoký (až nepříjemný) jas (obr. 1).


Obr. 1. Celkový interiér s převahou typových vitrín různých značek, odlišného designu a rozdílné úrovně jasů vnitřního osvětlení

V návrhu osvětlení interiéru uvedené dosti různorodě osvětlené vitríny hrají velkou roli i z hlediska celkového osvětlení – jejich světelný příspěvek zejména v menších interiérech může být velký. Je proto pochopitelné, že světelný technik se zajímá o konkrétní světelná data. A zde je kámen úrazu – je velmi obtížné od výrobců, mnohdy velmi renomovaných značek, většinou zahraničních, obdržet jakékoliv údaje. V podstatě jedinou veličinou, na které je možná shoda, je teplota chromatičnosti osvětlení (častěji 4 000 K). Výjimečně je možné obdržet celkový příkon vitríny. Jsou-li sladěny typové vitríny na chladnější teplotu chromatičnosti světelných zdrojů, nabízí se osvětlit celkový interiér teplejším osvětlením na úrovni 3 000 K. Oči zákazníka potom podvědomě lákají předměty osvětlené studenějším světlem, které se přibližuje světlu dennímu.

Je pochopitelný záměr určité značky, aby právě její produkt byl zvýrazněn na úkor konkurence. V interiéru, kde jsou použity stojany – vitríny více značek, je výrazná světelná nesourodost velmi rušivým prvkem. Tato skutečnost je navíc umocněna tím, že vitríny jsou mnohdy dodány až těsně před termínem dokončení interiéru. Je to logické, protože typový nábytek se instaluje do již téměř hotového interiéru. V některých případech spolu s vitrínou přijede i montážní četa, která těsně před termínem otevření či kolaudace začne v poklidu skládat rozložený typový nábytek. Skutečný světelný účinek se tak zjistí v době, kdy je na nápravu či úpravu obvykle již pozdě. Jestliže je v interiéru většina vitrín, které do prostoru interiéru vyzařují velký světelný tok, je možné zvýšit intenzitu hlavního plošného osvětlení – nevznikají vysoké kontrasty jasů (neekonomická verze). Je-li takto světelně předimenzovaná vitrína ojedinělá, řešením může být dodatečné zapojení stmívače – lze-li instalovaná svítidla stmívat.

Teoreticky lze zapojit každou vitrínu na samostatný přívod, který bude opatřen vypínačem se stmívačem. Celkový účinek by tak bylo možné nastavit na místě. Kdyby byly známy světelné parametry předem, lze se na toto individuální nastavení připravit (protože ne všechny vitríny je nutné regulovat). Pro investora je ale finančně rozdílné, zda napojí na několik málo elektrických obvodů celou soustavu vitrín, nebo je naopak nutné ke každé vitríně předem připravit přívod se samostatným vypínačem a stmívačem.

Zásahy do vlastní vitríny (výměna světelných zdrojů) obvykle nejsou možné, popř. jsou velmi náročné, protože by bylo nutné současně provést i truhlářské úpravy (svítidla jsou mnohdy vsazena do konstrukce nábytku). Je třeba zároveň ctít autorská práva designéra výrobce, kdy vzhled vitríny jako celku podporuje image produktu.


Obr. 2. a) Realizace kvalitního vnitřního osvětlení vitríny s kombinací difuzního
(4 000 K) a směrového osvětlení (3 000 K), b) detail

V některých případech je možné dohodnout se s dodavatelem zboží, že poskytne souhlas s individuální výrobou vitríny, popř. s její rozměrovou úpravou (kdy je třeba např. sjednotit výšku či šířkovou modulovou osnovu – s ohledem na celkový koncept interiéru). V ojedinělých případech poskytne dodavatel zboží i výkresovou dokumentaci. Tehdy je situace ohledně umělého osvětlení ideální – lze navrhnout optimální osvětlovací soustavu sladěnou s celkem.

Jsou vitríny, kde je světelný koncept řešen na skutečně vysoké úrovni (obr. 2a, b). Pro vnitřní osvětlení se ale nejčastěji volí lineární LED. Obvykle jde o nejjednodušší instalaci (na povrchu nábytku) s plošným rozptýleným světelným tokem. Při instalaci zpravidla levných linek s nízkou hodnotou podání barev (Ra 70 až 80) vystavené zboží spíše trpí. Rovnoměrný, málo kvalitní světelný tok nenechá vyniknout tvarům, materiálu ani barvám výrobků (obr. 3).


Obr. 3. Sortiment zboží v nevýrazném difuzním osvětlení

Častým případem je instalování LED linek, které jen mechanicky nahradily dřívější lineární zářivky nebo lištu s 12 V halogenovými světlometky. Zatímco žárovkové světlometky obvykle neoslňovaly a vystavené zboží světelně zvýraznily, svit jednotně pojatých lineárních LED působí tupě. Navíc tyto LED linky mnohdy i nevhodně oslňují.

Jsou ale výrobci osvětlení, kteří vyrábějí velmi promyšlená svítidla pro instalaci ve vitrínách, obvykle miniaturních rozměrů, která umožňují osvětlit vystavené produkty individuálně.


Obr. 4. Lineární LED osvětlení instalované do stojanu tvaru hrazdy, horní díl je otočný – svítidla systému XAL, svítidla řady Pico Support, 1,1 až 13,2 W, Ra až 95

Vedle skrytých LED linek, které jsou osazeny LED pásky emitujícími kvalitní světlo (Ra 90 a více), se nabízejí systémy pro lineární rozptýlené osvětlení stojanového typu, které lze umístit blízko zboží a popř. umožňují světelný tok natáčením směrovat (obr. 4 a, b, c).

Velká nabídka je různých reflektorových svítidel. Ta se liší příkonem, velikostí, optikou, možností směrování. Jsou uvažována jako samostatná, sdružená nebo je lze instalovat do lišty na malé napětí a maximálně tak využít jejich variabilitu v počtu a typech jednotlivých svítidel (obr. 5). Samozřejmostí těchto lepších systémů je kvalita emitovaného světla LED, kdy Ra je 90 a větší (obr. 6a, b).


Obr. 5. Směrové osvětlení vitrín svítidly systému XAL – svítidla řad Nano, Stadio, 1,1
až 13,2 W, Ra až 95, průměr reflektorků 16, 22, 26, 32 mm, optika podle typu 12 až 43°

Vždy je třeba pamatovat na umístění předřadníků a řídicích členů. Jejich počet s množstvím svítidel roste a musí být instalovány na přístupném místě.


Obr. 6. Směrové osvětlení vitrín svítidly systému iGuzzini Palco Low Voltage 2 až 12 W, Ra 90, průměr reflektorků 19, 37, 51 mm, optika podle typu 12 až 42°

Při zhotovování návrhu vnitřního osvětlení vitrín je třeba zejména zohlednit celkové prostředí, kde budou vitríny umístěny. V obchodních interiérech velkých nákupních center je celková hladina osvětlení veřejných prostor dost vysoká (300 až 500 lx), mnohdy se přidává příspěvek denního světla. Hladina osvětlení v interiéru prodejny pak často výrazně přesahuje hodnotu 500 lx. Individuální osvětlení vitrín se zbožím tedy musí reagovat na tyto hodnoty a zpravidla lokálně osvětlovat zboží ještě intenzivněji. Vzhledem k malé vzdálenosti mezi zdrojem světla a osvětlovaným předmětem lze hodnot převyšujících 1 000 lx dosáhnout poměrně snadno. Oproti předchozím směrovým svítidlům s halogenovou žárovkou zde vyniká přednost LED – vedle delší střední doby života světelných zdrojů je důležitá subtilnost svítidel, a především minimální tepelná zátěž.

Poznámka na závěr – nabízený typový nábytek renomovaných zahraničních značek bývá na jednu stranu velmi kvalitní, zároveň je mnohdy pro investora i velkou investiční položkou. Jakékoliv dodatečné zásahy (do nábytku i do osvětlení) jsou pak nežádoucí – je proto třeba co nejvíce komunikovat s dodavatelem typového nábytku a získat předem potřebné informace. Nejlepší je individuální zkušenost s již vyrobeným nábytkem, protože pouze zaslaná fotodokumentace může být velmi zavádějící. Ideální by bylo, kdyby již sám výrobce umožnil regulaci vnitřního osvětlení. Tatáž vitrína vybavená např. dost intenzivním umělým osvětlením může ve velkém nákupním centru, resp. velkém obchodním interiéru bez problémů fungovat (větší odstupy od vitrín, vyšší celková hladina osvětlení), zatímco v komornějším interiéru bude oslňovat.


Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2018 na straně 14.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.